időjárás 2°C Salamon 2021. October 24.
logo
Ez történt száz éve

A trianoni békediktátum hatályba lép

Megyeri Dávid
2021.07.27. 09:00
A trianoni békediktátum hatályba lép

Érvényessé válik a trianoni békeszerződés, amellyel három és fél millió magyar kerül idegen uralom alá, ami a The Times szerint meggyorsíthatja Közép-Európa megnyugvását. Zajlik a készülődés Baranya megye visszavételére a kivonuló szerbektől. Megegyezés születik arról, hogy az összes magyar hadifogoly hazatérhet az év végéig Szovjet-Oroszországból. Bethlen István miniszterelnök tiltakozik az ellen, hogy mások a kormány háta mögött tárgyaljanak a külfölddel.

Július végén hatályba lép a trianoni békediktátum, miután négy nagyhatalom is ratifikálta. A Pesti Hírlap vezércikkel emlékezik meg róla 26-án. „Július huszonhatodika feketebetűs gyásznapja a magyar históriának: holnap megtörténik Párisban a trianoni szerződés ratifikált szerződéseinek a kicserélése. Ettől a naptól számítják a Magyarország fölosztását kimondó történelmi okmány életbeléptetését. A Millerand-féle levél szellemében eddig sok reménységet fűztünk a szerződés alapján rövid időn belül munkához látott határmegállapító bizottság működéséhez. Azóta sok nyilatkozat hangzott el, amelyik ezeket a reményeket leszállította.” A volt francia miniszterelnök, Alexandre Millerand nyilatkozatát, amely a későbbi határkiigazítás lehetőségét nyitva hagyta, azonban változatlanul érvényesnek tekintjük. „Tudvalévő, hogy Magyarország csak ennek a kísérőlevélnek az ígéreteiben bízva határozta el a ratifikációt. Az ígéretek érvényességét a szenátusban tartott beszédében maga Briand (a hivatalban lévő francia kormányfő – a szerző) is elismerte, megengedvén, hogy a »határkiigazítások lehetségesek, ezt már a Millerand-féle kísérőlevél is megállapította.« […] Az entente-államok minden parlamentjében nemcsak az ellenzéki szónokok, hanem a felelős állásban levő politikusok is elismerték, hogy a trianoni szerződés, amelyik harmadfél (helyesen három és fél – a szerző) millió magyart szolgáltat ki idegen uralomnak, tökéletlen alkotás. Reméljük, az entente élni fog azokkal az eszközökkel, amelyek legalább a legkirívóbb igazságtalanságok helyrehozatalára alkalmat adnak.”

A Nagy-Trianon kastély Versailles-ban Fotó: Wikipédia

A Világ szemlézi 29-én a The Times cikkét, amely a diktátummal foglalkozik. Azt írják, „a Times arra a következtetésre jut, hogy nemcsak optimista felfogás, hanem nyugodt megfontolás is arra a bizakodásra jogosít, hogy a trianoni béke életbeléptetése hozzá fog járulni ahhoz, hogy meggyorsuljon Közép-Európa megnyugvása, amelytől nemcsak az egyes érdekelt államok, hanem továbbmenőleg, az egész kontinens jóléte is függ. […] A szerződés föltétlen betartása sürgős szükség Magyarországtól, amely Hegedűs pénzügyi diktátor ügyes vezetése alatt megkezdte a föléledést, el lehet várni, hogy könnyelműen nem fogja veszélybe sodorni a nemzeti jólét újból való megindulását a sors elleni hiábavaló harccal. Ha Magyarország Nyugat-Magyarország lojális átadásával bizonyságot tesz jóakaratáról, akkor joga van rá, hogy a pécsi kérdésben lojálisan járjanak el vele szemben.”

