Következő mérkőzések
Skócia
21:002024. június 23.
Magyarország
Svájc
21:002024. június 23.
Németország

Egyházak egymás között

Vass Krisztián
1999. 11. 12. 23:00
Vélemény hírlevélJobban mondva- heti vélemény hírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz füzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A társadalomban határozott ellenszenv él a szektákkal szemben – mondotta Tomka Miklós a Más – kép című konferencián, melyet az MTA Filozófiai Intézete és az Evangélikus Hittudományi Egyetem rendezett. Az összejövetel a felekezetek közti viták és kapcsolatok témáját járta körül. Tomka Miklós szerint a lakosság negyede bizonyos vallási közösségeket akkor sem engedélyezne, ha azok betartják a törvényeket, a megkérdezettek háromnegyede pedig korlátozná az utcai térítést. Tenke Sándor a hazai református önértelmezésről tartott előadást. Elhangzott: az egyházkép változását erősen befolyásolta a parasztság mint társadalmi bázis megfogyatkozása és városiasodása. Kicsiny Kálvin egyházának értelmiségi holdudvara, sokan feladták hitüket: az ateisták egyharmada református családba született. Sulyok Elemér hangsúlyozta: jelentős problémákat okoz az egyházaknak a szekularizáció kiteljesedésének folyamata, hiszen az „új pogányság” embere a „világot”, a talmit bálványozza, felejtve Isten dicsőségét. Megjegyezte, hogy az ökumenizmus tagadásával a különbözés jogosságát tagadnánk. A konferencián több kisegyház meghívottja is közvetítette felekezeti álláspontját a vallási közösségek közti viszony milyenségéről. Orbókné Szent-Iványi Ilona püspökhelyettes lajstromba vette az „egyetlen magyar földön alapított protestáns egyház” elleni támadások némelyikét. Az unitáriusok tagadják a Biblia igazságait, állítja a Hit Gyülekezete egyik kiadványa; nem keresztény szekta – írja néhány katolikus szerző. E címkézések mögött húzódó megosztottság nem dogmatikai indíttatású, hiszen az unitáriusoknak még kátéjuk sincs. Almási Miklós, a Magyar Baptisták Világszövetségének elnöke mondandójában aláhúzta a katolicizmussal és reformációval kialakult jó viszony fontosságának a létét, majd leszögezte: az ökumené mindig a helyi emberek építő hozzáállásának függvénye. Tevékenykednek ugyan tudati manipuláción alapuló romboló szekták, de kicsinysége és újszerűsége miatt egyetlen értékhordozó egyház sem szenvedhet hátrányt. Szentírásellenesek, szektások, bibliahamisítók, a bolsevizmus előkészítői – így értékelik kis és nagy egyházak kellő objektivitás és vallási türelem hiányában a Jehova tanúit. „Nem tartjuk magunkat tévedhetetlennek, sem felsőbbrendűnek, de azért vagyunk egyházunk tagjai, mert hisszük: Jézus tanításait e közösségben tudjuk legjobban megélni” – hangoztatta Pető László, ezen egyház társadalmi kapcsolatokért felelős hivatalának igazgatója. „Furcsának, idegennek és feleslegesnek tartanak minket” – összegezte tapasztalatait Pető, majd kifejtette: közéleti elfogultságuk hamis vádjával szemben bizonyítást nyert politikai közömbösségük ténye. Ruff Tibor sajnálatosnak nevezte, hogy mind a pártállam hatóságai, mind a rendszerváltást követő „hecckampányok” a hagyományos vallásosságra és a történelmi egyházak védelmére hivatkozva jelentek meg a nyilvánosság előtt. Hozzáfűzte: az egyházvezetők ezektől való elhatárolódásának hiányában úgy tűnik, mintha az ilyen kampányok hallgatólagos beleegyezésükkel zajlanának. A Hit Gyülekezetének képviselőjeként a vallási hitek szabad versengését s az e téren megnyilvánuló „pluralisztikus piac” előnyeit méltatta. Úgy vélte, a kereszténység megújulásának előfeltétele a valláson belüli antiszemita hagyomány radikális felszámolása. Ruff rögzítette, hogy egyháza megkülönböztetett tisztelettel viszonyul a zsidó hitközségekhez s az egész zsidó néphez, hiszen a zsidó–keresztény megbékélés az előfeltétele annak, hogy a kereszténység visszataláljon hitének eredeti forrásához. Ezzel ugyanis elősegítheti Istennek a Földre, a nemzetekre, az egyházra, Izraelre vonatkozó terveinek megvalósulását. Addig pedig a keresztény vezetőknek az antiszemita, neonáci, kirekesztő nézetekkel szembeni harc élére kellene állniuk.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.