időjárás 2°C Melinda , Vivien 2022. december 2.
logo
A Veritas Történetkutató Intézet kötete

Történészi kérdések és válaszok Trianonról

Miklós Péter
2021.08.01. 08:15
Történészi kérdések és válaszok Trianonról

Vaskos, csaknem félezer oldalas kötet jelent meg az 1920. június 4-i trianoni békediktátum előzményeiről és következményeiről a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár és a Magyar Napló Kiadó közös gondozásában, Anka László szerkesztésében. Trianon tavalyi centenáriumához kapcsolódóan az elmúlt másfél-két évben sorra jelentek meg könyvek a témakörről, s ennek kapcsán fölmerülhet a kérdés: lehet-e újat mondani, s egyáltalán szükséges-e és indokolt-e „ilyen gyakran” szót ejteni – tudományos, ismeretterjesztő vagy éppen publicisztikai területen – a történelmi magyar államot megszüntető békediktátumról?

A „Valami fáj, ami nincs”. A trianoni békekötés előzményei és következményei című könyv, s a benne olvasható kéttucatnyi tanulmány arra hívja föl a figyelmünket, hogy Trianon kapcsán mindig van újabb kutatási részterület vagy megválaszolásra váró (ha nem is történetileg „központi”) kérdés, s hogy időről időre szükséges az újabb kutatási eredményeket a történészszakma és a szélesebb érdeklődő közvélemény számára közzétenni.

Az impozáns, kemény táblás és a világhálón is elérhető könyvben – amely az intézet szervezésében tavaly tartott többnapos konferencia anyagát közli – helyet kapott szaktanulmányok hat fejezeten keresztül tárgyalják a békediktátum körülményeit. Vizsgálják a nemzetközi előzményeket és következményeket, Magyarország 1918–1919-es megszállását, illetve a békekötés és a hazai politika kapcsolatát, de olvashatunk politikusportrékat (mint például Friedrich István és Huszár Károly miniszterelnök, s Habsburg József főherceg tevékenységéről), valamint a menekültek és a nemzetiségek körülményeit elemző írásokat, ugyanakkor a Trianon utáni kultúra és közösségi emlékezet témaköréből is kerültek bele dolgozatok.

A nemzetközi kapcsolatok területéről tehát éppúgy válogatott a szerkesztő a gyűjteménybe érdekes írásokat, mint a helytörténeti folyamatok lokális világáról. Ennek megfelelően természetesen eltérő történeti forrásadottságokkal, de mindig szakmai és tudományos újdonságokat közölve kerültek sajtó alá rendezésre ezek a tanulmányok. Többek között újabb ismereteket szerezhetünk a református egyháznak vagy éppen a Vatikánnak és az Apostoli Szentszéknek a trianoni békekötéshez való viszonyáról Kovács Kálmán Árpád, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár munkatársa, illetve Bertalan Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem docense tollából. Popély Gyula felvidéki történész Pozsony 1919-es csehszlovák „elrablásáról” írt, míg Vajda Tamás, a Szegedi Tudományegyetem Szaklevéltárának vezetője a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem „jogellenes és erőszakos elfoglalásáról”, valamint a (végül Szegedre került) professzorok és a hallgatók elűzéséről közölt forrásértékű cikket.

Vizi László Tamás, a Kodolányi János Egyetem rektorhelyettese, a Magyarságkutató Intézet tudományos főigazgató-helyettese a trianoni békediktátum „keserű piruláiról” írt, vagyis arról, hogy a hazai közvélemény hogyan szembesült a vesztes háború okozta békeszerződés területi következményeivel, a békediktátum aláírásának elkerülhetetlenségével és annak a nemzetgyűlés általi kötelező becikkelyezésének megalázó folyamatával. Szakály Sándor professzor a Horthy Miklós vezetésével Szegeden létrejött Nemzeti Hadsereg megalakulásának körülményeit és első éveinek folyamatait tekintette át. A hazai németek Trianon utáni helyzetéről és magatartásáról Baumgartner Bernadette, a Müncheni Magyar Intézet a Regensburgi Egyetemen vendégoktatója és Orosz László, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos főmunkatársa közölt érdekes tanulmányokat.

Szakály Sándor akadémiai doktor, történészprofesszor, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója a kötet előszavában a következő megszívlelendő gondolatokat fogalmazta meg. „Természetesen felmerülhet a kérdés – és kell is, hogy felmerüljön valamennyiünkben –, hogy a múlt ilyen formában történő felidézése változtat-e a helyzeten, a történészi kérdésfeltevések és az arra adott – ugyancsak – történészi válaszok megváltoztathatják-e a múltat? Nem változtatják meg, de elősegíthetik megőrizni a magyarság történetében meghatározó történést, amely meghatározta a mi 20. és immáron a 21. századunkat is. Olyan kötetet vehet a kezébe a tisztelt olvasó, amely a fentebb felvázoltakra hiteles válaszokat adó tanulmányokat tartalmaz, olyanokat, amelyeket magyarországi és a határainkon kívül élő magyar történészek írtak a legjobb tudásuk és ismereteik alapján.”

„Valami fáj, ami nincs”. A trianoni békekötés előzményei és következményei. Szerkesztette Anka László. Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár – Magyar Napló Kiadó, 2020. Veritas Könyvek, 18. kötet.

(A borítóképen az Osztrák–Magyar Bank városi székháza Kolozsváron 1915-ben. Forrás: Fortepan/Magyar Földrajzi Múzeum, Erdélyi Mór cége)

Hírlevél feliratkozás
Nem akar lemaradni a Magyar Nemzet cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi naponta elküldjük Önnek legjobb írásainkat.