időjárás 1°C Elza 2022. december 1.
logo

A Csiky Sándor utcai lebujban prostitúció űzetik

Forrás: heol.hu
2020.08.13. 22:00
A Csiky Sándor utcai lebujban prostitúció űzetik

Vajon miről írtak egykor a megyénkben megjelent újságok? Mi foglalkoztatta leginkább az akkori lapforgatókat? Ha választ akar kapni a kedves olvasó, kövesse figyelemmel a Heol.hu hetente megjelenő sorozatát, amelyben régi lapok írásait idézik fel.

EGRI HIRADÓ. HETENKÉNT KÉTSZER MEGJELENŐ POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI LAP.

1895. AUGUSZTUS 24.

(Interpelláczió.)

Engedje meg, hogy alábbi soraim, becses lapjában megjelenhessenek. Ugyanis: Tisztelettel kérdezem a rendőrkaptány úrtól, hogy van-e tudomása arról, hogy a városnak csaknem közepén, az élénk forgalmú Csíky-Sándor útczában a járó-kelők s ottani lakók közmegbotránkozására, egy „bécsi korcsma” nevű szennyes „lebuj” létezik, mely a közrend és éjjeli csendháboritás tekintetében, az utolsó falusi korcsmákon is túltesz?

Nappal verekednek, veszekednek ugy, hogy csődület támad a hallgatóságból, éjjel pedig az orditozás és duhajkodás miatt nincs nyugalma a szomszédságnak. Továbbá: tudja-e a rendőrkapitány úr, hogy ezen helyiségben a prostituczió nyilvánosan üzetik s hogy záróra nincs, mert ha vendég van, akkor hajnalkor a végképeni elázás vet véget a mulatságnak! És ha mindezekről s több elő nem számlált, de magában érthető dolgokról nem volna tudomása, nem lenne-e kegyes, ezen minden tekintetben közbotrányt okozó s az útza szennyét képező erkölcstelen helyiséget megszűntetni, vagy legalább is a rendőrök által arra jobban felügyeltetni s azt gyakrabban – kivált éjjel – figyelembe venni, hogy miként tartatik be a záróra? Erre kéri több Csíky-útczai lakos. Beküldetett.

HATVANI HIRLAP. TÁRSADALMI HETILAP.

1901. JÚNIUS 23.

Az új prépost-plébános, Odray Coelestin érkezése.

Prépostunk f. hó 29.én Péter és Pál napján d. u. 5 órakor érkező gyorsvonattal jön véglegesen körünkbe. Az érkezésnél közönségünk élén Zaleski Imre főszolgabíró fogadja és üdvözlő beszédet mond. Az indóháztól megindul a menet a Kossuth térre, hol diadalkapu lesz felállítva, s a hatvani hölgyek és a közönség sorfala között elhaladva közönségünk elöljárósága nevében Farkas Dezső főjegyző üdvözli az új prépostot. Ezzel a fogadás végetér. Vasárnap 30-án délelőtt mutatkozik be a templomban híveinek, s azután fogadja a tisztelgőket. Értesülésünk szerint úgy a református egyház, mint a zsidó hitközség üdvözölni fogja az új prépostot. A hatóságok, testületek és egyesületek is megjelennek üdvözlésére.

Megérkezése estélyén valószínűleg részt fog venni a tűzoltóság nyári mulatságán a Leferve-féle kertben prépostunk. Fogadtatására máris nagyban folynak a készülődések, és rég láttunk olyan lelkes fogadtatást, amilyen – az előjelekből ítélve – ez lesz. És méltán. Még alig ismerjük, még alig látjuk új prépostunkat, máris megszerettük őt. Megelőzte kiválóságának híre őt. És ha új prépostunk, közibénk érkezve díszes állásának elfoglalására, látni fogja azt a lelkesült fogadtatást, melynek ím részese lett, bizonyára forró ima kél ajkain az Egek Urához, ki őt ide vezérelte, közibénk, kik szeretetünk melegével ajándékozzuk meg őt, s kinevezése első pillanatától rokonszenveztünk egyéniségével. Érezze körünkben jól magát, találja fel itt lelkipásztori hivatásának igazi terét.

Hangsúlyozhatjuk, miképp városunk egyesült közönségének szeretete fogja körülvenni, mert Hatvanban – „s ez legyen dicséretünkre mondva” – kiválóan szép felekezeti béke uralkodik. Itt a legszebb egyetértésben élnek a különböző felekezethez tartozó polgárok (…)

HEVESMEGYEI LAPOK. VEGYESTARTALMÚ HETILAP. 1902. MÁJUS 4.

Gyöngyösiek a miniszterelnöknél.

A mult hónapban népgyülést tartottak a gyöngyösi bortermelők, melyben elhatározták, hogy egy monstre küldöttséget menesztenek a miniszterelnökhöz az olasz borklauzula módositásának ügyében.

(…) Széll Kálmán miniszterelnök és Darányi Ignác földmivelésügyi miniszter együttesen fogadták a küldöttséget, melynek szónoka hivatkozott arra, hogy Magyarország bortermelése csak ugy védhető meg, ha a borklauzulát az uj vám- és kereskedelmi szerződésekben nem ujitják meg.

Széll Kálmán kijelentette, az országnak minden részéből érkeztek hasonló tartalmu kérések. (…) Megnyugtatta a küldöttséget, hogy a borklauzula jelenlegi alakjában az Olaszországgal kötendő kereskedelmi szerződésekben már nem fog előfordulni. A kormány ehhez az álláspontjához ragaszkodik és a bortermelés szükségletei iránt kellő gondoskodással van.

Az adóleszállitás kérdésére megjegyezte, figyelmezteti a megjelenteket, hogy a pénzügyi kormány az államháztartás fokozódó igényeinek éber szemmeltartása mellett veheti csak fontolóra ezt a kérdést.

Tallózta: Szilvás István

Hírlevél feliratkozás
Nem akar lemaradni a Magyar Nemzet cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi naponta elküldjük Önnek legjobb írásainkat.