Indul a Comenius 2000 program

Hanczár János
1999. 11. 07. 23:00
Vélemény hírlevélJobban mondva- heti vélemény hírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz füzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mint ahogy lapunkban már hírt adtunk róla, Pokorni Zoltán oktatási miniszter Herneczki Katalint nevezte ki az október 15-én létrehozott Comenius 2000 Minőségfejlesztési Programiroda vezetőjévé, aki lapunknak elmondta: a program szakmai kidolgozása jó ütemben halad, ezzel párhuzamosan pedig zajlik a szolgáltatók előminősítői pályázatának előkészítése. Ez utóbbi feladat azért fontos, mert az Oktatási Minisztérium csak olyan szakértőkkel, szolgáltatókkal kíván együttműködni a program során, akik garantáltan a legjobb színvonalon látják el feladatukat. Az igazgató asszony beszámolt a Comenius 2000 program felépítéséről, valamint a bevezetés ütemezéséről is.A programiroda három munkatársból áll, de nagyon sok szakértőt vonunk be a munkába – mondta Herneczki Katalin. Legfontosabb feladataik közé tartozik a program kidolgozásában részt vevők munkájának koordinálása, szervezése, valamint a program kivitelezésének megtervezése és későbbi lebonyolítása is. A Comenius 2000 programnak intézményi és a fenntartói területen három egymásra épülő szintje lesz – tudtuk meg az igazgató asszonytól. Az iskolai, óvodai első szinten az intézmény helyzetfelmérést, önértékelést végez, majd összeveti azt a gyermekek, tanulók, a szülők, a fenntartók, az oktatási folyamat következő szintjén álló intézmény vagy éppen a munkaerőpiac által megfogalmazott elvárásokkal, igényekkel – tette hozzá. Ezután van lehetősége arra, hogy céljait már ezen ismeretek birtokában pontosítsa, újrafogalmazza. E munkához többféle módszert választhat, amelyek alkalmazásához az Oktatási Minisztérium szakmai segítséget nyújt. A következő ciklusban azután ismét végez értékelést, amiből megtudhatja, hogy a terveiből, elképzeléseiből mit sikerült megvalósítania, sikeresen beépíteni a napi műkö- désbe. Vevőközpontú gondolkodás Ezen a szinten tehát a fő cél egy „vevőközpontú” gondolkodás kialakítása, annak tudatosítása, hogy az oktatás közpénzből nyújtott szolgáltatás, ahol figyelembe kell venni a különböző szereplők – tanulók, szülők, fenntartók igényeit. A program második szintjén egy teljes minőségirányítási rendszer kialakítására kerül sor a szervezetben – folytatta a programiroda vezetője. A középpontba a működési folyamatok szabályozása kerül, amellyel a folyamatos szervezetépítést, fejlesztés képességét szeretnék „becsempészni” az iskolákba, óvodákba. A harmadikra, az úgynevezett multi-plikátorra (megsokszorozó szint) későbbi időpontban kerül sor – tette hozzá. Azok az intézmények lesznek részesei a program ezen szintjének, ahol már eredményesen működik a második szint – azaz a teljes intézményi minőségirányítási rendszer –, s amely intézmények képesek az általuk megszerzett tudás, gyakorlat és képesség továbbadására. E szint jelentősége szerinte azért hangsúlyozandó, mert így biztosítható egyfelől az, hogy a programba minél hamarabb bekapcsolódhasson valamennyi érdeklődő intézmény, másfelől azért, mert ezzel is előmozdítható az egymáshoz földrajzilag közel eső intézmények együttműködése. Herneczki Katalin elmondta: vannak olyan iskolák, amelyeknek a már meglévő működési rendszere lefedi az első vagy akár a második szintet, hiszen az intézmények egy kisebb hányada már korábban belefogott a minőségbiztosítási tevékenységbe – nekik értelemszerűen nem kell mindent elölről kezdeniük. A programiroda építeni kíván arra, amit az intézmények már eddig elértek saját minőségfejlesztési rendszerük kialakításában. Mivel a Comenius 2000 egyfajta követelményrendszert ír le, ezek az iskolák megnézhetik, hogyan tudják ezt összehangolni saját eredményeikkel, programjukkal, s eszerint folytathatják tevékenységüket. Gyakorlati