időjárás 34°C Ilona 2022. augusztus 18.
logo
KADÉTOK – Sokszoros a túljelentkezés a magyarországi honvéd-középiskolákba

Vadászpilóták a láthatáron

GURZÓ K. ENIKŐ
2022.02.05. 12:00
Vadászpilóták a láthatáron

Rossz hír a jelentkezőknek, hogy hétszeres a túljelentkezés a hazai katonai középiskolákba. Ám ez jó hír a fenntartóknak, hiszen biztos visszajelzése annak, hogy jó úton járnak. A debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium is a tervezett egy osztály helyett a nagy érdeklődés miatt kettővel indítja el ősszel hódmezővásárhelyi tagintézményét.

A debreceni Kratochvil Károly honvéd-középiskolában (KK HKK) szinte ugyanúgy indul a nap, mint bármelyik másik hazai tanintézményben.

A kollégiumban 6 óra 30 perckor szólal meg az ébresztő, ezután a növendékek közös tornán vesznek részt sportöltözetben, elfogyasztják a reggelit az iskola étkezdéjében, és kialakítják a körletrendet. Felsepernek, bepakolnak az iskolatáskájukba, majd átvonulnak a tantermekbe, ahol 7 óra 45 perckor becsengetnek. 

A 45 perces órákat kisebb szünetek szakítják meg, egészen 10 óra 20 percig, amikor iskolasorakozót tartanak, amelyen az intézmény vezetősége kihirdeti az aznapi és a következő napi teendőket. Amennyiben versenyeredmények születtek, köszöntik a nyerteseket.

– A nagyszünet nálunk egyfajta katonás fórum, a gyerekek ilyenkor alakzatban állnak fel

– tájékoztat Kovács István alezredes, igazgató, akivel az irodájában találkozom. Zubbonyán rendfokozati jelzés utal főtiszti mivoltára. 

– A katonának vezetékneve és rendfokozata van elsősorban – mondja az alezredes, látva, hogy tanulmányozom egyenruháját. A zubbony jobb oldali ujján további két karjelzést is megmutat. 

Az alsó az MH 5. Bocskai István Lövészdandár jelképe, hiszen az iskolaigazgató onnan érkezett kis kerülővel a Kratochvilba. A felső a debreceni intézmény címere. Egy másik jelvény a szakcsapatokhoz tartozást jelöli, a mellette lévő részvételét a Bocskai-portyán. A negyven kilométeres teljesítménytúrán Kovács alezredes szintidőn belül teljesített.

Semmi cicoma

Mire mindezt megtárgyaljuk, a Kossuth Lajos Laktanyával szomszédos iskolaépület egyik földszinti osztályterme előtt formaruhás növendékek sorakoznak fel. Félreállnak, amikor észreveszik, hogy szeretnénk elhaladni mellettük. 

Nem lökdösődnek, nem hangoskodnak, pedig péntek van, kortársaik már a hétvégi bulikba készülődnek. Az előtérben kiállított serlegek, oklevelek tanúskodnak arról, hogy a Kratochvil-növendékek a sportvetélkedőkön is jeleskednek. A múltat a tárlóban megtekinthető régebbi bakaruhák, tartozékok idézik fel. Minden a maga helyén, nagyon visszafogottan és egyszerűen, a pazarlásnak, a cicomának semmi jele.

Látogatásom napja mégis rendkívüli, hiszen az udvari sportcsarnokban Ruszin-Szendi Romulusz altábornagyot, a Magyar Honvédség parancsnokát és Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztost fogadják, hogy válaszoljanak a növendékek kérdéseire, elbeszélgessenek velük a jelenről, a jövőről. Kivételes alkalom ez, hiszen először találkoznak a kratochvilosokkal.

Cseh növendéket az udvaron szólítom meg. Teljes neve Cseh Csaba, Abádszalókról érkezett Debrecenbe, tizenkettedikes, nagyon határozott. Gyermekkora óta érdekli a katonai pálya, mindig is szeretett volna ehhez az egyedi közösséghez tartozni. 

