időjárás 2°C Salamon 2021. October 24.
logo

Baranya felszabadul a kommunista uralom alól

Megyeri Dávid
2021.06.08. 10:07
Baranya felszabadul a kommunista uralom alól

A francia parlamentben hetvennégy képviselő a magyar békeszerződés ratifikálása ellen szavaz. Az antant döntése értelmében a jugoszlávoknak a jogellenesen megszállt Baranya megyét el kell hagyniuk a magyar kommunista bábvezetőséggel együtt. Vázsonyi Vilmos elmondja, hogy Károlyi Mihály már az 1918. őszi puccs előtt Magyarország ellen dolgozott a munkásság és a katonaság demoralizálásával. Debrecenben Tisza Istvánról, a meggyilkolt volt miniszterelnökről nevezik el az egyetemet.

Felháborodással fogadja a közvélemény, hogy a francia törvényhozás elfogadta a trianoni békeszerződést. A becikkelyezésről szóló törvényjavaslat súlyát illusztrálja, hogy az ülésen jelen volt Aristide Briand miniszterelnök is. A Pesti Hírlap június 8-i tudósítása szerint az előadó, Guernier kijelentette, hogy „a szövetségesek győzelme nemzetiségüket adta vissza a népeknek”. Majd furcsa ellentmondással és tárgyi tévedéssel azt ecseteli: „Az idegen ajkú népességet nem lehetett meghagyni a magyar uralom alatt, így a nyugati, német nyelvű vármegyéket is Ausztriának adták.” Vagyis azt, hogy egy népnek ne kelljen más nyelvű uralom alá kerülnie, kizárólag a magyarországi nemzetiségek esetében látta jogos igénynek, a magyar nemzettől ezt a jogot diszkriminatív módon már megvonta. Arra is kitért azonban, hogy „az esetleg a helyszínen folytatott tanulmányozás fölszínre hozza annak a szükségességét, hogy a szerződésben megállapított határ egyes pontjait megváltoztassák, ilyen vizsgálat megtartásáról azonban eddig még nem volt szó.” Ezután egy másik képviselő viszont „kritika tárgyává tette azt a módszert, amellyel a régi Magyarország területeinek egy részét a szomszéd államoknak ítélték oda. Nevezetesen Románia oly területrészeket is kapott, ahol a magyarok sokkal nagyobb számban vannak, mint a románok.” A szocialista Paul Boncour abszurd váddal áll elő. „A Horthy-kormány egészen nyíltan a Habsburg-monarchia visszaállítását készíti elő és ezzel függetlenségükben és szabadságukban fenyegeti azokat az újonnan alakult kis államokat, amelyek a Habsburgok igáját már lerázták.”

A Pesti Napló egy nap múlva szomorúan értékeli a történteket. „A francia kamara óriási szótöbbséggel elfogadta a trianoni békeszerződést, amely megpecsételi sorsunkat. A szenátusi tárgyalás még hátra van ugyan, de tőle lényeges korrektúrát remélni balga optimizmus volna.” A békediktátum elfogadását ellenzőket is megemlítik. „A kamarában Wetterlé, a híres elzászi pap hangoztatta a kisebbségek erélyes védelmének szükségességét. Sangnier drasztikus nyíltsággal leplezte le azokat az üldözéseket, amelyeknek magyar testvéreink Csehországban és Jugoszláviában ki vannak téve. A magyar tisztviselőket elkergetik, helyükbe juhászokat, tehenészeket, kanászokat ültetnek. Eképpen szolgálják a világ kultúrájának szent ügyét. Ez az igazság, melynek érdekében az entente fegyvert ragadott. Ez az eszme, amelynek valóra váltása végett széjjel kellett darabolni egy ép szervezetű, egészséges, életre szánt országot.”

A Magyarország ugyanaznap „74” címmel ír. „Hetvennégy francia képviselő lelkiismerete lázadt föl a trianoni szerződés értelemromboló igazságtalansága ellen. Hetvennégy képviselő hetvennégy választókerületet jelent, tehát meglehetősen tekintélyes közvéleményrészt. Hetvennégy választókerület nyilatkozott meg Magyarország, a jog és az igazság mellett és tette ezt abban az időben, amikor a győzelem, a hódítás és a területfosztás mámora mint valami szuggesztív lelki terror üli meg ott a közgondolkodást.”

A baranyai rémuralom végnapjai címmel ír a Magyarország arról, hogy a déli vármegyét a békeszerződés megsértésével megszállva tartó új délszláv állam katonái távoznak. „Baranyában osztatlan örömet keltett az antantnak az az elhatározása, hogy a trianoni békeszerződés ratifikálása után a megszállott területeket kiürítteti a szerbekkel. Ezzel az örömhírrel szemben lelketlen kommunista agitátorok féktelen izgatást folytatnak azért, hogy a megszállás meghosszabbítását valamilyen módon elérjék. Ebben az izgatásban elöl jár a pécsi Munkás című lap, amely a legborzalmasabb rémhíreket terjeszti és atrocitások hírét költi. Nap nap után azzal fenyegeti a megszállott területek lakosságát, hogy a kormány kezében lista van azokról, akiket a magyar impérium visszaállítása után internálni fognak.”

A 8 Órai Ujság viszont azt is közli 10-én, hogy a III. Internacionáléból való kilépésről döntő pécsi kommunisták változásokat terveznek. Mérsékelt pártvezetőség megválasztása „lenne a június 17-én összeülő baranyai pártkongresszus első és legfontosabb feladata. Erre vall az a jelenség is, hogy a pécsi szocialista vezérek nexust keresnek a magyar hatóságokkal az utóbbi időben.”

