időjárás 12°C Jusztina 2022. szeptember 26.
logo

„Hiszek a magyar nemzet évezredes igazában”

Megyeri Dávid
2020.01.04. 10:53
„Hiszek a magyar nemzet évezredes igazában”

A január 25-i választáshoz közeledve az év végén felforrósodik a levegő a közéletben. A perek, amelyekben vádlottként is érintettek, nem javítják a szociáldemokraták esélyeit. Haubrich József volt népbiztos is ezekben a napokban felel tetteiért a törvényszéken. A kommün elleni röpcédulák osztogatásáért kivégzett Herczeg Géza ügyében bíróság elé állított szociáldemokrata politikus szerepléséről a Pesti Hírlap is beszámol. „Akadozva, a félművelt ember gikszereivel mondja el, hogyan hívatták ki március 20-án Kunékhoz a gyűjtőfogházba és hogyan került a neve tudtán kívül a kormányzótanács tagjainak névsorába. És ha ezt éppen nem is vagyunk hajlandók elhinni Haub­rich Józsefnek, azt már készséggel aláírjuk mi is, amit bájos szerénységgel beismer: hogy akkor azt sem tudta, mi a különbség a kommunizmus és a szociál­demokrácia között. Elhisszük, mert nagyon valószínűnek tartjuk, hogy a népbiztos úr sem az egyikről, sem a másikról nem tudta, micsoda.”

Huszár Károly miniszterelnök újévi beszédéről Az Est így tudósít: „A titkos társaságok, szabadkőműves-páholyok, a Galilei-kör, a szociáldemokrácia, a szabadgondolkodók társasága mindent elkövettek, hogy a nemzet egy nagy világtörténelmi mérkőzés pillanatában elgyengülten, testvérietlenül, árván álljon. A nép soha még akkora zsarnokság alatt nem nyögött, mint a rémuralom idején, s elmenekült kommunisták most külföldön hangos agitációt folytatnak és tőlünk reklamálják azokat a szabadságjogokat, melyeknek morzsáját sem adták meg, amikor uralmon voltak. Ők mernek az emberszeretet nevében Európához segélykiáltást intézni és Európa támogatását kérni.” Rubinek Gyula földművelésügyi miniszter a kisgazdapártban hasonlóan fogalmaz. „Én nem ismerek különbséget abban, hogy valaki nem kommunistának, hanem szociáldemokratának vallja magát, mert aki ma ez, az holnap bolsevista. Ismerem én ezeket a tanokat, amelyek a forradalmat hirdetik, tagadják a keresztény, a nemzeti eszmét, tagadják a magántulajdont, a családi szentséget felforgatni akarják. Hiába vett fel báránybőrt az ilyen, karmaik mindig ki fognak látszani a bőrből.”

A Népszava reagál. „Huszár miniszterelnök úr újévi beszédében piszkos társaságokról, s ezek közt a szociáldemokráciáról emlékezik meg […] Megállapíthatjuk, úgy a miniszterelnök úr, mint a földmívelésügyi miniszter úr olyan véleményt nyilvánított a szociáldemokrata pártról, mely vélemény a mi részünkről, de az ő részükről is kizárja a további együttműködést. Amit a két kiváló államférfi pártunkról mondott, az, magyarán szólva, kitessékelés.” A kormányfő levelet küld a pártlapnak. „Kérem tudomásul venni, hogy újévi beszédemben nem »piszkos társaságról«, hanem »titkos társaságról«, mégpedig hangsúlyozottan a szabadkőművesek titkos társaságáról beszéltem.” A Népszava ismét válaszol: „Mink azt egyáltalán nem tartjuk fontosnak, hogy politikai ellenfeleink a »piszkos« vagy a »titkos« társaságok közé sorolják-e a szociáldemokráciát. De az már fontos valamennyire, hogy a szociáldemokráciát azok közé sorozzák, amelyek Magyarországnak a világháborúban való elbukását okozták.”

Huszár Az Estnek megjegyzi: „Arról igazán nem tehetnék, ha a szocialisták egy sajtóhibára építenék politikájukat.” A „keresztény blokk egyik vezető politikusa” úgy értékel: „A szocialisták újabb felháborodása nem más, mint ürügykeresés. […] ki akarnak menni a kormányból, az én értesülésem szerint azért, hogy ne kelljen részt venniük a választásokon. Attól félnek, hogy a választásoknak reájuk nézve siralmas eredménye leleplezné őket a világ szocia­listái előtt.” Rubinek Gyula sem kertel: „Hogy most velük együtt kormányzunk, ez annak a következménye, hogy az entente kívánságára létrejött kormányban a munkásság képviselőjének helyet kellett adnunk, ezt a feltételt álljuk is a választásokig, de teljesen ki van zárva a lehetősége annak, hogy a nemzetgyűlés után mi a szocialistákkal együtt menjünk. Egészen más volna, ha ők is nemzeti alapra helyezkednének – amint a munkásság egy része már erre az útra lépett – de amíg a szociáldemokrata párt nincs nemzeti alapon és nem ejti el mint végcélt a kommunista állami berendezkedést – amely mint Magyarország szomorú sorsa bizonyítja egy abszurdum és a mai viszonyok között kivihetetlen –, addig a polgári társadalom nem haladhat egy úton a szocialistákkal.”

Rákosi Jenő (képünkön), a Budapesti Hírlap főszerkesztője derűlátó: „A magyarságnak az ereje, a józansága, a munkássága, a szervezőkészsége és az önmagához ragaszkodása létre fogja hozni azt a csodát, hogy hatalmas, expanzív erővel kifeszíti azokat a határokat, amelyeket balga diplomaták nekünk kicirkalmaztak és még háború nélkül is vissza fogja hódítani, amit tőlünk elvesznek.” A Budapesti Hírlap újévi vezércikke is e szellemben íródik. „Tehát talpra, magyar. Találd meg magadat és találjátok meg egymást mind, akik magyaroknak valljátok magatokat. Ne keressetek és ne nézzetek különbséget egymás között.” A január 4-i Hiszekegy című írásban olvasható: „Hiszek a magyar nemzet évezredes igazában, melyet nem vesz észre a vak gyűlölet, de nyilvánvalóvá fog tenni az élet, ha a szuronyerdőből rendes medrébe visszatér. […] És ha most reánk is döntik az egész világot, ha minden nyomorúságot és ínséget reánk zúdítanak, akkor is rendületlenül hiszek István király koronájának szentséges varázsában! …ezer esztendőnkben! …a magyar jövendőben!”

Hírlevél feliratkozás
Nem akar lemaradni a Magyar Nemzet cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi naponta elküldjük Önnek legjobb írásainkat.