időjárás 3°C Virág 2022. november 26.
logo

Ez történt száz éve

A magyarmentő olasz ezredes kitüntetése

A bécsi magyar kommunisták álhíre szerint Horthy és Mussolini megállapodott egy Jugoszlávia és Ausztria elleni offenzíváról. Pogány népbiztos New Yorkban szélsőbaloldali újságot szerkeszt.

Betiltja a kormány a fasiszta tábort

Rakovszky Iván belügyminiszter szerint a fasiszták célja a kormány hatalmának aláásása. Klebelsberg Kuno kultuszminiszter a tehetség szerinti előmenetel fontosságát hangsúlyozza.

Horthy: Anarchia ebben az országban többé nem lesz

A balassagyarmati felekezetek békés egyetértését állítja példaként Horthy Miklós a nemzet elé. Tisza István halálának évfordulóján elhangzik: kormányfőként mindent elkövetett a háború elhárítására.

Románia fenyegetőzik egy újságcikk miatt

Egy angol publicista megírja: a trianoni rendelkezések újraszabályozásra szorulnak. A britek szerint ha helyreállna gazdaságilag a régi birodalom, hatalmas fellendülés elé néznénk.

Akcióba lendülnek Gömbös Gyuláék

Herczeg Ferenc testvéri békét ajánl a szlávoknak és a nemzetközieknek Petőfi Sándor centenáriuma kapcsán. Galamb József elmondja: a Ford gyárban a magyar ipariskolák mintájára szervezték meg a képzést.

Károlyi Mihály feljelenti Magyarországot

Károlyi Mihály külföldön azt állítja: „Horthy rendszere” szomszédai ellen puccsokat szervez. Prohászka Ottokár szerint a magyar ifjúságnak vissza kell térnie a hithez, a hazához és az összetartozáshoz.

Elutasítjuk a fasiszta mozgalmat

Bukarestben a román király elleni merénylettel vádolnak magyar tiszteket, de adattal nem szolgálnak kormányunk kérésére sem. Liberális képviselők a bécsi baloldali emigrációval tárgyalnak hazajövetelükről.

A kisantant meggátolná népszövetségi tagságunkat

A baloldal támadása az interparlamentáris unió ülésén az ellenkező hatást váltotta ki – jelenti ki Bethlen István. Horthy Miklóst a kisantant vezetői elleni összeesküvésben való részvétellel rágalmazzák.

Tisza István meg akart egyezni az erdélyi románokkal

Kiderül, hogy Ferenc Ferdinánd trónörökös akadályozta meg Tisza István miniszterelnök megegyezését az erdélyi román vezetőkkel 1913-ban. A kisantant meg akarja gátolni hazánk felvételét a Népszövetségbe.

Horthy a szegénység ellen mozgósít

Bethlen István kéri a kormánypárti képviselőket, ne provokálják a szociáldemokratákat, szélsőbaloldali orientációba kényszerítve őket. Horthy Miklós nyomorenyhítő felhívásában a közmunkát is ajánlja.

Razziákkal az árdrágítók ellen

A drágaság letörésére razziákat tartanak, s százötven embert letartóztatnak. Az ellenzék támogatja a kormány adópolitikáját. Az erdélyi zsidókat a román kormány a magyarsághoz számítja, amit ők maguk régóta kérnek.

Titkolják távlati programjukat a szocialisták

Nem a szociáldemokraták munkaprogramjával van gond, hanem titkolt távlati céljaikkal ― fejti ki Bethlen István. Az amerikai nagykövet szerint hazánk mindig a civilizáció élén haladt, ezért megérdemli a segítséget.

Bethlen rendreutasítja az Ébredő Magyarokat

Az Ébredő Magyarok küldöttsége az Országházban újságírókat inzultál és követelőzően lép fel a miniszterelnökkel szemben is. Eckhardt Tibor négy lap betiltását javasolja, ám kiderül: a vád ingatag.

Hamis hírek Horthy távozásáról

Azt terjesztik, hogy a kormányzó lemond. Bethlen István elmondja: Horthyval nevettek a cikken. Hazaérkezik az oroszországi hadifoglyok utolsó része, akiket csak magyar kommunistákért cserébe engedtek el.

Baloldali lejárató akciók külföldről

Többéves szigorított börtönbüntetést kapnak csupán az izsáki polgárok gyilkosai. Egy kormánypárti képviselő a baloldali emigráció külföldi lejárató propagandájára cikkidézetekkel hívja fel a figyelmet.

A hazát nem kard, hanem a kultúra szerezheti vissza

Fel kell fegyverezni a nemzet széles rétegeit gazdasági szakismeretekkel – mondja az új kultuszminiszter, Klebelsberg Kunó. Horthy Miklós szerint az erők egyesítése előfeltétele a magyarság újjáéledésének.

A szocdemek nyilvánosan megtagadják a kommunistákat

Nem utódai az 1919-es forradalmi szereplőknek az óriási elvi különbségek miatt ― jelenti ki Peyer Károly szocdem vezető. Tíz évvel azelőtt próbálta meg lelőni egy képviselő Tisza Istvánt a Házban.

