időjárás 2°C Ferenc , Olívia 2022. december 3.
logo

Több a diplomás – és a bűnöző

Grimm Balázs
2000.05.26. 22:00

A népességfogyás következtében Magyarországon az általános iskolák tanulóinak száma jelentősen csökkent: az 1988-89-es tanévhez képest ma majdnem 25 százalékkal kevesebben koptatjákaz általános iskolák padjait – derül ki az Ifjúságiés Sportminisztérium gondozásában megjelentlegfrissebb kormányzati jelentésből. Emelkedik viszont az érettségizettek, a felsőoktatásiintézményekbe jelentkezők és felvettek száma.Egy 1995-ös országgyűlési határozatnak eleget téve a kormány minden év tavaszán jelentést terjeszt az Országgyűlés elé a gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeinek alakulásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről. A különböző minisztériumok és az ifjúsági civil szervezetek bevonásával összeállított jelentés az idén is elkészült.A tanulmány tulajdonképpen összegző áttekintés, és a vizsgálatok elsősorban az ország népesedési helyzetére, demográfiai folyamataira irányultak. Mint kitűnik, a népesség lélekszámának csökkenése mellett (1999. január 1-jén 10 millió 92 ezren voltunk, 283 ezerrel kevesebben, mint 1990-ben) az 1998. évi születésszám (97,5 ezer) minden tekintetben történelmi minimumot jelent. Ráadásul erősen lanyhul a házasodási kedv, hiszen az erre vonatkozó arányszámok 1990 óta 44 százalékkal csökkentek, túl azon, hogy az ezer házasságra jutó válások száma jelentősen emelkedett a korábbi időszakhoz képest. A halandóság és a halálozások számának csökkenése ellenére 1998-ban 43,6 ezer fővel lett kevesebb a népesség lélekszáma, ami a legnagyobb mérvű csökkenés 1981 óta, amikor a népesség tartós fogyása megindult.Nem meglepő tehát, hogy az általános iskolák tanulóinak száma is jelentősen csökkent. Tavaly a diákok száma már csak a 77,6 százaléka volt a demográfiai hullám csúcsaként számon tartott 1988-89-es tanévben beíratkozottakénak. Fokozatosan emelkedik viszont a középiskolát végzettek népességen belüli részaránya, bár riasztó tény, hogy a szakmunkásképző iskolákban a tanulók mintegy negyede lemorzsolódik az ott töltött évek során. A szakértők szerint ez arra figyelmeztet, hogy a kevéssé motivált, az iskolai tanulástól elforduló diákok számára új típusú pedagógiai eljárásokat kellene bevezetni.Az adatok szerint emelkedik a felsőoktatási intézményekbe jelentkezők és felvettek száma. Nem mellőzhető azonban az a tény sem, hogy az egyetemekre, főiskolákra felvettek (a 18 évesek egyharmada) mind nagyobb része nő.Az időben egyre inkább kitolódó iskolai tanulmányok kapcsán fontos megemlíteni a gyermeknevelést befolyásoló társadalmi jövedelmeket. A gyermekgondozási segélyt (gyes) a vizsgált időszakban a gyermekgondozási díj (gyed) megszűnésének köszönhetően egyre többen vették igénybe. Az erre jutó pénzösszeg évről évre emelkedett ugyan, ám a gyes tényleges vásárlóértéke jelentősen csökkent. Nem volt ez másként a családi pótlék esetében sem, azzal a kitétellel, hogy az erre jogosult gyermekek és családok száma is csökkent. Ez utóbbi folyamat az elemzők szerint annak tudható be, hogy 1996 áprilisától az addig alanyi jogon járó családi pótlék – az egy, illetve két gyermeket nevelő családok esetében – a jövedelemtől vált függővé.A gyermekek tanulmányainak végeztével új problémával szembesül a család: munkát kell találni. A pályakezdő fiatalok aránya a regisztrált munkanélküliek országos létszámán belül 6,51 százalék, vagyis a tavaly decemberi állapot szerint 26 335 fő. Az iskolában eltöltött idő növekedése miatt a 15-19 évesek között a gazdaságilag aktívak aránya egy év alatt 2,2 százalékpontot csökkent. Mindemellett, a demográfiai csökkenésnek is köszönhetően, a fiatal foglalkoztatottak száma összességében kisebb lett, bár ezen belül a 20-24 évesek közül a tavalyihoz képest mintegy hétezerrel többen kaptak munkát. A felmérések szerint a fiatal munkanélküliek száma, beleértve a 20-24 éves