Nyolcadikos korában még sok minden kavargott a fejében a jövővel kapcsolatban, de amikor kilencedikben idekerült, és megismerte a rendszert, véglegessé vált benne, hogy a honvédségen belül képzeli el a jövőjét. 

Tanulmányait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán folytatná, az állami légi közlekedés szakon az állami légijármű-vezető szakirány érdekli. Vadászpilótának készül, és ha mégsem tudna elhelyezkedni ebben a munkakörben, szívesen vállal majd más feladatot a honvédségen belül.

A lányok közül a tizenegyedikes Szabó Csengével váltok néhány szót. Csenge útja a tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskolából vezetett a Kratochvil-középiskolába. Soha nem gondolta volna, hogy érdekelni fogja a katonai pálya, ám miután részt vett itt egy nyílt napon, megtetszett neki a katonák, a tanárok és a diákok hozzáállása, a rendezettség, a fegyelem. 

Nyolcadikban ide jelentkezett. Több mint két év után egyre jobban körvonalazódik benne, hogy katonai pályán kíván maradni, így érettségi után ő is a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanulna tovább.

Formaruhás növendékek az iskolai sportcsarnokban. Egyedi közösség. Fotó: Teknős Miklós

Négytől szilencium

A konzultáció végeztével – mivel péntek van – a növendékek hazamennek. Minden egyéb esetben a nagyszünetet helyettesítő fórum után a napirend ebéddel és iskolai órákkal folytatódik délutáni kimenővel, honvédelmi foglalkozásokkal. 

Ilyenkor a diákok menetgyakorlaton vesznek részt, szituációs lövészeti versenyekre készülnek fel, tereptani ismeretekre tesznek szert, akár a környező erdősávokban, területeken. Mindez benne van a komplex honvédelmi nevelési programban, de az iskola szakmai programjában is megtalálható. Délután négytől szilencium kezdődik, majd a vacsora, a takarodó és a létszámellenőrzés.

– Ezekkel a honvédelmi tartalmakkal vagyunk mi többek bármelyik másik középiskolánál – magyarázza az igazgató. Megnyugtat afelől, hogy a tévhittel ellentétben a katonai középiskolákban nincsenek valódi fegyverek, legfeljebb kontrollált körülmények között használhatnak a növendékek légpuskákat vagy airsoft fegyvereket sportlövészethez. 

Semmi rendkívüli nincs ebben, mondja, hiszen egyre nagyobb az érdeklődés, az igény az ilyen jellegű hétvégi elfoglaltságokra. Sok helyen jöttek létre az országban paint­ballegyesületek, egyre többen keresik ezeket a kikapcsolódási lehetőségeket.

Fejben, fizikumban topon

Ő maga pedagógusként, magyar–ének-zene szakos tanárként kezdte pályáját Kisteleken, de immár több mint húsz éve van hivatásos katonai szolgálati viszonyban. A legtöbb időt Hódmezővásárhelyen töltötte. 

A Magyar Honvédség akkori főkarmestere 2001-ben kérte fel, szervezze újjá az MH Hódmezővásárhely Helyőrségi Zenekarát. A megbízásnak eleget tett, több mint 18 évig volt karmestere és vezetője a művészeti együttesnek. Ezek után esett rá a választás, mivel képzettsége, végzettsége és szakmai gyakorlata alapján alkalmasnak találták arra, hogy átvegye a debreceni KK HKK vezetését.

Mivel a Kratochvil nyíregyházi kollégiumát már átadták, jelenleg a Hódmezővásárhelyi Honvéd Középiskola és Kollégium megnyitásának előkészítése a legfontosabb feladat. A tagintézmény létrehozása többéves gondolata a honvédelmi tárcának, a beruházást komoly előkészítő munkálatok előzték meg. 

A projekt alapjait a néhai polgármester, Almási István már 2016 környékén lefektette. Az országban másutt is nyílnak majd hasonló intézmények, a szolnoki már készül, de a Dunántúl sem fog kimaradni az intézményhálózatból. Külföldi mintát nem követnek, saját ötleteket ültetnek át a gyakorlatba.

