időjárás 18°C Eufrozina, Kende 2021. September 25.
logo

Ez történt száz éve

Muzulmán kommunista lövöldözése a parlamentben

Átadják párizsi nagykövetünknek az antant új jegyzékét, ám még nem ismert a szöveg. Benes csehszlovák külügyminiszter állítólag hazánk teljes felosztását szorgalmazza. Bizonyítani kívánják, hogy több mint tízezer hősi halottja volt a világháborúban a magyar zsidóságnak.

Hetvenhat aradi diákot ítélnek börtönre a himnusz éneklése miatt

Folytatódik a népi ellenállás Nyugat-Magyarországon. Az antant jegyzéke a magyar kormányt presszionálná, hogy lépjen fel a helyiekkel szemben, nem az osztrákot, amely képtelen a terület átvételére. A trianoni diktátum szerint a magyar borpárlatot nem hívhatják cognacnak.

Nyugat-Magyarország szembeszáll az osztrákokkal

A bevonuló osztrákokkal hazai kommunisták is jönnek Nyugat-Magyarországon. Bethlen István miniszterelnök kijelenti: a magyar kormány betartotta a megállapodást. Az osztrákok túszokat szedtek, s ezzel elismerték, hogy az ellenállás a lakosság köréből indult ki.

Pécs lerázza a vörös rongyokat

Ismét az ország részévé válnak a jugoszlávok által jogellenesen megszállt déli, főként baranyai területek, a magyar katonákat hatalmas ünnepléssel fogadják. Nyugat-Magyarország elszakítása ellen szólal fel Klebelsberg Kunó, aki szerint Ausztria a győzők közé sompolygott.

Balkáni gerendák a nyugati hatalmaknál

Pécsett kikiáltják a kommunisták a népköztársaságot Károlyi Mihály elnökségével, ám a jugoszlávokat az antant kötelezi Baranya visszaadására. A szélsőbaloldaliak egy magyarországi Jászi-kormány hatalomra juttatására is rávennék a belgrádi kabinetet, de ez is meghiúsul.

A miniszter szerint már csak felfelé haladhatunk

– Több ellenségünk már nem lehet, de azok közé tartozom, akik hisznek a magyar feltámadásban – jelenti ki Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter. Az Amerikai Egyesült Államok különbékét ajánl Magyarországnak, amit mindenki örömmel fogad.

Szovjet zsarolás a magyar hadifoglyokkal

Csak négyszáz kommunista kiengedéséért cserébe engedik haza a szovjetek a magyar hadifoglyokat. Egy német író Kun Bélát dicsőíti. Két hazai politikus a kisantanthoz fordul beavatkozásért, hogy a magyar kormányt megbuktathassák.

A trianoni békediktátum hatályba lép

Érvényessé válik a trianoni szerződés, amellyel 3 és fél millió magyar kerül idegen uralom alá, ami a The Times szerint meggyorsíthatja Közép-Európa megnyugvását. Zajlik a készülődés Baranya megye visszavételére a szerbektől.

Hatalmas hadikárpótlással súlyosbítanák Trianont

A Lenin-fiúk által megölt Fery Oszkár csendőrtábornokról utcát neveznek el. A képviselőház szintén a kommün alatt kivégzett volt elnökének, Návay Lajosnak a gyilkosát halálra ítélik. Károlyi Mihályt hazaárulóvá nyilváníthatják.

Magyarnak vallják magukat az erdélyi zsidók

A francia kormányfő a trianoni béke ratifikálásakor kijelenti: „az elnyomó Magyarország rosszul teszi, ha panaszkodik”. A Magyar Szövetség marosvásárhelyi tagozatának alakulásakor az erdélyi zsidóság nyíltan demonstrálja magyarságát.

Károlyi már a háborúban az ellenséggel játszott össze

Kolozsváron megalakul a Magyar Szövetség. A nagyváradi gyűlést a román prefektus a zsidók csatlakozása miatt tiltja meg. Windischgraetz Lajos herceg azzal vádolja Károlyi Mihályt, hogy már a háborúban az ellenséggel működött együtt.

Megszökik a vörös terrorista a kimenőről

Keszthelyen felélesztik a Helikon-ünnepséget, amelyen a felszólaló Apponyi Albert az ország mintaállammá válását javasolja. Kiderül, hogy a kormányzó merénylője, akinek a sértett megkegyelmezett, fegyőri segédlettel Budapestről Bécsbe szökött.

Nem felejtik a kommün mártírjait

A román erdélyi miniszter lemond a magyarokat érő jogtalanságok, visszaélések miatt. Az 1919. júniusi vérbe fojtott ludovikás felkelés meggyilkolt vezetője, Lemberkovics Jenő százados tiszteletére emléktáblát avatnak lakóháza falán.

A csehek szlovakizálják II. Rákóczi Ferencet

Gratz Gusztáv volt külügyminiszter feltárja, hogy a baloldali emigráció a kisantant segítségével a kormányt akarja megbuktatni. Egy elemi iskoláknak írt cseh kiadvány magyar történelmi szereplők sorát minősíti át szlováknak.