Vázsonyi Vilmos Fotó: Wikipédia

Nagy visszhangot vált ki Vázsonyi Vilmos felszólalása a Házban, amelyben az 1918. októberi puccs hátterét világítja meg. A 8 Órai Ujság 7-i tudósítása szerint leszögezi: annak idején a Károlyi Mihály-féle Nemzeti Tanács „Andrássy, Apponyi és mindenki merev gyűlölködő visszautasításával dolgozott. Igenis a Nemzeti Tanács forradalmi alakulás volt, törvényen kívül, ez az igazság! Hónapokkal előbb folyt a csendes összeesküvés Magyarország megrontására, a front felbontására. Okmányokkal tudom bizonyítani, hogy Károlyi Mihály és néhány társa Olaszországgal tárgyaltak a monarchia ellen és felajánlották a magyar–olasz szövetséget akkor, amikor ez teljes romlásunkkal járt volna. Károlyi Bernben büszkén hivatkozott arra, hogy az ancien regime alatt ő milyen veszedelemben forgott. Idehaza tartózkodó huszárönkéntes volt, egyéb rizikója nem volt. Amikor az első nagy általános sztrájk volt Magyarországon és mindenütt agitáltak orosz intervencióra, a sztrájkot az itteni szociáldemokrata párt letiltotta. Erre Károlyi Mihály gróf összeköttetéseket keresett és talált a szociáldemokrata párt szélső szárnyával és azt kívánta, hogy a sztrájkot folytassák. Segítségére volt a Martinovics-páholy is. Ekkor hozta a szociáldemokrata párt azt a határozatot, hogy a szociáldemokratáknak ki kell lépniök a szabadkőműves páholyokból.” A volt igazságügyi-miniszter elmondja: a hadvezetés részéről már az októberi forradalom előtt érkeztek átiratok, hogy „tegyünk idehaza valamit, hogy a frontokon hősiesen küzdő katonaságot ne izgassák. Ezeknek a bűnük az, hogy az országot feldúlták, a frontokat felbomlasztották úgy, hogy a veszély pillanatában nem volt magyar katona. Ezek voltak azok, akik meggyalázták a magyar népet Mackensen tábornok elárulásával, aki Erdélyt hősiesen védte, akit kiszolgáltattak ellenfeleinek, kiadták őt internálásra. Ha itt maradt volna hadseregével a magyar katonákkal, az elég lett volna ahhoz, hogy soha ellenség ide ne jöjjön be.” Vázsonyi további példákkal szemlélteti, hogy Károlyi nem megelőzni akarta a forradalmat, hanem elősegíteni, ezért semmilyen egyezségre nem volt hajlandó. Szerinte a Károlyit kézben tartók társasága „nem kívánta a felforgatás megakadályozását, mert ők osztozkodni akartak.”

Megrendezik a Tisza István Egyetem avatóünnepségét Debrecenben, amelyen a miniszterelnök is beszédet mond. Gróf Bethlen István a Budapesti Hírlap 7-i beszámolója szerint kijelenti: „Ihlesse meg Debrecen népét Tisza István szelleme, mert Tisza István a haza szeretetét jelenti. […] Tisza államférfi volt, akit nem tolt előre a közvélemény, hanem ahol megjelent, maga teremtett közvéleményt. […] A magyar kultúrának ebben a templomában ne csak Tisza neve tündököljön, hanem szelleme és hazafiúsága is, mert akkor tudom, hogy itt olyan férfiakat fognak nevelni, amilyen Tisza volt.”

Ezek is érdekelhetik

Hont András akár név szerint fel tudná sorolni, kik voltak az ellenzéki tüntetésen

magyarnemzet.hu

A Hír TV kamerái élő adásban közvetítették a Gyurcsány-terrort

magyarnemzet.hu

„Ebből még gyilkos sortűz is lehet Magyarországon”

magyarnemzet.hu

Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait

origo.hu

Orbán Viktor: Mi vagyunk az a Dávid, akit jobb, ha Góliát elkerül

magyarnemzet.hu

Lewis Hamilton ott kapott pofont, ahol nem számított rá

magyarnemzet.hu

Ez a gólya nem tudott elrepülni, most a város lakói gondoskodnak róla

travelo.hu

Hont András akár név szerint fel tudná sorolni, kik voltak az ellenzéki tüntetésen

magyarnemzet.hu

Segítsen azonosítani!

hirtv.hu

Segítsen azonosítani!

hirtv.hu

Orbán Viktor: Mi vagyunk az a Dávid, akit jobb, ha Góliát elkerül

magyarnemzet.hu

Indul a Békemenet - nézze az Origón!

origo.hu

Íme, a retró-lakberendezés csúcsa: bemutatunk egy Trabant kanapét

lakaskultura.hu

A vártnál is több résztvevő miatt előbb el kellett indítani a Békemenetet

magyarnemzet.hu

Ez a gólya nem tudott elrepülni, most a város lakói gondoskodnak róla

travelo.hu

Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait

origo.hu

A vártnál is több résztvevő miatt előbb el kellett indítani a Békemenetet

magyarnemzet.hu

"Lesz" vagy "kérek"? Illemtan az alapoktól...

she.life.hu

„Ebből még gyilkos sortűz is lehet Magyarországon”

magyarnemzet.hu

Lewis Hamilton ott kapott pofont, ahol nem számított rá

magyarnemzet.hu

Indul a Békemenet - nézze az Origón!

origo.hu

A Hír TV kamerái élő adásban közvetítették a Gyurcsány-terrort

magyarnemzet.hu

"Lesz" vagy "kérek"? Illemtan az alapoktól...

she.life.hu

Íme, a retró-lakberendezés csúcsa: bemutatunk egy Trabant kanapét

lakaskultura.hu