időjárás 2°C Salamon 2021. October 24.
logo

Hatalmas hadikárpótlással súlyosbítanák Trianont

Megyeri Dávid
2021.07.20. 10:14
Hatalmas hadikárpótlással súlyosbítanák Trianont

Értetlenséget vált ki a jóvátétel fizetésének lehetősége, amikor az országot egyharmadára csonkították. A kormányfő szerint katasztrofális gazdasági következményei lehetnek. A Lenin-fiúk által kegyetlenül megölt Fery Oszkár csendőrtábornokról utcát neveznek el. A képviselőház szintén a kommün alatt kivégzett volt elnökének, Návay Lajosnak a gyilkosát halálra ítélik. Törvényt készítenek elő, amellyel Károlyi Mihályt hazaárulóvá nyilváníthatják.

A trianoni békediktátum végrehajtása is napirendre kerül, miután négy nagyhatalom már ratifikálta. Az Uj Nemzedék július 20-án arról ír: „Arra a hírre, hogy az antant jóvátételi bizottsága e célból valószínűen július 27-én érkezik Budapestre, minden politikai és gazdasági érdeklődés e bizottság felé fordul.” A lap átveszi azt az interjút, amit az Amerikai Magyar Népszava készített gróf Bethlen István miniszterelnökkel, „vajon a trianoni béke életbeléptetése nem befolyásolhatja-e kedvezőtlenül Magyarország gazdasági konszolidációját, más szóval: a békeföltételek végrehajtása milyen hatást fog gyakorolni az ország jövőjére?” A kormányfő válasza: „Ha az antantnak az volna a célja, hogy a román megszállás okozta hatvanmilliárdos károsodáson felül még hadikárpótlást is követeljen tőlünk, akkor a megindult gazdasági fejlődés katasztrófává változhatik. A bizonytalanság, amely ebben a tekintetben fönnáll, igen nyomasztóan hat az ország közgazdasági helyzetére és megbénítja a vállalkozói kedvet. Sürgősen szükséges minden tekintetben tiszta helyzetet teremteni, hogy teljes erővel foghassunk hozzá az újjáteremtés munkájához.”

A jóvátétel kiszabásának lehetősége azért vált ki felháborodást, mivel a román megszállás által is sújtott országot egyharmadára zsugorították, így érthetetlen, ez miért nem elég fizetség. Gróf Bánffy Miklós külügyminiszter a Házban igyekszik eloszlatni a jóvátétel hatalmas mértékéről keringő híreket a Magyarország 23-i tudósítása szerint. „Ami a jóvátétel óriási összegére vonatkozó híreszteléseket illeti, ezekre vonatkozólag csak azt mondhatom, hogy a magyar közgazdaság konszolidációját aláássák. A leghatározottabban kijelentem, hogy ezeknek a híreszteléseknek semmiféle tárgyi alapjuk nincs, azok rosszakaratúak és a magyar állam rekonstrukcióját akarják létalapjában megtámadni. A jóvátételi munkálatok úgy történnek, hogy bizottság fog idejönni, amely tanulmányozza a gazdasági helyzetet. Meg fogja állapítani az ország teherviselő képességét és meg fogja szabni, hogy milyen részben vegyen részt a hadi idemnitás (kártérítés – a szerző) fedezésében. Lényeges részt reprezentál ennél az a kár is, amelyet Magyarország a román megszállástól szenvedett. Úgy amint a román megszállás idején egy reparációs bizottság vette számba a károkat, most is bizottság fogja felülvizsgálni a román megszállás okozta károkat és ezt okvetlenül figyelembe veszik.”

