időjárás 3°C Salamon 2021. October 24.
logo

A csehek szlovakizálják II. Rákóczi Ferencet

Megyeri Dávid
2021.06.15. 14:00
A csehek szlovakizálják II. Rákóczi Ferencet

Fellép a koalíción belüli széthúzás ellen Bethlen István miniszterelnök. Gratz Gusztáv volt külügyminiszter feltárja, hogy a baloldali emigráció a kisantant segítségével a kormányt akarja megbuktatni. Apponyi Albert szerint sürgős érdekünk a Népszövetségbe való felvételünk. Életbe lép a trianoni békeszerződés, ami lehetővé teszi az elcsatolt területeken levő magyarok erőteljesebb védelmét. Egy cseh kiadvány a magyar történelmi szereplők egész sorát minősíti át szlováknak.

Gróf Bethlen István miniszterelnök fellép a koalíció egysége érdekében, miután egyre több jel mutat arra, hogy meddő viták akadályozzák a közös kormányzás eredményességét. Nagyatádi Szabó István kisgazda földművelésügyi miniszter egy ceglédi gyűlésen tartott beszédében például azt mondja, hogy a kereszténypárt és a kisgazdák között világnézeti különbségek is vannak, s homályosan az ellenzékbe vonulást sem zárja ki. A Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja tanácskozásán a Budapesti Hírlap június 14-i tudósítása szerint a kormányfő „szóvá tette, hogy a kormányzópártokban oly jelenségek fordulnak elő, amelyek alkalmasak arra, hogy a pártok között való harmóniát megzavarják és a koalícióra támaszkodó kormányzat zavartalan működését megnehezítsék. Fölemlítette, hogy egyes kormánypárti képviselők a parlamentben ellenzéki hangnemben beszélnek, a szavazásnál pedig sokszor a kormánnyal ellenkező álláspontra helyezkednek. [...] Fölteszi a kérdést, bizalommal van-e a párt a kormánnyal szemben? Ha igen, akkor mondja ki, hogy a kormány állásfoglalását magára nézve a parlamentben kötelezőnek ismeri el, aki pedig a maga álláspontját ennek nem tudja alárendelni, az vonja le a fölfogásának a következményeit.”

A Friss Ujság 17-én Gratz leleplezi a hazaellenes aknamunkát címmel közli a volt külügyminiszter és bécsi nagykövet cáfoló nyilatkozatát az osztrák Neue Freie Pressében a hazánkat ért vádakról. Mint Gratz Gusztáv kifejti: „A magyar követség különböző kísérleteket tett arra, hogy egy elfogulatlan bíróság előtt bebizonyítsa, hogy azok az okmányok, amelyeket az osztrák választási harc idején közzétettek és amelyek állítólag a követség irattárából származnak – amit a követség nyomban megcáfolt – hamisítványok.” Kijelenti: „különösen az irredenta propagandára vonatkozó okmánynak a hamisítása nyilván azt a célt szolgálta, hogy Magyarország és szomszédai között bizalmatlanságot keltsen. Ezt az okmányt az újságok közlése szerint elküldték a nagykövetek tanácsának és a Népszövetségnek is, bizonyságul arra, hogy Magyarország a hamisítványból kitetsző üzelmei által veszélyezteti a szomszéd államoknak a biztonságát, s ezzel az európai békét is. [...] Mindezek a machinációk […] készséges segítőtársakra találtak azoknak a magyar politikai elemeknek a körében, amelyek a mostani magyarországi politikai rendszerrel elégedetlenül Bécsbe vagy Csehországba vagy Jugoszláviába mentek ki és ott egész leplezetlenül azon igyekeznek, hogy a mostani magyar kormányrendszert kívülről, vagyis a kisantant segítségével megdöntsék és így Magyarországon ismét kormányra kerüljenek.”

A Magyarország meginterjúvolja gróf Apponyi Albertet, aki a Népszövetség támogatására alakult egyesületek kongresszusán vett részt Genfben. Úgy válaszol a 16-i számban: „Valamivel jobban állunk a közhangulatban, mint eddig, de politikai tekintetben nagyon érezhetjük a kisantantnak a gyűrűjét, amely igen erősen és erőteljesen dolgozik ellenünk és minden magyarországi érdek ellen a nagyantantnál.” Elmondja: „Minket magyarokat nagyon udvariasan és előzékenyen fogadtak.” Hangsúlyozza: „nagyon sürgős érdeke volna Magyarországnak, hogy minél előbb eljusson a Nemzetek Szövetségébe, mert az az igazi fórum, ahol valamit el tudunk érni és nekünk ott kell szóhoz jutni. Meg kell jegyeznem, hogy eddig nem volt lehetősége annak, hogy Magyarország a Népszövetségbe való felvételét kérje, mert az ellenséges államok még nem ratifikálták a békét. Most azonban már kérhetjük felvételünket, amit remélem, hogy szeptemberre kedvezően el is intéznek.”

A 8 Órai Ujság 19-én címlapon hozza: Életbelép a trianoni békeszerződés. Mint írják: „a magyar kormány arról értesült, hogy Japán a megfelelő formaságok között ratifikálta a trianoni békeszerződést. Mivel Japán – Anglia és Olaszország után – a harmadik nagyhatalom, amely a békeszerződést jóváhagyta, a trianoni béke ezzel életbe lép. […] A japán ratifikáció – e váratlan, de feltétlen hiteles hír szerint – megelőzte a franciát, s így a békeszerződés életbe léptetésének most már nincs akadálya. Magyarországot ez legfőképpen Pécs és Baranya sorsa miatt érdekli, mert így a szerbeknek három hónapon belül ki kell üríteniük a megszállott baranyai területet. […] most már sokkal erőteljesebben léphetünk fel a megszállott területeken levő magyar kisebbségek védelmében is.”

