A pedofil bűncselekmények

Szexuális visszaélés. Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennegyedik életévét be nem töltött személlyel szexuális cselekményt végez, vagy ilyen személyt arra bír rá, hogy mással szexuális cselekményt végezzen, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Szexuális kényszerítés. Ez a szexuális visszaéléstől már abban különbözik, hogy itt kényszerítéssel, a sértett cselekvési szabadságától megfosztással történik a cselekmény. Aki mást szexuális cselekményre vagy annak eltűrésére kényszerít, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki a szexuális kényszerítést tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére követik el. A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a szexuális kényszerítést tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére követik el.

Szexuális erőszak. A legsúlyosabb pedofil bűncselekmény a szexuális erőszak. Szexuális erőszak az, amikor a fent leírt szexuális kényszerítés erőszakkal, vagy élet, illetve testi épség elleni fenyegetéssel történik.

Minősítő körülmények. A fenti, pedofil módon megvalósított bűncselekmények, tehát mind a szexuális visszaélés, mind a szexuális kényszerítés, mind pedig a szexuális erőszak esetében minősítő körülmény, ha azt szülő, pedagógus, sportedző vagy pap követi el. Ebben az esetben még magasabb büntetési tétel alkalmazandó.

Gyermekpornográfia. Az aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről pornográf felvételt megszerez vagy tart, alapesetben három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az, ha valaki készít, kínál, átad vagy hozzáférhetővé tesz pornográf felvételt. Még súlyosabb eset, ha valaki forgalomba hoz ilyen felvételt, vagy azzal kereskedik, ez esetben a büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés.