időjárás 13°C Malvin 2022. október 1.
logo

Régi irodalmunk

Kákonyi
2000.02.07. 23:00

Jankovics József, régi irodalmunk tudós kutatója írta az izgalmas tanulmánykötetet, melynek tárgya, mint a kötet alcíme is tanúsítja: A 17. századi magyar irodalom európai kapcsolatai.A Régi magyar irodalmunk viseletképe című tanulmányból megtudhatjuk, hogy a „magyaros ruházatnak jelentős nemzeti és politikai tartalmat is tulajdonítottak a korban. A nagyszombati egyetem hallgatóinak >német köntösben< kellett járniuk. A jezsuiták kiűzése után azonban kötelezték az ifjakat a magyar öltözetben való járásra... Rákóczi hadainak díszes öltözékére a külföld is felfigyelt..." Egy másik, hasonlóképp érdekes tanulmány Madách Imre egyik ősének, a (vitatott nívójú, de mindenképp izgalmas) verseket író Madách Gáspárnak a munkásságát veszi górcső alá. Tudni kell, hogy a verselő Madách-őst a korábbi kritika jórészt elmarasztalta munkái erotikus hangütése miatt. A tudós kutató, Gerézdi Rabán egyenesen "fertelmes disznóságok" miatt verte el rajta a port. Most Jankovics József, újra megvizsgálva Madách Gáspár munkáit, kimondja: költőnk műveiből nem hiányzik az erkölcsi tartás, sőt ha azokat a korabeli latrikánus líra vaskosabb darabjaival vetjük össze, igazán nincs miért szégyenkeznie szerzőjüknek.Érdekes tanulmányt olvashatunk korai prózairodalmunk egyik jeles szerzőjének, Vörösmarti Mihálynak – aki csak névrokona a két évszázaddal később élt nagy poétának – önéletírásáról (Megtérése históriája), melyben a szerző, a korábban Kálvin-hitű Vörösmarti, a maga katolizálásának históriáját veti papírra. A mű, mint Jankovics megállapítja: "A helyenkénti darabossága ellenére is veretes, egyéni hangvételű, humanista hagyományokon és pázmányi körmondatokon pallérozódott 17. századi próza egy tántoríthatatlan egyéniség hiteles önarcképe..."A tanulmánykötet zárófejezete – Csináljunk Erdélyből egy kis Hollandiát! – régi hollandiai utazóink, a nevezetes peregrinusok feljegyzéseit veszi górcső alá. Egyrészt Bethlen Mihály útinaplóját, másrészt Tótfalusi Kis Miklós Mentségét, hiszen mindkét szerző – nem szólva Szepsi Csombor Mártonról – korának jeles utazója volt, aki (hazatérve tanulmányútjáról) igyekezett külföldi, többek között németalföldi tapasztalatait idehaza kamatoztatni Erdély felvirágoztatására.(Jankovics József: Ex Occidente... Balassi Kiadó, Budapest, 1999, 222 oldal.)

Hírlevél feliratkozás
Nem akar lemaradni a Magyar Nemzet cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi naponta elküldjük Önnek legjobb írásainkat.