időjárás 18°C Paszkál 2022. május 17.
logo

Hiányos szabályozás

Tábori Gabriella
2001.09.26. 23:00

A személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlásáról szóló törvény kiegészítését indítványozza az Országgyűlésnek Lenkovics Barnabás, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, annak a vizsgálatnak a nyomán, amelyet a Gyermekrák Alapítvány és az APEH nemrégiben lezárult jogvitájához kapcsolódva indított. A parlament őszi ülésszakának napirendjén szerepel a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló törvény módosítása.

A hiányos jogi szabályozás miatt jelenleg nem minden esetben érvényesülhet annak az állampolgárnak a tényleges akarata, aki befizetett adójának egy részét közhasznú feladatokat is ellátó szervezetek számára ajánlja fel – állapította meg az om-budsman.
Így most az alkotmányos jogokkal összefüggésben fennáll a sérelem közvetlen veszélye, mind az adójuk egy százalékát felajánló állampolgárok, mind a kedvezményezett szervezetek, mind pedig a ténylegesen támogatni kívánt személyek tekintetében – szögezte le.
Lenkovics Barnabás e tekintetben példaértékűnek nevezte a Gyermekrák Alapítvány ügyét. Emlékezetes, hogy idén májusban a Legfelsőbb Bíróság jogerős ítéletével zárult az alapítvány és az APEH között húzódó többéves jogvita a személyi jövedelemadó egy százalékának felhasználása körül. Az alapítvány a törvény előírásaival ellentétben nem teljesítette azt a feltételt, hogy a felajánlások gyűjtése előtt már legalább három évig működnie kell. Ez kihatott a teljesen vétlen
adózóra és a támogatni kívánt betegekre is, meghiúsítva ezzel több alkotmányos joguk érvényesülését – mutat rá Lenkovics Barnabás.
Ezt a problémát – véleménye szerint – úgy lehet megoldani, ha az adományozó egyoldalú jognyilatkozatát feltételtől, illetőleg időhatározástól függő juttatásnak minősítik, és amikor a kedvezményezett szervezet a törvényi feltételeknek megfelel, illetőleg az egy- vagy hároméves időtartam letelik, akkor megkaphatja és az alapszabályának megfelelően felhasználhatja a felajánlott összeget. Az említett feltétel, illetve időpont bekövetkeztéig pedig az APEH „rendhagyó letétként”, készentartási kötelezettség mellett használhatná az összeget.