A 8 Órai Ujság már 27-én arról ír: „A kiszivárgott hírek szerint a szerbek még a kiürítés előtt bizonyos irányváltozást szeretnének eszközölni a város kormányzatában.” Egy szerb politikustól úgy értesültek: a jövendő kormánybiztosuk, „Jaksics Zsarkó Linder Béla elmozdításáról tárgyalt és arról, hogy a polgárságot hogyan vonhatnák be a város ügyeinek a vezetésébe. A tárgyalások eddigi menetéből azonban megállapítható, hogy Pécs polgársága – a sok szenvedés dacára – nem hajlandó együttműködni a szerbekkel és kommunistákkal, már csak azért sem, mert jól tudják, hogy a kiürítésnek a közeljövőben meg kell történnie.” Az Ujság 31-én közli: „Küszöbön áll Baranyába való bevonulásunk”. Vargha Lajos rendőrfőtanácsos a lapnak elmondja: „Fix időpontot meghatározni természetszerűleg nem lehet, de utasítást kaptunk, hogy a közeli bevonulást a legteljesebb felkészültséggel várjuk. […] A főkapitány székhelye egyelőre Kaposvár marad, én csak a rendőri szolgálat szervezésére utazom Pécsre. Pécsett kapitányságot állítok fel, úgyszintén a bányavidéken, a fő határátlépési pontokon, a vasúti átjáróknál pedig kirendeltségeket.”

A Pesti Hírlap az MTI hírét közli 31-én: „Megegyezés jött létre Rigában – Még az idén hazajön valamennyi hadifogoly”. „Hanetski követ, mint az orosz szovjetkormány megbízottja és dr. Jungerth osztálytanácsos, mint a magyar kormány meghatalmazottja, e hónap 28-én Rigában aláírták az egyezményt, melynek értelmében az összes magyar hadifoglyok, beleértve a visszatartott túszokat és polgári internáltakat, továbbá a halálraítélt Marschall századost, még az év vége előtt vissza fognak térhetni hazájukba.”

A Házban Beniczky Ödön egykori belügyminiszter ismét terjengős, homályos beszédben bűncselekmények eltűrésével és korrupcióval vádolja a kormányzót és a kormányt. Aztán amikor Bethlen István belekezd a válaszba, a 8 Órai Ujság 29-i tudósítása szerint „kezével legyint és kimegy a teremből”. A kormányfő reakciója: „a képviselő úr ugyanazokkal az ügyekkel jött ma ide, amelyekről már annyiszor beszélt a Házban. […] A képviselő úr visszatért ismét az udvartartás pénzpazarlásaira is. A pénzügyminiszter kijelentette, hogy éppen a kormányzó úr volt az, aki ezeknek a pazarlásoknak véget vetett. Ha a képviselő úr úgy akarja feltüntetni, hogy ismét túlköltekezés van a kormányzóságon, ezt visszautasítom. […] Az a hang, amelyet a képviselő úr itt megütött és rendszeresen meg akar honosítani, akadályozza meg az országban a közrend helyreállítását. Ez a hang teszi lehetetlenné, hogy ebben az országban nyugodt kormányzás folyhassék. És ha eddig nem érkezett el, most elérkezett az idő, hogy minden becsületes ember e gyanúsító hang ellen tiltakozzék.”

A Budapesti Hírlap 28-án arról ír, hogy a „szélsőbaloldali ellenzék képviselője”, Rassay Károly a parlamentben „minden ok nélkül fölvetette azt a kérdést, vajon lehet-e egy magyar képviselőnek vagy politikusnak bűnéül felróni azt, hogy ha külföldi politikusokkal tárgyalást folytat, s érintkezést tart fönn?” Bethlen István úgy válaszol: „A kormányzat nevében a leghatározottabban tiltakozom, hogy politikusok különböző irányban tárgyalásokat kezdjenek. A kormány felelős, s ha a kormány háta mögött tárgyalásokat folytatnak, akkor nem lehet a felelősséget viselni. És ezekből a tárgyalásokból nem is származhatik semmi jó.”

