időjárás 26°C Evelin, Fülöp 2022. május 26.
logo

Érik a felszámolás a Dunaferrnél

Somogyi Orsolya
2021.06.30. 14:11
Érik a felszámolás a Dunaferrnél

A Fővárosi Törvényszék a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló törvény rendelkezései alapján az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. ideiglenes vagyonfelügyelőjének jelölte ki a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t (NRN) 2021. június 22-én – erről az utóbbi cég tájékoztatta a Magyar Nemzetet, hozzátéve, hogy

a kijelölésre tehát a jogszabályok alapján kötelezően került sor, abban a bíróságnak mérlegelési lehetősége nem volt.

Az ideiglenes vagyonfelügyelet tartama alatt

a Dunaferr ellen még nem kezdődik meg a felszámolási eljárás, a jelenlegi lépések célja a hitelezői érdekek védelme addig, míg a bíróság jogerősen dönt a felszámolásról.

A kirendelt ideiglenes vagyonfelügyelő a kijelölés kézhezvételét követő munkanapon megkezdte tevékenységét.

Ahogyan arról korábban a Duol.hu cikke alapján beszámoltunk, nagyjából egymilliárd forint a Dunaferr idei első öthavi vesztesége, miközben a vezetőség mégis profitot realizál a kapacitás negyedével termelő üzemmel. Eközben a bérek kifizetése is akadozik, a cég mind kevesebb adót fizet, és hatalmas adósságokat generált a magyar, illetve a külföldi beszállítók körében úgy, hogy a működtetőt ez nem terheli.

A tartozás a Dunaferr esetleges bukása esetén a magyar vállalkozásokat is magával ránthatja.

Lényeges kérdés az ügyben az, hogy a mostani beavatkozás azt jelenti-e, hogy állami kontroll alá került volna a Dunaferr. Az NRN tájékoztatása szerint az ideiglenes vagyonfelügyelőként kirendelhető valamennyi szervezet jogállása azonos, így az állami tulajdonú reorganizációs szervezetet más, nem állami tulajdonú ideiglenes vagyonfelügyelővel mindenben azonos jogok illetik és kötelezettségek terhelik.

A fentiekből következően – ellentétben egyes sajtótermékek állításával –

a Dunaferr felett ellátott ideiglenes vagyonfelügyelet nem tekinthető állami kontrollnak, hanem a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló törvény általános szabályai szerint folytatott hitelezővédelmi eljárásról van szó.

Az átépített nagyolvasztó első csapolása 2016-ban. Szebb időket is megélt a legendás vasmű
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Az ideiglenes vagyonfelügyelő a hitelezői érdekek védelmének szem előtt tartásával

  • figyelemmel kíséri a gazdálkodó szervezet tevékenységét,
  • áttekinti az adós vagyoni helyzetét,
  • betekinthet az adós könyveibe,
  • pénztárát, értékpapír- és eszközállományát, iratait, valamint pénzforgalmi számláit megvizsgálhatja,
  • a gazdálkodó szervezet vezetőjétől felvilágosítást kérhet,
  • illetve az adós helyiségeibe beléphet, bármely vagyontárgyát átvizsgálhatja.
  • Az adós gazdálkodó szervezet, vagyis a Dunaferr vezetője mostantól csak az NRN jóváhagyásával, ellenjegyzésével köthet a rendes gazdálkodás körét meghaladó szerződést, tehet más jognyilatkozatot, ideértve a már létrejött szerződés alapján történő teljesítést is (vagyis a tartozásait is csak az NRN beleegyezésével egyenlítheti ki a cégvezetés).

    Az ideiglenes vagyonfelügyelői feladatok ellátása ugyanakkor nem érinti a tulajdonosi és a menedzsmentjogosítványokat, ennek átvételére nem ad lehetőséget a törvény.