Nyilatkozat a nemzetek és a keresztény hagyományok védelméről

Magyar Nemzet
2021. 07. 02. 16:06
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európai Unió tagországainak tizenhat pártja, köztük a Fidesz és a lengyel Jog és Igazságosság (PiS) vezetői pénteken közös nyilatkozatban álltak ki az EU eszméje mellett, de elutasítják az európai szuperállamot. A teljes szöveg itt olvasható:

„Az Európa jövőjéről szóló, nemrég megkezdődött vitából nem maradhat ki azon pártok hangja, amelyek az európai hagyományokhoz ragaszkodó polgárokat képviselik, és elkötelezettek a nemzetek szabadsága, valamint az európai népek hagyományai iránt.

Európa hányatott történelmét sok szerencsétlenség jellemezte, különösen az elmúlt évszázadban.

Agresszor államokkal szemben, szuverenitásuk és területi integritásuk védelmében, nemzetek és államok elképzelhetetlen szenvedésnek voltak kitéve. A második világháború után néhány európai országnak még évtizedekig kellett küszködnie a szovjet totalitárius elnyomással, mielőtt visszanyerték függetlenségüket.

Ez a függetlenség, az EU és a NATO atlanti köteléke, illetve az együttműködő nemzetek közötti béke sok európai számára hatalmas eredmény, amely állandó biztonságérzetet és ideális körülményeket biztosít a fejlődésre. Az integrációs folyamat nagyban hozzájárult az időtálló együttműködési struktúrák létrehozásához, a béke fenntartásához és az államok közötti egyetértés és jó kapcsolatok kialakításához. Ezt a munkát folytatni kell, hiszen korszakalkotó érték.

Ugyanakkor az elmúlt tíz év súlyos válságainak sorozata megrengette az európai együttműködést, és így megtorpant, leginkább azért, mert a nemzetek úgy érzik, hogy lassan megfosztják őket szuverén jogaik gyakorlásától.

Az Európai Uniónak mélyreható átalakításra van szüksége, mert ma, ahelyett, hogy megvédené Európát és annak örökségét; ahelyett, hogy biztosítaná az európai népek szabad fejlődését, önmaga vált a problémák, aggodalmak és a bizonytalanság forrásává.

Az EU egyre inkább olyan szélsőséges erők eszközévé válik, amelyek szeretnék Európát kulturálisan és vallás szempontjából is átformálni, és végső soron egy nemzetmentes Európát építeni. Céljuk egy európai szuperállam létrehozása, az európai hagyományok lerombolása vagy eltörlése, alapvető társadalmi intézmények és morális alapelvek átalakítása.

Jogos ellenállást vált ki, ha egyesek politikai struktúrákat és törvényeket arra használnak fel, hogy egy európai szuperállamot és új társadalmi rendet hozzanak létre. Ez a múltból már ismert veszélyes és erőszakos társadalmi mérnökösködés jele. Az EU-s intézmények elmúlt évekre jellemző erkölcsi túlbuzgósága egy veszélyes trendhez vezetett, amely egy ideológiai monopólium kikényszerítésére irányul.

Meggyőződésünk, hogy az európai nemzetek együttműködésének alapja a hagyomány, az európai államok történelme és kultúrája iránti tisztelet, Európa zsidó-keresztény öröksége iránti tisztelet, valamint a nemzeteinket egyesítő közös értékek, nem pedig ezek megsemmisítése. Megerősítjük, hogy hisszük: nemzeteink alapegysége a család. Egy olyan időszakban, amikor Európa súlyos demográfiai válsággal néz szembe, alacsony születésszámmal és idősödő társadalommal, a tömeges migráció helyett a családbarát politika kell legyen a válasz.

Meggyőződésünk, hogy Európában a szuverenitást Európa nemzetei gyakorolják, most és a jövőben is. Ezek a nemzetek azért hozták létre az Európai Uniót, hogy az unió révén bizonyos célok érdekében hatékonyabban lépjenek fel, mint ahogy azt egyes tagállamok tehetnék. Mindazonáltal az uniós hatásköröket az átruházás elve jelöli ki: minden az unióra át nem ruházott hatáskör a tagállamokat illeti, tiszteletben tartva a szubszidiaritás elvét.

Az utóbbi évtizedekben az Európai Unió intézményei következetesen újraértelmezték az európai szerződéseket, melynek eredményeképpen e hatáskörök határai a tagállamok jelentős hátrányára mozdultak el. Ez nem összeegyeztethető az unió alapértékeivel, és gyengíti az európai nemzetek és polgáraik bizalmát az uniós intézményekben. E folyamat megállításának és visszafordításának érdekében, a már létező átruházási elv mellé szükségessé válik egy az EU tagállamainak sérthetetlen hatásköreit tartalmazó katalógus megalkotása, illetve egy megfelelő mechanizmus létrehozása, amely a nemzeti alkotmánybíróságok vagy ennek megfelelő intézmények bevonásával megvédi a tagállami hatásköröket. Minden, a nemzeti alkotmányos intézményeket az európai intézményeknek alárendelni kívánó kísérlet káoszt teremt, aláássa a szerződések szándékát, megkérdőjelezi a tagállamok alkotmányainak sarkalatos szerepét, míg az ebből fakadó hatáskörvitákat valójában a politikailag erősebb entitások akaratának brutális érvényesítése dönti el. Ez megsemmisíti a szabad nemzetek közösségeként felfogott Európa működésének alapjait.

Hisszük, hogy az unióban a közös álláspont kialakításának módja továbbra is a konszenzus kell maradjon. A friss törekvések, amelyek ennek az eljárásnak a kijátszására vagy a konszenzus intézményének eltörlésére irányulnak, azzal fenyegetnek, hogy bizonyos országokat kizárnak a döntések alakításából, ezáltal az unió egy speciális oligarchiává válik. Mindez a nemzeti alkotmányos szervek, így a kormányok és a nemzeti parlamentek de facto akadályoztatásához vezetne, a nemzeti döntéshozatalt ily módon mások által már meghozott döntések jóváhagyására korlátozná.

A tagállamokban még mindig elsöprő az akarat az együttműködésre, a közösség és barátság szelleme áthatja kontinensünk nemzeteit és társadalmait. Ez a mi igazi erőforrásunk. A megreformált unió ebből az erőforrásból meríthet, míg egy reformokat elutasító unió csak elherdálná azt.

Ezért fordulunk minden párthoz és frakcióhoz, amelyek osztják a nézeteinket – jelen dokumentum legyen az alapja a közös kulturális és politikai munkának, tiszteletben tartva a jelenlegi frakciók szerepét.

Újítsuk meg együtt az uniót, Európa jövőjéért!”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.