Baranya felszabadul a kommunista uralom alól

A francia parlamentben hetvennégyen a magyar békeszerződés ratifikálása ellen szavaznak. Vázsonyi Vilmos elmondja: Károlyi Mihály már az 1918. őszi puccs előtt Magyarország ellen dolgozott a munkásság és a katonaság demoralizálásával.

Kun Béla cáfolja a fehérterrort

Bethlen István Kun Béla leveleiből olvas föl, amelyekben az oroszországi magyar kommunista párt visszatelepítéséről ír és forradalmat sürget. Horthy Miklós szerint a kommunisták azt hitték, kiolthatják milliók lelkéből a magyarságot.

A magyar feltámadás lelke Apponyi Albert

A rendőrség felhívást tesz közzé, hogy akik hallották Kéri Pálnak, Károlyi Mihály bizalmasának kijelentését, mely szerint Tiszának még másfél órája van, jelentkezzenek. Vázsonyi Vilmos méltatja egykori ellenfelét, Tisza Istvánt.

Felavatják Jókai Mór szobrát Budapesten

Horthy Miklós szerint a keresztényszocialista mozgalom erősödése bizonyítja, hogy a munkásság – kiábrándulva a világforradalom jelszavából – küzd a bolsevizmus ellen. Lord Newton úgy nyilatkozik: hazánk vonzani fogja az angol tőkét.

Letartóztatás Pozsonyban Trianon-ellenes plakátért

A kormányzó elmondja: földrajzi helyzetünk is arra predesztinál bennünket, hogy Kelet és Nyugat között közvetítsünk. Ifj. Mikszáth Kálmán szerint Bethlen István miniszterelnökségét azért fogadta jól az ország, mert rokonnak érzi Tisza Istvánnal.

A románok elengednék Tisza István gyilkosait

A szocdem majálison a népbiztosperben elítélt vezetőt éltetik. Az angol felsőház baráti hangot üt meg és Lord Curzon ígéri, hogy szomszédainkat alkalmazkodóbb magatartásra ösztönzik.

Rockefeller segíti a magyar egyetemeket

Megújítja Bethlen István az MTI-t, hogy hazánk ne ismeretlen fogalom legyen külföldön. Rockefeller alapítványa segítséget nyújt egyetemeinknek, hogy kapcsolatokat teremtsenek a világban.

A britek fényes jövőt jósolnak hazánknak

Arthur James Balfour volt brit miniszterelnök a kisebbségek zsarnoki elnyomásával vádolja hazánk szomszédait. Bethlen István kormányfő a középosztály megerősítését szorgalmazza.

Teleki lemond, megalakul a Bethlen-kormány

Az új miniszterelnök közli: politikájának zsinórmértéke a nemzeti, keresztény és agrár irányzat lesz. Megkezdődik gróf Tisza István volt miniszterelnök gyilkosainak a polgári pere.

Külföldi fenyegetések IV. Károly miatt

A környező államok háborús okként kezelték az uralkodó visszatérését. Az antant deklarálja: a Habsburg-restauráció a legvégzetesebb következményekkel járna Magyarországra.

IV. Károly váratlanul feltűnik

Az uralkodó jövetele azért is meglepő, mert távozása óta nem mutatott érdeklődést Magyarország iránt. A kormányzó közli a királlyal: a nemzet érdekében mielőbb hagyja el az országot.

Kossuth Lajos élő öröksége

A két éve kitört kommünről leírják: soha nem szabad elfelejteni, kiknek köszönhető, hogy egyszerre semmisült meg Kossuth, Széchenyi és Deák Magyarországa.

Betiltott erdélyi magyar lapok

Nemzeti helyett osztálysajtó van Rákosi Jenő szerint. Herczeg Ferenc úgy véli, a proletárdiktatúra idején kivégezték a sajtót.

Megcsonkított Kossuth-szobor

Aradon megrongálják Kossuth Lajos szobrát. Szabadkáról négyszáz magyar árva gyereket toloncolnak ki a jugoszlávok.

Károlyi Mihály szovjet ügynök lehetett

Olaszországban letartóztatják a kommunista agitációt folytató Károlyi Mihályt. Az új amerikai elnöknek, Warren G. Hardingnak hivatalba lépése alkalmából üdvözlő üzenetet küld a Ház.

Horthy a bányászoknál

Amerikában tiltólistán vannak a hazánkról szóló pozitív hírek, még Bandholtz amerikai tábornok cikkét sem hozzák le. Az elszakított területekre nem engedik be az anyaországi lapokat.

Gömbös egykor Károlyi megbízottja volt

A magyarságot méltató üzenetet küld az új republikánus amerikai elnök, Warren G. Harding, mivel a magyarok hozzájárultak az USA naggyá tételéhez.

Magyar politikusok hazaárulása

Károlyi Mihályt akarják kinevezni szerb segítséggel a leendő Baranya köztársaság élére. Kormányának egyik volt minisztere Nyugat-Magyarország Ausztriához csatolása mellett érvel.

A magyar hűség négy szobra

Átadják az elszakított országrészek szobrait a fővárosban a Szabadság téren. Minden lap kiemelten számol be a nagy tömeget vonzó ünnepi eseményről.

1/11 oldal