A hírlap Trafikálás a külfölddel című cikkében foglalkozik a témával, melynek szerzője nagy valószínűséggel Rákosi Jenő főszerkesztő. „A trianoni szerződés tegnap megkapta a végső szankciót. A vértől csepegő aktát nyájas szavakkal cserélték ki velünk. […] A gyász, a megpróbáltatás súlyos óráit éljük, de ha betévedsz a nemzetgyűlésbe, ott mindenről hallasz, csak arról nem, ami a legjobban fáj. Ott vidáman interpellálnak, dühösen személyeskednek […] Semmi sem jellemezheti élesebben a magyar meghasonlást, a magyar tévelygést, mint az a kérdés, amelyet ma dobtak bele a nemzetgyűlésbe. A kérdés az, hogy érintkezhetik-e akárki közülünk külföldi államok politikusaival az ország dolgában. […] Bethlen miniszterelnök szigorú szabatossággal válaszolt a kérdésre, amely nem is lehet kérdés, hacsak ott nem, ahol a politikai gyűlölet, fegyelmezetlenség és züllés üli orgiáit. A külfölddel, közvetlen szomszédainkkal mindnyájan keressük a békés viszonyt és érintkezést, de a tisztes megegyezést nem hozhatja más, csak a felelős kormány. Egyesek, kalandorok, pártok, internacionálék akár nyílt, akár titkos trafikálása árulás az ország ellen és ütött a végóránk, ha az ország érdeke, az ország dolga magánvállalkozók kezén árucikké aljasodik a nemzetközi forgalomban. A haza, mint árucikk, az ország, mint szabad forgalom tárgya. Ezt a rothadt gondolatot örökre el kell földelnünk.”

Ezek is érdekelhetik

Orbán Viktor: Jöttünk, láttunk, és újra győzni fogunk! - videó

origo.hu

A kormány melletti kiállás és egyben a baloldal elleni demonstráció is volt a Békemenet

magyarnemzet.hu

Felsült a baloldal, talán ezren sem voltak

magyarnemzet.hu

„Ebből még gyilkos sortűz is lehet Magyarországon”

magyarnemzet.hu

Orbán Viktor: Mi vagyunk az a Dávid, akit jobb, ha Góliát elkerül

magyarnemzet.hu

Orbán Viktor: Mi vagyunk az a Dávid, akit jobb, ha Góliát elkerül

magyarnemzet.hu

Most érkezett: Lövöldözés volt Győrben

borsonline.hu

"Sajátosan olasz módon" tiltakoznak az Alitalia légikísérői

travelo.hu

"Sajátosan olasz módon" tiltakoznak az Alitalia légikísérői

travelo.hu

Magát ünnepelte az ellenzék

hirtv.hu

„Ebből még gyilkos sortűz is lehet Magyarországon”

magyarnemzet.hu

Íme, a retró-lakberendezés csúcsa: bemutatunk egy Trabant kanapét

lakaskultura.hu

Orbán Viktor: Jöttünk, láttunk, és újra győzni fogunk! - videó

origo.hu

Felismeri ezeket a legendás készülékeket? - kvíz

origo.hu

A kormány melletti kiállás és egyben a baloldal elleni demonstráció is volt a Békemenet

magyarnemzet.hu

Íme, a retró-lakberendezés csúcsa: bemutatunk egy Trabant kanapét

lakaskultura.hu

Több százezres tömeg a békemeneten, néhány ezren a baloldal rendezvényén

magyarnemzet.hu

Felsült a baloldal, talán ezren sem voltak

magyarnemzet.hu

Most érkezett: Lövöldözés volt Győrben

borsonline.hu

Felismeri ezeket a legendás készülékeket? - kvíz

origo.hu

Több százezres tömeg a békemeneten, néhány ezren a baloldal rendezvényén

magyarnemzet.hu

Elhunyt Venczel Vera Jászai Mari-díjas színésznő

magyarnemzet.hu

Magát ünnepelte az ellenzék

hirtv.hu

Elhunyt Venczel Vera Jászai Mari-díjas színésznő

magyarnemzet.hu