A Pesti Hírlap 23-én értékeli a jóvátételi bizottság jövetelével kapcsolatos kilátásokat: „nagy szerencse reánk, hogy a jóvátételi bizottság most jön hozzánk és nem ezelőtt egy esztendővel jött. Világosan észrevehető a nyugati államokban, hogy a közhangulat megváltozott a javunkra. Mind többen jöttek arra a belátásra, hogy nagy méltatlanság történt velünk és hogy ez nem érdeke Európának. Mind többen akadnak, akik nyilvánosan is kifejezést mernek már adni ebbéli meggyőződésüknek. Mintha föltámadt volna sokakban a lelkiismeret. Az a bizottság, amely most érkezik ide, nem lesz már oly ellenségesen elfogult, mint aminő egy esztendő előtt lett volna. S az a kormány, amelynek e bizottság referálni fog, nem lesz már bosszútól annyira teljes, mint előbb.”

Fery Oszkár nevét veszi fel a budai Mozdony utca. A Lenin-fiúk itt gyilkolták meg a csendőrtábornokot. A Magyarország 22-én az emléktábla-avatással egybekötött ünnepségről szóló beszámolójában emlékeztet: ez a hely, ahol „két esztendővel ezelőtt, a proletárdiktatúra utolsó heteiben Cserny József vezérlete alatt a magyar szovjet véreskezű terrorcsapata tanyázott. Ennek az épületnek a pincehelyiségében gyilkolták meg válogatott kínzások között az 1919-ik év július 21-re virradó éjszaka Fery Oszkár csendőraltábornagyot, Borhy Sándor és Menkina János csendőralezredeseket.”

Az Est tudósítása szerint Zadravetz István tábori püspök „arról beszél, hogy a kereszténység magva a vértanúk vére. Ennek a három férfiúnak a vére is a kereszténység és az új magyarság magja lett, s ma bennünket nem a fájdalom, hanem a kegyelet vezetett ide.” Pekár Gyula államtitkár úgy fogalmaz: „látnunk kell, hogy a menny mindig győz a pokol felett. Legyen ez a nap olyan kegyeletünnepe az országnak, mint október 6.” Arra is kitér: Magyarország „a félhold ellen is megvédte Európát, amíg a Nyugat békésen művelődhetett és két év előtt is Magyarország próbálta ki testén a vörös rémületet, hogy visszariassza tőle Európát. És a hála: Trianon.”

Návay Lajos Fotó: Wikipédia

Szintén embertelen módon végeztek a Lenin-fiúk Eötvös József unokájával, a képviselőház volt elnökével, Návay Lajossal és unokaöccsével, valamint Kiss Béla szentesi polgármester-helyettessel. A Szamuely-féle keretlegények 1919 áprilisában a kiskunfélegyházi vasúti étteremmel szemben megásatták velük saját sírjukat, amibe belelőtték őket. A 8 Órai Ujság július 20-án közli: Halálra ítélték Návay Lajos gyilkosát. Azt írják, a bíróság „Bűnösnek mondja ki Engi Lajos Sándort, mint a gyilkosság bűntettében tettestársat, ki Kiskunfélegyházán több társával Návay Lajost és társait kivégezte, Návay Ivánt revolverrel és rohamkéssel megölte és ezért halálra ítéli.” A büntetőperben még egy fő tizenegy rendbeli gyilkosság miatt mint bűnsegéd tizenöt évi fegyházat kap. További 28 elkövetőt néhány hónaptól több évig terjedő szabadságvesztéssel sújtanak a halálvonat terroristái közül.

