időjárás 16°C Tekla 2023. szeptember 23.
logo
A képviselő szerint a baloldal feladná a magyar szuverenitást az Európai Egyesült Államok kedvéért

Vejkey Imre: Hiszünk abban, hogy az imának gyógyító ereje van

Csekő Imre
2021.08.27. 06:18
Vejkey Imre: Hiszünk abban, hogy az imának gyógyító ereje van

Eredményre vezetett a koronavírus-járvány harmadik hulláma idején a betegségben szenvedőkért indított országos imalánc – vélekedett lapunknak nyilatkozva Vejkey Imre, a Magyar Parlamenti Imacsoport vezetője, aki szerint az imádságnak igenis van ereje, a hívő politikusoknak pedig nem az a feladatuk, hogy csöndben meghúzzák magukat. A kereszténydemokrata politikus arról is beszélt, hogy a baloldalon a kereszténység helyébe erőszakkal globális világrendet akarnak léptetni, amely hasonló a régebbi kommunista kísérletekhez. Vejkey Imre hangsúlyozta: a keresztényeknek vissza kell utasítaniuk a közösségünk sérelmére elkövetett nyílt támadásokat és agressziót, és fel kell szólítaniuk az agresszorokat, hogy fejezzék be a szellemi és a tettleges keresztényüldözést.

– Számos cinikus hangvételű írás jelent meg az ellenzéki sajtóban miután ön imát szorgalmazott a járvány harmadik hulláma során. Mi a véleménye ezekről a baloldali reakciókról?

– A Covid magyarországi áldozataiért és a betegségben szenvedőkért valóban országos imaláncot indítottam a Magyar Parlamenti Imacsoport vezetőjeként, mert nem szabad alábecsülni az ima erejét. Azzal a felhívással fordultam a hívőkhöz, hogy 2021. év nagypéntektől kezdődően minden péntek reggel hét órakor mondjanak el egy miatyánkot az elhunytakért és a járványtól szenvedőkért, a nem hívőktől pedig azt kértem, hogy legalább annyit mondjanak, hogy „Uram, segíts!”. Köszönöm ezúton is annak a sok-sok honfitársunknak, akik felekezethez való hovatartozástól függetlenül részt vettek az imaláncban, mely eredményre vezetett. El kell mondanom, hogy ugyanígy eredményre vezetett két képviselőtársunkért mondott, többszöri napi 24 órás imaláncunk is. Felháborítónak tartom azt a cinizmust, ami a baloldali sajtóban jelent meg az imáink kapcsán. Felháborító, mert cinikus megnyilatkozásaikkal lenézik a hitünket és a nemzeti-keresztény kultúránkat. Mi azonban az ő reakciók ellenére, továbbra is kiállunk hitünk és értékeink mellett. 

– Az imádság hatásának is tartja tehát, hogy most már javulnak Magyarország járványügyi adatai?

– Igen, mi hiszünk az ima erejében, és hiszünk abban, hogy az imának gyógyító ereje van. Létezik ugyanis az az erő, amely pusztán imáink által munkálkodik. A velünk ellenséges erőket ezzel a hatalommal tudjuk legyőzni. Ezért van különös jelentősége önzetlen imáinknak, amit akár népünkért, akár országunk vezetőiért mondunk el. Örömmel mondhatom, hogy a Magyar Parlamenti Imacsoport a hittel és az imával is cselekszik, miként a Szentírás mondja: „aki az Úrban hisz, az cselekszi majd az Úr tetteit a Szentlélek segítségével”.

– Mit kell tudni az említett parlamenti imacsoportról, aminek ön a vezetője?

– Az imacsoport több mint nyolc éve működik, és azóta vagyok a vezetője. Az imacsoportunk célja Jézus Krisztus középpontba állítása, felekezeteket és frakciókat átívelően, annak érdekében, hogy előmozdítsuk a teremtett világban az igazság keresését, a másik emberben pedig az istenarcúság fellelését. Az imacsoport célja továbbá az is, hogy elősegítse tagjaink lelki fejlődését, gondolkodásuk nemesedését az evangéliumi tanítások alapján. Jelképünk a hal, amelynek bibliai görög neve Ikhthüsz, melyet az őskeresztények mozaikszóként használtak, hiszen így azt jelenti, hogy Jézus Krisztus Isten fia a Megváltó.

