időjárás -2°C Andor, András 2021. November 30.
logo
A magyar könyvpiacon egyedi jelenség Bihari Zoltán kötete.

Mi, svábok

Balázs D. Attila
2021.11.25. 19:03 16 órája
Mi, svábok

Amikor kezembe – vagyis inkább karjaimba – vettem ezt a mind méretét, mind tartalmát illetően is monumentális kötetet, nyomban elképzeltem, milyen lehetne az, ha Bukarestben adnának ki egy ilyen művet románul, az erdélyi magyarságról. Mivel a romániai nemzetiségi viszonyrendszer gyökeresen ellentétes a magyarországival, egy ilyen alapos és hiteles munka megvalósítása odaát sajnos elképzelhetetlen lenne. Legalábbis egy olyan, amit az erdélyi magyarság elfogadna és magáénak érezne, amely ne lenne tele történelemhamisítással, ferdítéssel, hiányok tömkelegével. Épp ezért minta­értékű a mi kötetünk.

A Mi, svábok című könyvet ugyanis mind a magyarországi németség, mind a magyarság magáénak érezheti. A mű szerzője, Bihari Zoltán segítőivel bejárta az ország minden zegét-zugát az aprófalvaktól a kisvárosokon át a budapesti kerületekig, a nemzetiségi tömböktől a kicsiny szórványszigetekig. A kézikönyv a települések jelenére összpontosít, ám úgy, hogy a múltból is bőven merít. A sok helyen ma is élő hagyományok, a népviseletek, a régmúlt tükörcserepeinek számító antik fotográfiák és képeslapok mellett a kitelepítések, a málenkij robot témája is gyakran megjelenik a kötetben, hiszen az érintett közösségek erősen ápolják e szörnyűségek emlékét.

A kötet a jelenre összpontosít, de a múltból is merít

Kötetünkben érdekes, dokumentumértékű anyagokat lehet olvasni azokról a németek lakta helységekről is, amelyek az első világháború után, a győztes nagyhatalmakkal gyakorlatilag szembehelyezkedve, „lakóinak a szülőhaza iránti hűsége és olthatatlan szabadságvágya” eredményeként 1923-ban visszatértek Magyarországhoz.

A kézikönyv riportokkal, ismeretterjesztő történetekkel, személyes portrékkal különösen tág képet mutat a magyar kultúrában, gazdaságban „rendkívül sok értéket hátrahagyó múltú, s ma ismét magas fokú szervezettséget mutató, identitásában látványosan magára találó” hazai németségről.

Bihari Zoltán szerzői előszavában megvallja, tartott attól, hogy az olvasó elveszti a lendületet a terjedelmes könyv olvasása közben, ám a külön-külön bemutatott közösségek rendkívül sokszínű képet mutatnak, és ez továbblendít olvasás, böngészés közben. Íróként és újságíróként pedig magam is igazolhatom, hogy valóban megvan az egyensúly a könyvben, ami a megkapó kép­anyagnak is köszönhető.

Bihari Zoltán: Mi, svábok – Történetek magyarországi németekről, Xantusz.hu, 2021., 824 oldal, 12000 Ft.