A pedofília orvosi jelenség, és a büntetőjogban nincs definiálva, hogy mit jelent. Ugyanakkor az orvosi vagy köznapi értelemben vett pedofília több, a Btk.-ban meghatározott bűncselekménnyel is kapcsolatba hozható.

A legsúlyosabb, pedofíliával kapcsolatba hozható büntetőjogi tényállások azok a különféle szexuális bűncselekmények, amikor az elkövető szexuális interakcióba lép a gyermekkorú, tizennégy év alatti áldozattal.

Szexuális visszaélés

A pedofíliával kapcsolatos szexuális interakció legenyhébb formája a Btk. 198. § (1) bekezdésében foglalt szexuális visszaélés. E szerint az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennegyedik életévét be nem töltött személlyel szexuális cselekményt végez, vagy ilyen személyt arra bír rá, hogy mással szexuális cselekményt végezzen, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ez tehát kényszerítés vagy erőszak nélkül történik. Ilyenkor a sértett kvázi beleegyezik a cselekménybe, csakhogy ez jogilag nem jelent beleegyezést, mivel a sértett a beleegyezési korhatár, azaz 14 év alatti.

Szexuális kényszerítés

A pedofil bűncselekmények súlyosabb formája a szexuális kényszerítés. Ez a szexuális visszaéléstől már abban különbözik, hogy itt kényszerítéssel, a sértett cselekvési szabadságától megfosztással történik a cselekmény. Erre jó példa a fenyegetéssel, de nem élet vagy testi épség elleni fenyegetéssel történő elkövetés. Ilyen fenyegetés valósulhat meg, ha a szexuális kényszerítés úgy kerül elkövetésre, hogy egy a pedagógus megfenyegeti a gyermeket, hogy megbuktatja. Vagy akár egy főnök egy alkalmazottját azzal, hogy elbocsátja.

A szexuális kényszerítés tényállása a Btk.196. § (1) bekezdése szerint: aki mást szexuális cselekményre vagy annak eltűrésére kényszerít, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Ez úgy kapcsolódik a pedofíliához, hogy két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki a szexuális kényszerítést tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére követik el. De a büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a szexuális kényszerítést tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére követik el.

Szexuális erőszak

A legsúlyosabb pedofil bűncselekmény a szexuális erőszak. Szexuális erőszak az, amikor a fent leírt szexuális kényszerítés erőszakkal, vagy élet, illetve testi épség elleni fenyegetéssel történik.

Minősítő körülmények

A fenti, pedofil módon megvalósított bűncselekmények, tehát mind a szexuális visszaélés, mind a szexuális kényszerítés, mind pedig a szexuális erőszak esetében minősítő körülmény, ha azt szülő, pedagógus, sportedző vagy pap követi el. Ebben az esetben még magasabb büntetési tétel alkalmazandó.

Szeméremsértés

Bizonyos szempontból pedofil jellegű bűncselekménynek mondhatjuk még a szeméremsértésnek azt az alakzatát, ami a Btk. 205. § (2) bekezdésben van szabályozva. E szerint az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki nemi vágyának felkeltése vagy kielégítése céljából tizennegyedik életévét be nem töltött személy előtt szeméremsértő magatartást tanúsít, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.