Az ellenzék egységesen lép fel a kormány ellen

A hazafias zsidóság érdeke a kormány politikájának a támogatása Bethlen István szerint. Andrássy Gyula úgy véli: a kormány bukása már biztos. Klebelsberg Kuno belügyminiszter megszünteti az internálásokat.

Ez történt 100 éve rovat további cikkei

Az USA nem gátolná Trianon revízióját

Ő már kifejtette a programját, az ellenzékét még nem hallotta, csak vádakat, személyeskedéseket ― jelenti ki Bethlen István. Lloyd George brit kormányfő támogatja indítványunkat a kisebbségek védelmére.

A román megszállásért is minket hibáztatnának

Bethlen István szerint ha a győzők direktóriuma fennmarad, Európa tönkremegy. Az antant abszurd módon a bolsevik puccsért és a román megszállás kárainak egy részéért is hazánkat teszi felelőssé.

Földrajzkönyvekkel megakadályozhattuk volna Trianont

Jubilál a Magyar Földrajzi Társaság, amely felhívja a külföld figyelmét a trianoni diktátum okozta geográfiai abszurditásokra. A Tisza István meggyilkolásáért halálra ítélt Kéri Pál Szovjet-Oroszországba távozhat.

A szerbek bizonyítják Tisza István háborúellenességét

Az új budapesti amerikai nagykövet a két ország közötti hagyományos jó viszony felújítása mellett tesz hitet. Egy magyarellenes szerb publicista megírja, hogy Tisza István mindent megtett a háború elkerüléséért.

Nem mi vagyunk a rendbontók Közép-Európában

Politikánk annak bebizonyítására irányul, hogy Közép-Európában nem mi vagyunk a rendbontók – nyilatkozza a Le Temps-nak Bethlen István. Új rendeletben szabályozzák a rendőrség fegyverhasználati jogát.

Fellépünk a nemzeti kisebbségek védelmében

Bethlen István memorandumot terjeszt elő a genovai konferencián, a magyarok utódállamokban történő üldözése ellen tiltakozik. Károlyi Mihály az országot támadja egy külföldi lapban, magát ajánlva államfőnek.

Bombamerénylet Budapesten

Bombát robbantanak Erzsébetvárosban, aminek több halálos áldozata van. Zita királyné, IV. Károly özvegye levélben mond köszönetet a magyar nemzetnek a részvétnyilvánításokért.

Elutasítjuk a jóvátételi követeléseket

Meghal IV. Károly király Portugáliában. A miniszterelnök elutasítja a győztes hatalmak irreális jóvátételi követeléseit, és arra kéri az embereket, hogy támogassák a se jobbra, se balra nem ingadozó politikát.

Károlyiék kiáltvánnyal támadnak

Károlyi Mihály, Jászi Oszkár és társaik a kormányt tömeggyilkosságokkal, pogromokkal vádolják. A szociáldemokrata párt szintén kiáltványban teszi közzé, hogy a reakció és osztályuralom megdöntéséért küzd.

Magyarellenes terror a romániai választáson

A romániai választáson a magyaroknak mindössze egy képviselői és egy szenátori helyet engedélyeznek. Az újságírótestületek Március 15-i ünnepségén hangsúlyozzák: a magyar sajtó csak magyar lehet.

Egyenlőségen alapul a nemzeti demokrácia

Bethlen István kijelenti: helyre kell állítani a pártok között az egységet, mert névleg nincs háború, ám nagyobb küzdelmet kell vívni a nemzeti létért, mint a háborúban. Jászai Mari jubileumát ünnepli az ország.

Kifüstölik Bécsből a magyar kommunistákat

Folytatja az osztrák rendőrség a magyar kommunisták kiutasítását, Illés Bélát is eltávolítják. Romániában terrorisztikus eljárással lehetetlenné teszik a magyar képviselőjelöltek indulását a választáson.

Kiáll mellettünk a brit miniszterelnök

Magyarország gazdasági újjáépítését és konszolidációját szükségesnek nevezi Lloyd George brit miniszterelnök. Az erdélyi magyarokkal paktumot akar kötni Maniu román szélsőséges pártvezér, ám ők elzárkóznak ettől.

Otthonra talál Petőfi szobra Kiskunfélegyházán

Bethlen István a követeléseiket teljesülésük ellenére változtató ellenzéket okolja az új választójogi törvény elmaradásáért. Károlyi Mihály a Jugoszláviához csatolt magyar településeken szervezkedik.

Felfüggesztik az antiszemita főszolgabírót

Az izsáki zsidók hazatérését akadályozó kunszentmiklósi főszolgabírót felfüggesztteti a belügyminiszter. Kolozsváron román diákok szétrombolják az Ellenzék szerkesztőségét.

Jugoszláviában sem kérnek a kommunistákból

Bethlen Istvánék belépésével a kisgazdapártba létrejön az Egységes Párt. A magyar kommunisták internálásáról döntenek Jugoszláviában. Itthonról kommunisták újabb csoportját szállítják a Szovjetunióba.

1/11 oldal