 – Sokaknak meglepő lehet, hogy létezik egy imacsoport a Parlamentben.

 – Valóban sokan csodálkoznak, hogy a politikusok imádkoznak. Pedig nincs ezen mit csodálkozni, mert a politikusok éppúgy emberek, mint a választópolgárok, éppúgy van közöttük hívő, mint ateista. A hitben élő politikusnak a jézusi üzenet az, hogy mi vagyunk a Föld sója, mi vagyunk a világ világossága. A feladatunk tehát nem az, hogy meghúzva magunkat eltitkoljuk hitünket, hanem az, hogy hitünkkel és imádságainkkal megízesítsük a Földet. 

 – Hol és milyen gyakorisággal gyűlnek össze imára a képviselők?

– Az imacsoportot fő szabályként a parlamenti ülésszak „A” heteinek kedd reggelére, 7.30-ra hívom össze a Parlament kupolacsarnokában levő imaterembe. Büszke vagyok arra, hogy az Úr dicsőségére ezt az imatermet meg tudtam valósítani. Itt is szeretnék köszönetet mondani Kövér László házelnöknek, akitől 2019 adventjén kaptam meg a kulcsot. Tudni kell, hogy a magyar Parlamentben korábban soha nem volt imaterem, ezért óriási lépés ez nemzetünk életében. A múlt héten kivételes alkalmat tartottunk, ugyanis augusztus 21-re rendkívüli helyre és rendkívüli időre hívtam össze a 101. imacsoporti összejövetelt, napfelkeltére a Balaton közepére. 

  Egyedi magyar kezdeményezésről van szó vagy más államokban is van hasonló imacsoport?

 – Imacsoportunknak van nemzetközi hatása is, most éppen az ötödik magyar nemzeti imareggelit szervezzük 2021. október elejére. Három napra 24 országból várunk közel kétszáz résztvevővel kongresszusi, szenátusi és döntéshozói embereket. A fő nemzetközi imareggelik íve ugyanis évről évre Washington–Berlin–Budapest.

– Mi a véleménye az elmúlt időszakban hazánkban és más európai országokban is tapasztalt, templomok elleni vandál akciókról?

– Sajnos az utóbbi időben mind hazánkban, mind Európában egyre sűrűbbé vált a vandalizmus és a nyílt támadások keresztény templomaink, értékeink és jelképeink ellen. Ennek egyik fő okát abban látom, hogy a kereszténység helyébe globális világrendet akarnak erőszakkal léptetni, amely hasonló a világ régebbi kommunista kísérleteihez. Ez egyfajta globális forradalmat jelent, melyben nemcsak a társadalom értékrendszerét, hanem annak teljes struktúráját is ki akarják forgatni a rendes kerékvágásából. Mindezt megtévesztő és álságos módon teszik, egy jobb világ eszméjének a hirdetésével. Az ő „szabadság, egyenlőség és testvériség” felfogásuk azonban pokoli felforgatást jelent számunkra.

– Ez elég erős állítás. Kifejtené, mit ért ezalatt?

– Azt, hogy a szabadság számukra az isteni törvények elleni lázadást jelenti. Az egyenlőség nevében pedig mindannyiunkat a legalacsonyabb szintre helyezve, felülről akarnak elnyomni deviáns ideológiájukkal. A testvériség pedig azt jelenti nekik, hogy nem az Úrban vagyunk testvérek, hanem az őáltaluk okozott nyomorunkban. A múltat végképp el akarják törölni, ami azt jelenti, hogy nem szabad többé emlékeznünk hőseinkre és dicső történelmünkre. Az érzéseinket is végképp el akarják törölni, ami azt jelenti, hogy relativizálják értékeinket, hogy végül ne tudjuk megkülönböztetni a jót a rossztól, vagyis ne tudjunk vágyni az erényre. Könnyű belátni, hová vezet ez az abszurd narratíva: Isten és ember megcsúfoláshoz, végső soron pedig egy újkori Ninivéhez. 

– Ön szerint hogyan kell küzdeni a keresztényeknek ez ellen a társadalomban?

