időjárás 23°C Jácint 2022. augusztus 17.
logo

Tömeggyilkossággal vádolják a népbiztosokat

Megyeri Dávid
2020.06.13. 09:50
Tömeggyilkossággal vádolják a népbiztosokat

Horthy Miklósnak az amerikai Universal Service részére adott interjúját átveszik a hazai lapok. „Ez a béke teljesen felbontja a Duna-medence ezer éven át kialakult természetes rendjét, és Közép-Európába ülteti a Balkánt. Darabokra szakít egy virágzó országot, amely történelme egész folyamán mindig a Nyugat védelmében vérzett. […] Ez a béke ellentmond mindannak, amit az entente a háború folyamán legfőbb elv gyanánt hirdetett. […] A népek önrendelkezési jogának elve egyetlen pontban sem nyert alkalmazást.” A kormányzó az Associated Pressnek (AP) pedig úgy nyilatkozik: „Menjen ön, uram, az országban bárhová, azt fogja látni, hogy a hadseregben teljes a fegyelem. […] A szomszéd államok, sajnos, üldözik a magyarokat, akik most alattvalóikká lettek. De én bizonyos vagyok abban, hogy régi jólétünk vissza fog térni. A szövetségesek ideküldött megbízottai nem győzték eléggé bámulni Budapest építészeti szépségét, kultúráját és iparát, amely most életre fog kelni. […] A külföld már most tudatára ébred annak, hogy Magyarország kitűnő terület beruházásokra.” New Yorkból jelentik: „Horthy Miklós kormányzónak az Associated Press munkatársa előtt tett nyilatkozatait az amerikai sajtó igen kedvezően fogadta és az amerikai hírlapok nagy része vezető helyen közölte.”

Elkészül a népbiztosok elleni vádirat, amelyről a 8 Órai Ujság is beszámol. „A budapesti királyi ügyészség ma terjesztette be azt a vádindítványát a budapesti büntetőtörvényszék elnökéhez, amely az itt fogva levő tíz vádlott ellen irányul: Vantus Károly, Haubrich József, Bokányi Dezső, Bajáki Ferenc, Dovcsák Antal, Nyisztor György, Ágoston Péter, Kalmár Henrik, Kelen József és dr. Szabados Sándor. […] A fő vád mind a tíz vádlott ellen felségsértés, lázadás és gyilkosság bűntettére vonatkozik. […] A népbiztosok mint a forradalmi kormányzótanács tagjai részt vettek az 1919. évi már­cius 20-áról keltezett és a hivatalos lapban március 24-én megjelent I. számú azon rendelet megalkotásában, kibocsátásában és végrehajtásában, amely kimondotta, hogy aki a tanácsköztársaság parancsainak fegyveresen ellenszegül vagy aki a tanácsköztársaság ellen felkelést szít, halállal büntetendő. E rendelet nyomán keletkeztek aztán a bolsevista gyilkosságok. Részt vettek a népbiztosok annak a határozatnak a meghozatalában is, amely az oroszországi és budapesti szereplése révén hírhedtté vált Szamuely Tibort bízta meg a tiszántúli Vörös Hadsereg mögött a »rend« és »fegyelem« fenntartásával, és felhatalmazta ezt a vérszomjas embert arra, hogy a forradalmi törvényszék mellőzésével is bárminemű eszközt igénybe vegyen. A vádirat a tíz népbiztost mint felbujtót 129 rendbeli gyilkosság bűntettével vádolja meg.”

A nemzetgyűlésben Az Ujság tudósítása szerint „Drozdy Győző képviselő mentelmi jogának megsértése címén szólalt föl, és elmondta, hogy amikor birtokán volt, megjelent nála az Ébredő Magyarok Egyesületének ottani elnöke, Zachár Zoltán tanító, aki azt mondta neki, fizessen tízezer koronát az Ébredő Magyarok céljaira, mert ha ennek a kötelezettségének nem tenne eleget, ő nem tudná garantálni személyi biztonságát”.

Héjjas Iván főhadnagy nyilatkozatot ad ki: „Zachár Zoltán tanító szereplését nem ismerem, a fölpanaszolt ügyben érdemileg állást nem foglalhatok, de igenis kijelenthetem, hogy ő az állítólagos ajánlat megtételére sem az én részemről, sem különítményem bármely tagja részéről fölhatalmazást vagy utasítást nem kapott. […] Az állítólagos tízezer korona miatt háborgóknak arcukra fagyna az elképedés, ha azokról a valóságos milliókról hallanának, amelyekkel politikus urak meg akartak maguknak szerezni bennünket egyéni és pártcélok szolgálatára.”

Nagy a felháborodás. „A képviselők csoportokba verődve tárgyalták az utóbbi napok eseményeit, és lesújtó kritikával beszéltek arról a hangról, amelyet Héjjas Iván főhadnagy használ nyilatkozatában.” Huszár Károly volt miniszterelnök a plenáris ülésen kifejti: „Hagyjon fel ez az úr mint katona a politizálással vagy politizáljon, de váljék meg a katonaságtól! Héjjas azzal vádolja meg a nemzetgyűlést, hogy egyesek milliókat akartak egyéni és pártcélokra felhasználni. Ha egy katona tudott arról, hogy a hadsereget ilyen módon a törvényes rend ellen akarták felhasználni, a hazaárulás bűntettét követi el, ha erről azonnal nem tesz jelentést. Ha igaz az, amit Héjjas főhadnagy ír, úgy nyíltan emelem ellene a hazaárulás vádját. Héjjasnak most már nemcsak katonai, de állampolgári kötelessége is nyíltan megmondani, kik azok, akik saját céljaikra akarták a hadsereget felhasználni.”

Soós Károly honvédelmi miniszter válasza: „Héjjas Iván főhadnagy katonai szempontból súlyos bűncselekményt követett el. (Hosszan tartó taps.) Mindent el fogok követni, hogy ezt a bűnt megtoroljam. […] Héjjas főhadnagy nagy bűncselekményt követett el azzal is, hogy egy politikai egyesület tagja lett. […] Az én véleményem az, hogy ha az Ébredő Magyarok Egyesülete ezután is így folytatja működését, az országot teszi tönkre vele. Ígérem, hogy a legszigorúbban fogok eljárni azok ellen, akik a magyar hadsereget ilyen tettekkel bepiszkolják.”

Az Est Elkészült a kormányrendelet a jogrend biztosításáról címmel idézi Simonyi-Semadam Sándor kormányfőt: „Jövőben katonai egyének semmi, a rendőrség ügykörébe vágó munkát nem teljesíthetnek. […] A Héjjas-különítményt föloszlatták.”

Hírlevél feliratkozás
Nem akar lemaradni a Magyar Nemzet cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi naponta elküldjük Önnek legjobb írásainkat.