időjárás 15°C Szimonetta 2021. October 28.
logo

Kétszer alkalmaztak eddig testi kényszert az iskolaőrök

Végh Attila
Forrás: police.hu
2020.10.06. 16:03
Kétszer alkalmaztak eddig testi kényszert az iskolaőrök

Két alkalommal testi kényszer alkalmazásával kellett legyűrniük az iskolai rendzavarót az iskolaőröknek, a Magyar Nemzet információi szerint egymással dulakodó tanulók között tettek rendet. A tanév első hónapjában az idén megalakított rendfenntartó szervezet tagjainak már 206 alkalommal kellett intézkedniük, többnyire figyelmeztetés és bűnmegelőzés céljából. Az iskolaőröknek a rendelkezésükre álló kényszerítő eszközöket – gumibot, könnygáz, bilincs – egyelőre még nem kellett használniuk.

Fotó: Police.hu

A szeptember elsején szolgálatba álló iskolaőrök segítőként vesznek részt a tanintézmények életében. Munkájuk jellemzően bűnmegelőzési természetű, céljuk a belső rend fenntartása, az iskolai erőszak megelőzése. Az első hónapban a nógrádi (50) a borsodi (32), a Szolnok megyei (26) és a hevesi(20) iskolákra jutott a legtöbb az országos adatok szerinti 206 intézkedésből. Bács, Békés, Csongrád, Somogy és Vas megye iskolaőrrel védett oktatási intézményeiben csak megyénként három alkalommal kellett beavatkoznia valamilyen rendellenesség miatt az iskolákat védő rendvédelmi állomány tagjainak. A szolgálatot egyébként 504 képzett, vizsgázott iskolaőr látja el, 423 iskolai rendész a számukra kijelölt tanintézményekben, 81 rendész pedig tartalék szolgálatot lát el, helyettesít a szabadság vagy betegállomány idején.

Az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálatának tájékoztatása szerint az első hónap tapasztalatai azt mutatják, hogy az iskolaőrök fogadtatása az egyes intézményekben kedvező volt mind a pedagógusok, mind a diákok részéről. A rendőrség az iskolarendőrök – a helyileg illetékes rendőrkapitányság iskolánként kijelölt hivatásos állományában levő tagjai – segítségével folyamatosan kapcsolatot tart az oktatási intézményekkel, és kiemelt feladatként kezeli az iskolaőrök folyamatos továbbképzését is.

A másfél ezer jelentkezőből a legtöbb iskolarendőrt az egykori hivatásos állomány korengedménnyel leszerelt, fizikailag és pszichikailag is alkalmas tagjaiból választották ki, hiszen ők már pontosan tudják, milyen egy jog- és szakszerű szolgálatellátás, milyen a bűncselekmény észlelésekor jogszabályban engedélyezett kényszerítő eszközök szükséges és arányos alkalmazásának módja.

Merl József budapesti iskolákra vigyáz. Az iskolaőr elmondta: a nyugalom fenntartása a feladata, hogy az iskolában ne zavarja meg semmiféle rendkívüli esemény sem a tanórákat, sem az óraközi szüneteket. A jogszabályokat és az iskolai házirend szabályait minden tanulónak, szülőnek és természetesen pedagógusnak is be kell tartania. Merl József több osztályfőnöki órán is részt vett már. Meggyőződése, hogy olyan diákok esetében, akiknek korábban voltak magatartásbeli problémáik, már önmagában is visszatartó erő lehet az iskolaőri rendszer, a határozottság, a magabiztos, ugyanakkor nyugodt, higgadt, gyerekbarát fellépés.

Pogács Melinda szintén a fővárosban lát el iskolaőri szolgálatot. Véleménye szerint az iskolai zaklatások megelőzése, megakadályozása a legfontosabb feladat. Nőként és anyaként fontosnak tartja, hogy a tanulók egészségére is ügyeljen, az iskolai balesetek miatt egy elsősegélynyújtó tanfolyamon is részt vett a Budapesti Rendőr-főkapitányságon.

Az iskolaőröknek nincs rendőri intézkedési jogkörük, jogsértés esetén visszatarthatják az elkövetőt a rendőrség megérkezéséig, illetve arra van joguk, hogy az iskola területéről az illetéktelen személyeket ha kell, testi kényszer vagy egyéb, a törvény által biztosított eszköz alkalmazásával eltávolítsák az intézményből.

A rendőrség szerint egyértelműen hasznos az iskolaőri rendszer, nemcsak biztonságosabbak az oktatási intézmények, hanem jelentős terhet is levesz a közbiztonsági feladatot ellátó járőröktől azzal, hogy a kisebb fajsúlyú intézkedésekben saját hatáskörben intézkedik az iskolai rendész. Az első hónap tapasztalatai szerint – bár az iskolákban előforduló erőszakos jogsértések nem a tanév kezdetére jellemzőek – sokkal kevesebb volt a probléma még azokban az oktatási intézményekben is, ahol korábban a gondok mindennaposak voltak. A statisztika szerint problémás megyékben is sikerült figyelemfelhívással, figyelmeztetésekkel elejét venni olyan cselekményeknek, melyeknek korábban rosszabb vége lett volna, a két, aktív beavatkozást igénylő esetnél bűncselekménybe is torkolhatott volna a jogsértés, ha nem lép közbe az iskolai rendész. Az iskolaőrök függetlenül az intézkedés természetétől, súlyától, minden tevékenységükről beszámolási kötelezettséggel tartoznak a rendőrség felé.

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10/C. paragrafusa tartalmazza, hogy az iskolaőr milyen célból milyen intézkedéseket tehet, illetve mely kényszerítő eszközök alkalmazására jogosult.

A jogszabály szerint az iskolaőr olyan sajátos jogokkal felruházott, közfeladatot ellátó személy, aki az oktatási intézmény területén, tanítási időben dolgozik, a számára biztosított formaruhában (jelvénnyel, igazolvánnyal). Rendelkezik bizonyos intézkedési jogosultságokkal, mint például igazoltatás, helyszínbiztosítás, tetten ért személy visszatartása. Mivel a rendőrség alkalmazásában áll, a területileg illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság adott iskolával kötött együttműködési megállapodása szabályozza a közös feladatellátást, a gyermekek érdekeinek szem előtt tartásával. Az iskolaőrök munkáját az oktatási intézményekben már évek óta jelen lévő iskolarendőrök, illetve iskolai bűnmegelőzési tanácsadók is támogatják.