A Magyarország 14-én Linderék kitoloncolása címmel közli:„leírhatatlan az az öröm, amelyet a sokat szenvedett baranyai magyarság érez, hogy valahára vége lesz a jugoszláv uralomnak és hogy Magyarországhoz kerül ismét ez az erős magyar érzésű terület.” Mint beszámolnak róla, a Károlyi Mihály vezette puccsista kormány hadügyminisztere, a Nem akarok többé katonát látni! felkiáltásáról hírhedtté vált kommunista polgármester, „Linder Béla körülbelül kétszázötven társával már el is távozott Pécsről. Jugoszláv területen akartak maradni, a jugoszláv kormány azonban megtiltotta a letelepedésüket és zárt kocsikban toloncoltatta ki őket az osztrák határra, ahonnan a legtöbben Bécsbe utaztak, hogy ott az úgynevezett »emigránsok« táborát szaporítsák.”

„Külön kormányt és törvényhozást követelnek a tótok” – választja címül 14-i hírének a 8 Órai Ujság. „Juriga képviselő a tótföldi autonómia új tervezetét dolgozta ki.” – írják. A Narodni Listyre hivatkozva közlik, hogy az a követelés: „a tótok közigazgatását a maguk tisztviselői lássák el, akiket a nép választ az egyes községekben és járásokban, s azután a tót országos kormány erősítené meg azokat. A tót országos kormány lenne a tervezet szerint a legfőbb közigazgatási hatóság.”

Mányoki Ádám festménye II. Rákóczi Ferencről

Forrás: Wikipédia

Az Est 17-én arról ír, hogy egy cseh kiadvány „kisajátítja a magyar hősöket”. A lap úgy fogalmaz, hogy a Szlovákia történelme című könyvecskénél, amit a megszállt területek elemi iskolái részére adtak ki, „humorosabb olvasmányt már régóta nem volt alkalmunk élvezni”. Szemelvényeket közölnek belőle, amelyek szerint például a „legelső szlovák nemzeti hős volt Szvatopluk, akitől egy Árpád nevű magyar vezér »ravasz fondorlattal« elvette Szlovákországot. […] Megemlékezik a könyvecske Csák Máté szlovák főnemes szerepléséről is, akinél azonban nagyobb »szlovák nemzeti hősnek« tartja II. Rákóczi Ferencet, aki a szlovákság szabadságának kivívása érdekében fogott fegyvert. Rákócziról még azt is megemlíti a jól értesült szerző, hogy Szlovenszkóban Borsi községben született és ugyancsak Szlovenszkóban Kosicén van eltemetve.” A cseh kiadvány ezenkívül a XVII. századi Wesselényi-féle Habsburg-ellenes összeesküvést is szlovák arisztokraták akciójaként mutatja be, a Zrínyi nevet is szlovákosítva. „Hosszasabban ír a könyv »egypár szlovák főúrnak«, Wesselényinek, Zrinskynek (!) és Frangepánnak összeesküvéséről, melynek kizárólag az volt a célja, hogy a szlovákságot felszabadítsa a Habsburgok elnyomása alól. Ezt az összeesküvést még igen sok szlovák főúr támogatta, többek között Illésházy, Thurzó és Thököly (aki különben szintén Szlovenszkóban Kezsmarokon született).”

 

Ezek is érdekelhetik

Madridban díszkivilágítással emlékeznek az '56-os évfordulóra

magyarnemzet.hu

Kínosan kevés ember, alig néhány ezren lézengenek a baloldal rendezvényén

origo.hu

"Lesz" vagy "kérek"? Illemtan az alapoktól...

she.life.hu

Meghalt Venczel Vera

origo.hu

Borzasztóan aggódtam a fiamért!

magyarnemzet.hu

A kormány melletti kiállás és egyben a baloldal elleni demonstráció is volt a Békemenet

magyarnemzet.hu

Borzasztóan aggódtam a fiamért!

magyarnemzet.hu

Elhunyt egy hároméves kislány és ötéves testvére is

magyarnemzet.hu

Menekül és fenyeget Korózs Lajos - videó

origo.hu

Kínosan kevés ember, alig néhány ezren lézengenek a baloldal rendezvényén

origo.hu

Menekül és fenyeget Korózs Lajos - videó

origo.hu

Hont András akár név szerint fel tudná sorolni, kik voltak az ellenzéki tüntetésen

magyarnemzet.hu

Több százezres tömeg a békemeneten, néhány ezren a baloldal rendezvényén

magyarnemzet.hu

A vártnál is több résztvevő miatt előbb el kellett indítani a Békemenetet

magyarnemzet.hu

"Lesz" vagy "kérek"? Illemtan az alapoktól...

she.life.hu

Madridban díszkivilágítással emlékeznek az '56-os évfordulóra

magyarnemzet.hu

Hont András akár név szerint fel tudná sorolni, kik voltak az ellenzéki tüntetésen

magyarnemzet.hu

Meghalt Venczel Vera

origo.hu

A kormány melletti kiállás és egyben a baloldal elleni demonstráció is volt a Békemenet

magyarnemzet.hu

Elhunyt egy hároméves kislány és ötéves testvére is

magyarnemzet.hu

Íme, a retró-lakberendezés csúcsa: bemutatunk egy Trabant kanapét

lakaskultura.hu

A vártnál is több résztvevő miatt előbb el kellett indítani a Békemenetet

magyarnemzet.hu

Íme, a retró-lakberendezés csúcsa: bemutatunk egy Trabant kanapét

lakaskultura.hu

Több százezres tömeg a békemeneten, néhány ezren a baloldal rendezvényén

magyarnemzet.hu