korosztályt is, egy év alatt 10,3 százalékkal csökkent. Az ifjú munkanélküliek aránya 12,4 százalék, szemben az Európai Unió 17,2 százalékával. Ez az arány Olaszországban jóval magasabb, 32,7 százalék, míg Dániában jóval alacsonyabb, 5,3 százalék.Látványossá válik a szülők által sokat hangoztatott iskolai végzettség és képzettség fontossága, ha a munka nélküli fiatalok végzettségét összevetjük a foglalkoztatottakéval: az eredménytelenül munkát kereső fiatalok végzettsége lényegesen elmarad azokétól, akik találtak munkát.A pályakezdők nagy része pénzügyi nehézségei miatt nem tud kilépni családja kötelékeiből, vagy ha igen, saját családot alapítani, tehát gyermekeket vállalni már nem tud. A társadalomkutatási adatok bizonyítják, hogy a gyermeket nevelő családok körében a szegénység nagyobb arányban van jelen, mint azokban a háztartásokban, ahol a családnak nincsenek gyermekkorú tagjai. Ezért a szociális védőháló talán legfontosabb eleme egy olyan családtámogatási rendszer kidolgozása, amely lehetővé teszi, hogy a gyermekvállalás ne okozzon komoly anyagi nehézségeket. A jelentést készítő szakemberek szerint 1998-1999 óta olyan állami intézkedéseket hoztak, amelyek révén a családtámogatási rendszer a korábbinál egyszerűbbé, áttekinthetőbbé vált, és ezzel együtt lehetőség nyílt egy minden szempontból európai igényű, a gyermekvállalást elősegítő szociális háló kiépítésére. Az idén bevezetett új lakástámogatási, otthonteremtési rendszerre pedig azért volt szükség, mert Magyarországon az elmúlt években egyre kevesebben jutottak lakáshoz, különösen a fiatalok közül.A pénzügyi nehézségek miatt a veszélyeztetett gyermekek száma is folyamatosan emelkedett. 1990-ben 175 ezer, 1997-ben már 420 ezer veszélyeztetett gyermeket tartottak nyilván. A veszélyeztetettség okai közül az anyagiak hiánya játssza a legnagyobb szerepet: 1998-ban a gyermekek 83 százaléka került ilyen okból a gyámhatóságok nyilvántartásába. Közülük 8,6 százalék az alkoholizmus, 8,2 százalék pedig a nem megfelelő lakáskörülmények miatt is veszélyeztetett. A gyermekeket súlyosan veszélyeztető családi környezetben élő kiskorúakat egyébként a gyámhatóságok kiemelik családjukból, és különböző gyermekvédelmi intézményekben, illetve nevelőszülőknél helyezik el őket. Évente 5-6 ezer gyermeket vesznek gyermekvédelmi gondoskodásba. Az 1998-as adatok szerint a 2 millió 337 ezer, 0-18 éves gyermek közül 380 ezer veszélyeztetett: 39 ezer környezeti, 21 ezer magatartási, 315 ezer anyagi és 5 ezer egészségügyi okból.A veszélyeztetettség mérséklése azért is indokolt, mert leginkább az ilyen körben élők közül kerülnek ki a bűncselekmények áldozatai vagy elkövetői. Aggasztó jelenség, de a 14 és 18 év közötti, az esetek zömében lopáson, legfőképpen betöréses lopáson rajtakapott bűnelkövetők száma évek óta 10 ezer feletti, bár 1999-ben a bűnelkövetőknek „csak” 8,8 százaléka volt fiatalkorú. Míg a kábítószerrel való visszaélés bűntettét elkövetők körében a két évvel ezelőttihez képest 57,8 százalékos emelkedést észleltek, az emberölés bűntettét, illetve kísérletét 33 fiatalkorú követte el az előző évi 35-höz képest.Kiszolgáltatottságuk miatt a kiskorúak gyakran válnak bűncselekmények áldozataivá. Tavaly 3177 gyermekkorú és 5800 fiatalkorú ellen követtek el – nagyrészt vagyon elleni – bűncselekményt, és 33 esetben követtek el vagy kíséreltek meg gyermekkorú sérelmére emberölést. Tizenhárom esetben újszülöttet öltek meg.Az elemzők szerint a kábítószerrel való visszaélés azért is aggasztó, mert az nemcsak önmagában, hanem a bűnözés egészéhez képest is a 18-24 éves korosztályt érinti leginkább, túl azon, hogy az egészségügyi intézményekben kezelésre jelentkező gyermek- és fiatalkorúak aránya két évvel ezelőtt már az összes drogfogyasztó 17,3 százaléka volt.

Hírlevél feliratkozás
Nem akar lemaradni a Magyar Nemzet cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi naponta elküldjük Önnek legjobb írásainkat.