időjárás 11°C Helga 2022. október 3.
logo

Önvallató szenvedély

Balázs Sándor
2000.02.10. 23:00

Egy már ismert, közkinccsé vált életmű véletlen és utólagos kiegészülése mindig reményteli várakozással tölti el a művészetszerető tárlatlátogatót. A szegényparaszti környezetben, 1903-ban Galántán született, korai árvaságra jutott, de európai látókörű (1931-ben Párizsban, 1933-ban Korb Erzsébet ösztöndíjával Olaszországban járt tanulmányúton, majd 1936-37-ben állami ösztöndíjas a római Collegium Hungaricum-ban) Pirk János esetében különös súlyúvá növekedhetett e várakozás: mit lehet még hozzátenni a markánsan karakterizálható Pirk-életmű-höz. A Szinyei Szalon kiállítása az életmű alakulásának valamennyi fontos állomáshelyéről idéz képeket, különös hangsúllyal az eddigiek során kevésbé méltatott – mivel ismeretlenségben rejtőző – expresszív realista tájképek köréből.Pirk János életművét nem tagolják jelentősebb stílusváltások, témabeli változtatások. Témái szinte változatlanok pályája során. A grafikusi, festői kvalitás mellett éppen a szemlélet és a kifejezés állandósága jellemzi leginkább művészetét. Az életmű tartalmi összetétele rendkívül egyszerű, csaknem puritánnak mondható: éppen „szegényessége”, egy szűkebb horizont érzékletes és tartalombiztos, beható felmérése révén válik jelentőssé. Pirk művészete önarcképek, csendéletek és tájképek, a paraszti élet mindennapjait képbe költő, szociografikus igénnyel készült csoport- és egyalakos munkák sorozata. Az oeuvre legértékesebb, egyben legmaradandóbb része minden bizonnyal az időről időre viszszatérő, egyszerűen szerkesztett, karakteres – az aprólékos megjelenítést kerülő, viszont festői, rajzi erényeket mutató -, az idő múlását magában mérő önarcképek láncolata. Hogy modellhiány szülöttei lennének e képek? Alig vitatható. Saját maga pedig mindig rendelkezésre állt mint modell, a finoman megemelt áll, a kerekre tárt, kérdező, olykor kijelentő szempár az önvallató, önfeltáró szenvedély kohójáról is tanúskodik. Arcán a melegséget sugárzó mosoly és a sorstűrésben megedződött, felnőtt ember bölcsessége osztozik. Az önértelmező hajlam olyannyira erősen motiválja piktúráját, hogy néhol még a csendélet nyugalmát is felzaklatja, feszültséggel telíti: a kép perifériájára egy törött tükör segítségével belopja arcmását.Szilárd emberi tartás, visszahúzódó szelídség, ugyanakkor a szó eredeti értelmében vett egzisztenciális kérdések latolgatása, egyfajta képi magánnapló tükröződik önarcképeiből. A különböző időszegmensekben, változatos technikákkal készült opusok az individuum rejtett titkairól tudósítanak: az önmaga felé megtett út néhol esetleges, máshol kitüntetett állomásait rögzítik.A kiállítás szellemi közegének, a felvonultatott munkák térbeli interpretációjának kialakítása a tárlatrendező Sinkovits Péter művészettörténész munkáját dicséri. A hármas osztatú kiállítótér képzeletbeli egyenlítőjét az egymással szemben elhelyezett két nagyméretű, virulens fő mű alkotja: a szimbolikusan az élet megújuló elevenségét hordozó Május, valamint az élet kezdetét a földbe széles mozdulattal segítő Magvető egy kiérlelt olajváltozata. (Ez utóbbi kép közvetlen közelében látható az 1947-ben készült Kaszakalapáló, amely a műítész szűklátókörűség áldozata, utóbb a kor adekvát megfogalmazásának felfedezettje: kizsűrizték, később, 1957-ben Munkácsy-díjjal jutalmazták.) A tematikusan összeállított falfelületek árnyalt részletességgel érzékeltetik egy-egy technika, képtéma könnyed kísérleteit és nagy műgonddal kivitelezett végleges változatait. Így egymás társául szegődve láthatók a skicc-percekbe rögtönzött, lúdtollal, tussal és barna krétával készített rajzok, ahogyan Nagybánya és Szentendre színittas tájképei is, amelyek közül több alkotás először látható.Ritka, rendhagyó életmű Pirk Jánosé: „Zsengéi magukban hordozzák a végkifejlet leglényegesebb vonásait” – írja róla életművének talán legavatottabb, legértőbb, mivel szellemterét tüzetesen bejáró, átvilágító műtörténész műértelmezője, Supka Magdolna. Mert Pirk János művészetében, néhány vonalas rajzaiban és nagy ívű olajfestményeiben egyaránt minőség született.

Hírlevél feliratkozás
Nem akar lemaradni a Magyar Nemzet cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi naponta elküldjük Önnek legjobb írásainkat.