A hódmezővásárhelyi iskola a KK HKK fiók­intézményeként működik majd a laktanyával szemben, a volt Démász-telephelyen, több mint egy hektáron. Vélhetően 2024. szeptember elsején már ebben az ingatlanegyüttesben folytathatják az oktatást, nevelést. Addig a kollégiumot a helyőrség nőtlenszállójában rendezik be, amelynek belső tereit még idén tavasszal rendbe hozzák, a közismereti és szakmai képzéshez a bent lakáshoz közeli középiskola biztosít helyszínt.

Éppúgy, mint az ország többi középiskolájában, a felvételi eljárást is elindították. Mivel a Kratochvilban tavaly több mint hétszeres volt a túljelentkezés, a központi írásbeli vizsgák után állampolgári ismeretekből is szóbeliztetik a jelentkezőket, ezenfelül fizikai állóképességüket is felmérik. A felvételi határozatokat az ideiglenes rangsor kialakítását követően hozzák meg. A beiratkozás júniusban lesz.

A Csongrád-Csanád megyei városban két osztályt indítanak idén.

– Kis létszámú osztályokkal dolgozunk, így sokkal nagyobb figyelem jut a gyerekekre, szinte személyes oktatási módozatokat tudnak alkalmazni a pedagógusok – mondja az iskolaigazgató. – Amellett, hogy megpróbáljuk katonai pályára irányítani a gyerekeket, olyan értékrendet igyekszünk átadni nekik, amely nem minden magyar közoktatási intézményben jelenik meg. Fegyelemre, figyelemre, tervezéshez szoktatjuk őket. 

Olyan házirendet alakítunk ki, amelybe a lányok is be tudnak illeszkedni – mutat rá Kovács István alezredes. A hazafias nevelést szerinte a honvédelmi táborok is erősítik. Ezeket katonai bázisokon szervezik meg nyaranta több ezer résztvevőnek. Az intézményvezető valószínűnek tartja, hogy a katonaiskolák népszerűségéhez is hozzájárultak.

Arra a kérdésre, milyen habitusú az ideális kadét, ezt a választ kapom:

– Lélekben, fejben és fizikumban legyen a gyerek topon. Ha ez a három egységben van, akár a katonaság kötelékében, akár a polgári életben meg fogják állni növendékeink a helyüket.

Három szinten

A Honvéd Kadét Programnak három szintje van. Az első szint azoké a tanintézményeké, amelyekben közismereti képzés folyik, vagyis a honvédelmi ismeretek tantárgyat heti két órában oktatják. A második szinten honvédelmi ágazati képzés történik, a honvédelmi ágazatba sorolt szakmákat tanítják, mint például infokommunikációt, hálózatüzemeltetést, elektronikát, logisztikát. A harmadik szintet a HM fenntartásában lévő Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium képviseli.

A gimnáziumi képzésben részt vevő növendékek ugyanolyan érettségi bizonyítványt kapnak, mint bármely másik iskolában. A kerettanterv is ugyanaz, ám emellett helyet kap a katonai nevelés és szocializáció, a pályára irányító foglalkozások sorozata. A technikumi képzés ötéves. Az első két évben honvédelmi ágazati alapozó tantárgyakat tanulnak, többek között alaki rendgyakorlatot, ágazattechnikai ismereteket. A szaktantárgyakat a 11. évfolyamon kezdik el oktatni. Tizenkettedik végén három tárgyból tesznek érettségi vizsgát, köztük honvédelmi alapismeretből, a 13. év végén a szakmai vizsgájukat abszolválják a végzősök.

Borítókép: A Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium diákjai a XXII. Doni Hősök Emléktúrán Debrecenben, 2022. január 21. (Fotó: Hajdú-bihari Napló/Czinege Melinda)

Hírlevél feliratkozás
Nem akar lemaradni a Magyar Nemzet cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi naponta elküldjük Önnek legjobb írásainkat.