Az Ujság 23-án lehozza: „A kormánynak az a terve, hogy a hazaárulók vagyonának elkobzásáról szóló igazságügy-miniszteri törvényjavaslatot még a nyári szünet előtt letárgyaltatja a parlamentben. Nyílt titok, hogy ez a törvény konkrét esetből sarjadzott ki, s valójában Károlyi Mihállyal szemben statuál büntetőjogi szankciókat. Lényege az, hogy az állam elkobozhatja a hazaáruló hitbizományának egy részét, s ez a rész nem lehet kisebb, mint a hitbizományhoz tartozó összes ingó és ingatlan vagyon értékének a felerésze.” Hozzáteszik: „A törvény csak az elkobzás jogi bázisát teremti meg, a hazaárulóvá nyilvánítás a bíróság feladata. […] A bíróság mérlegelni fogja azt a körülményt, milyen felelősség terheli Károlyi Mihályt a Diaz-féle fegyverszünettel (Padovai fegyverszünet 1918. november 3-án, amely lezárta a Monarchia első világháborús részvételét – a szerző) kapcsolatosan. Tisztázni fogják továbbá azt a kérdést is, milyen része van Károlyi Mihálynak abban, hogy határaink a front felbomlása után védtelenül maradtak, s arról is kell felelnie, miért kényszerítette fegyverletételre Mackensen hadseregét, amely tudvalevően teljes fegyelemmel őrködött Erdély határain. Számonkéri azonkívül a bíróság Károlyi Mihálytól azt is, miért tartóztatta le Mackensent, s miért juttatta a francia keleti hadsereg fővezérének kezére.”

A Világ 21-én közli: az „Érsekújvár város által fenntartott gimnázium érettségi vizsgái javában folytak, amikor dr. Hatala főigazgató 15 diáktól az érettségi letételét megtagadta […] azzal, hogy ellenük a nyitrai államügyészség bűnvádi eljárást indított, s így, mint politikailag megbízhatatlan egyének, vizsgára nem bocsáthatók.” Kiderül: „azzal vádolják őket, hogy a főgimnázium által június 4-én rendezett juniálison irredenta dalt énekeltek. A diákok kijelentették, hogy ezen vád valótlan és egyben kérték a gimnázium igazgatóságát és Hatala igazgatót, hogy őket érettségire bocsássák. Kérelmüket mereven elutasították.”

 

Ezek is érdekelhetik

Orbán Viktor: Jöttünk, láttunk, és újra győzni fogunk! - videó

origo.hu

A kormány melletti kiállás és egyben a baloldal elleni demonstráció is volt a Békemenet

magyarnemzet.hu

Felsült a baloldal, talán ezren sem voltak

magyarnemzet.hu

„Ebből még gyilkos sortűz is lehet Magyarországon”

magyarnemzet.hu

Orbán Viktor: Mi vagyunk az a Dávid, akit jobb, ha Góliát elkerül

magyarnemzet.hu

Orbán Viktor: Mi vagyunk az a Dávid, akit jobb, ha Góliát elkerül

magyarnemzet.hu

Most érkezett: Lövöldözés volt Győrben

borsonline.hu

"Sajátosan olasz módon" tiltakoznak az Alitalia légikísérői

travelo.hu

"Sajátosan olasz módon" tiltakoznak az Alitalia légikísérői

travelo.hu

Magát ünnepelte az ellenzék

hirtv.hu

„Ebből még gyilkos sortűz is lehet Magyarországon”

magyarnemzet.hu

Íme, a retró-lakberendezés csúcsa: bemutatunk egy Trabant kanapét

lakaskultura.hu

Orbán Viktor: Jöttünk, láttunk, és újra győzni fogunk! - videó

origo.hu

Felismeri ezeket a legendás készülékeket? - kvíz

origo.hu

A kormány melletti kiállás és egyben a baloldal elleni demonstráció is volt a Békemenet

magyarnemzet.hu

Íme, a retró-lakberendezés csúcsa: bemutatunk egy Trabant kanapét

lakaskultura.hu

Több százezres tömeg a békemeneten, néhány ezren a baloldal rendezvényén

magyarnemzet.hu

Felsült a baloldal, talán ezren sem voltak

magyarnemzet.hu

Most érkezett: Lövöldözés volt Győrben

borsonline.hu

Felismeri ezeket a legendás készülékeket? - kvíz

origo.hu

Több százezres tömeg a békemeneten, néhány ezren a baloldal rendezvényén

magyarnemzet.hu

Elhunyt Venczel Vera Jászai Mari-díjas színésznő

magyarnemzet.hu

Magát ünnepelte az ellenzék

hirtv.hu

Elhunyt Venczel Vera Jászai Mari-díjas színésznő

magyarnemzet.hu