útmutatók A program során a Comenius 2000 programiroda és az Oktatási Minisztérium szolgáltatói támogatást nyújt az intézményeknek. A pályázó intézmények egy része a kísérleti programba kapcsolódik majd be, ahol tanácsadók, szakértők is segítik a nevelőtestületek munkáját. Ugyanakkor a többi intézménynek is van lehetősége a program első szintjének elindítására. Ezen intézmények munkáját a Comenius 2000 intézményi egyes szintjének megvalósításában a programiroda által kidolgoztatott módszertani segédanyagok támogatják és segítik, melyet a tárca valamennyi intézménybe eljuttat. Ezek szakmai módszertani anyagok nem csupán a rendszer és követelmények leírását, hanem a gyakorlati munkát segítő útmutatókat is tartalmaznak Egy-egy tevékenységhez többféle technikát mutatnak be, mert más-más környezetben, intézményi kultúránál különböző módszer lehet optimális. Olyan fórum, konzultációs lehetőség létrehozásán is dolgozik a programiroda, amelyek szintén ezen intézmények számára nyújtanak majd szakmai segítséget. A program kidolgozásával párhuzamosan zajlik a szolgáltatók előminősítői pályázatának kidolgozása is. Herneczki Katalin hangsúlyozta: az oktatási tárca azt szeretné, hogy legyen egy szolgáltatói, illetve szakértő lista azokról, akik megfelelnek azoknak a feltételeknek (rendelkeznek a minőségbiztosítással, a közoktatás sajátosságaival és a Comenius 2000 minőségfejlesztési programmal kapcsolatos ismeretekkel), amelyek a közoktatás területén végzendő munkához szükségesek. Erre azért van szükség, mert viszonylag kevés az olyan vállalat, cég, illetve szakértő, amelynek, illetve akinek az oktatás és a minőség terén egyaránt van tapasztalata. Speciális ajánlásokkal A programiroda vezetője jelezte: az Oktatási Minisztérium csak azoknak az iskoláknak, óvodáknak a pályázatát finanszírozza, amelyek a munkájukat segítő szakértőt, illetve szolgáltatót a tárca által összeállított listáról választják ki. A pályázatot novemberben írják ki, december végén lesz a benyújtási határidő, s januárban kerül sor az előminősítési eljárásra. Kérdésünkre elmondta: az oktatás speciális, érzékeny terület: emberekkel, gyerekekkel foglalkozik. Ezért nem lehet az iparban vagy más országokban már bevált módszereket kritika nélkül átvenni. A közoktatási rendszer sajátosságait figyelembe vevő alkalmazásra van szükség. A Comenius 2000 elvárási rendszert és ajánlást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az oktatásban milyen területekkel milyen módon kell foglalkozni a minőségirányítás keretein belül. Ezeken a kereteken belül a Comenius 2000 programban meghatározott fejlesztési területekre több minőségfejlesztési, minőségbiztosítási eljárás is alkalmazható.Herneczki Katalin szakmai életútjaHerneczki Katalin 1979-ben végzett a Szegedi József Attila Tudományegyetemen matema-tika–fizika szakos tanárként, utána egy programtervező szak elvégzése után a Számítástechnikai Alkalmazási Vállalatnál (Számalk) kezdett dolgozni. Először informatikát, majd programtervezést tanított, később módszertannal foglalkozott. A Nemzetközi Bankárképző Intézetben is szerzett diplomát. Ezután lett a Számalk marketing- és minőségbiztosítási igazgatója. Magyar-országon elsőként készítettek el a vállalat számára egy működő, tanúsított minőségbiztosítási rendszert. Két évvel ezelőtt a PERFEKT Pénzügyi Szakoktató és Könyvkiadó Rt. budapesti igazgatói pozícióját vállalta el. Háromnegyed évvel később a cég vezérigazgatója lett. Itt is elindította egy oktatási minőségbiztosítási rendszer kiépítését. Ez év nyarán egy szakértői csapat tagja volt, amelyet az oktatási miniszter a tárca közoktatás minőségfejlesztési rendszerének megtervezésére kért fel. Pokorni Zoltán az október 15-én létrehozott Comenius 2000 Minőségfejlesztési Programiroda vezetőjévé nevezte ki.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.