– Nincs más út előttünk, mint a végsőkig ki kell állnunk az igazság mellett, akár a vértanúság árán is. Mindez az atrocitás ugyanis nemcsak agresszió és provokáció a keresztény jelképeinkkel szemben, hanem magának a gyűlöletnek is a kifejeződése a keresztény közösségünkkel szemben. Vissza kell utasítanunk a keresztény közösségünk sérelmére elkövetett valamennyi nyílt támadást és agressziót, és minden egyes alkalommal fel kell szólítanunk az agresszorokat, hogy fejezzék be a szellemi és a tettleges keresztényüldözést. 

– Miben látja a közelgő parlamenti választások tétjét azontúl, hogy kik irányíthatják a magyar törvényhozást?

 – Az embereknek tudniuk kell, hogy a 2022-es országgyűlési választás arról szól: az ellenünk felsorakozott egyesített baloldali erők fel akarják számolni a nemzeti és keresztény értéket képviselő Fidesz–KDNP politikáját. Nem lehetünk naivak. Látnunk kell, hogy a választási kampány az egyesített baloldal részéről a jól hangzó, de megvalósíthatatlan ígéretek halmazáról szól, és nem a realitásokról. Ne feledjük, a 2022-es országgyűlési választás ténylegesen arról szól, hogy az egyesített baloldal migrációt, gendert és LMBTQ-t akar hazánkban úgy megvalósítani, hogy közben feladná a magyar szuverenitást az Európai Egyesült Államok kedvéért. Nekünk a baloldal vezette kommunista diktatúrából már több évtizedes tapasztalatunk van, hogy miként taposták sárba Magyarországon az emberi jogokat és a szabadságot. A fiatalok pedig emlékezhetnek az 1956-os szabadságharcunk 50. évfordulóján történt eseményekre, a 2006. októberi nyilvánvaló jogsértésekre, amelyeket az akkor kormányzó baloldal a magyarok és a magyar szabadság ellen brutálisan elkövetett. A közelgő parlamenti választás tétje az, hogy egy baloldali fordulat által mindez újra megismétlődhet.

 – Milyen alternatívát tudnak a kormánypártok kínálni?

 – A Fidesz–KDNP biztonságot, gyarapodó polgárokat és gyarapodó nemzetet akar Európa keresztény értékeinek a megmentésével. Az Európai Unió alapító atyái, Schuman, De Gasperi és Adaneauer is megmondták: „Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz.” Mi azt akarjuk, hogy a jövőben is legyen Európa, és a jövőben is legyen valós identitásunk, nem pedig egy műanyag buborék, amit kívülről ránk erőltetnek.

– Mit gondol, nem reagálnak néha túl érzékenyen a keresztények, konzervatívok a szélsőséges liberális jelenségekre? 

– Nem reagáljuk túl ezeket, hanem – mint mondtam – ki kell állnunk az igazság mellett. A társadalmi fejlődés lidérctüze ma éppen az, amit az egyesített baloldal hazánkban felkarolt. A gender, az illegális migráció, a liberálmarxista ideológia és az épülő BLM-kultúra. Ezekkel a lidérctüzekkel szemben kell felvennünk a harcot, hogy a férfi és nő misztériuma megmaradjon, a család ne egy romantikus múlt ködképe legyen, továbbá biztonságban élhessünk hazánkban, és a jövőben is szabadon gyakorolhassuk hitünket. Az egyesített baloldal ugyanis nem mást akar, mint lerombolni a társadalom hagyományos keresztény erkölcsi felfogását, démonizálni a keresztény világot, és felépíteni a maguk által humánusnak mondott új világot, mely felhagy mindazzal, amit mi értéknek tekintünk. Mindenkit befolyásolni akarnak, a vallásos emberektől az ateistákig, a fiataloktól az idősekig. Az egyesített baloldal mindezt úgy teszi, hogy közben relativizálja az értékeket. A jót rossznak és elutasítandónak mondják, a rosszat pedig jónak és követendőnek. Ezzel szemben kell határozottan megvédenünk értékeinket, hogy a végén mondhassuk: „A pályát megfutottuk.” 

Hírlevél feliratkozás
Nem akar lemaradni a Magyar Nemzet cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi naponta elküldjük Önnek legjobb írásainkat.