időjárás 11°C Brúnó , Renáta 2022. október 6.
logo

Karácsony beismerte, szemétkáosz fenyeget Budapesten

A Nemzeti Kör nyilatkozata Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról

–
2003.04.09. 23:00

Mi, a Nemzeti Kör tagjai évtizedek óta álmodunk arról, hogy Magyarország és a magyar nemzet egésze egyszer alkotó, teljes jogú részesévé válik az európai integráció folyamatának, majdan a politikailag és gazdaságilag egységes Európának.
Nemcsak álmodtunk, hanem erőnkhöz s lehetőségeinkhez mérten évtizedek óta különböző területeken, más és más módon, de ugyanezt a célt szolgáltuk, akár a természettudományok, akár a társadalomtudományok, akár az irodalom vagy a művészetek területén, akár köztisztviselőként vagy politikusként, vagy éppen az Európai Unió bizottságának tisztviselőjeként.
Úgy érezzük, hogy mindaz, amit tettünk, nem volt hiábavaló, s életünk egyik legfontosabb vágya válik most valóra. Magyarország és reményeink szerint idővel a magyar nemzet egésze intézményesen és véglegesen bekapcsolódik abba a fél évszázados folyamatba, ami jelentős mértékben meg fogja határozni nemzetünk, földrészünk és a világ sorsának alakulását. Nemzetünk történelmének ezt a sorsdöntő fejezetét Antall József készítette elő, amikor 1990-ben, első kormánynyilatkozatában meghirdette – mint a felszabadult Kelet-Közép-Európa első miniszterelnöke – az európai integráció programját, és 1991 decemberében aláírta Magyarország és az Európai Közösség közötti társulási szerződést, Boross Péter miniszterelnök nyújtotta be 1994-ben felvételi kérelmünket és Orbán Viktor és kormánya zárt le 1998 és 2002 között 24 tárgyalási fejezetet 31-ből. A kereszténydemokrácia, a nemzeti liberalizmus és a konzervatív erők az európai integráció döntő tényezői voltak és maradtak hazánkban, amelyek történelmi érdemei a nemzet elismerését érdemlik ki.
Az európai csatlakozás 12 éves hullámzó folyamata, különösen az utolsó öt év kemény tárgyalásai immár lezárultak. Új korszak kezdődik most, amely nem lesz könnyebb az eddiginél, de más lesz és jobb lesz annál. Kikerülünk az eddigi kívülálló, kérő, sokszor alárendelt helyzetből és egyenjogú félként léphetünk fel értékeink és érdekeink védelmében.
Válaszunk a népszavazás kérdésére egyértelmű és határozott igen. Az ország, a nemzet jövője Európában van, ideköti múltja, történelme, hagyományai, eredményei, kultúrája, értékei, gazdasági, politikai, biztonsági érdekrendszere és ideköti a jövője is, itt valósulhatnak meg vágyai és céljai.
Meggyőződésünk, hogy a kétkedők elmarasztalása a nemmel válaszolók táborát erősíti. Mi a tisztességes felvilágosítást és az igazán lényeges szempontok kiemelését tartjuk helyesnek, azért is, mert az eredményéért egyénileg és közösségként mindannyian felelősek vagyunk.
A tárgyalások eredményei a korábban vártnál kisebbek, a csatlakozással együtt járó kihívások, a versenyképesség javítási követelményei nagyobbak lettek. A csatlakozási tárgyalások végén maradt problémák megvilágítják az unió új tagállamok iránti felelősségét is. Elsősorban azonban a magyar kormány és a magyar társadalom feladata a kihívások megválaszolása. A nemzet és a Nemzeti Kör elvárja a kihívások megválaszolásának előkészítését, megoldások kialakítását. A csatlakozásból adódó, megoldásokra váró problémák nehézségeivel történelmileg rövid ideig kell szembenéznünk, a tagság viszont évtizedekre határozza meg s véglegesíti helyünket Európában.
A csatlakozási megállapodás esélyt ad nehéz történelmi örökségünk egy részének felszámolására, Trianon, Jalta, a kompországi státus elbúcsúztatására, gyorsított ütemű gazdasági növekedésre és felzárkózásra, geopolitikai helyzetünk javítására, nemzeti érdekérvényesítési képességünk erősítésére.
Európa, minden tökéletlensége ellenére, a létező demokráciák legjobbika. A magyar demokrácia és az ország biztonsági helyzete most még sajnos törékeny és külső biztosítékokra is szükség van. Európa uniós tagságunk az európai jogrend, az európai békerend, az európai demokratikus állam- és társadalmi rend biztonságát jelenti, ezáltal jogrendünk és demokráciánk szavatolását és biztonságát. Az európai értékekkel ellentétes folyamatokkal szemben nyújt védelmet, tekintve a közelmúlt számos jelenségét. Ez fontos érvünk a csatlakozás támogatását szavatoló állásfoglalásunkban.
Az egységes, határok nélküli Európa a magyar nemzet jövője, a nemzet határokon túli egyesítésének egyetlen lehetséges útja. Egyetlen magyarnak sincs joga lemondani erről a lehetőségről, amit a gondviselés most – talán a XX. század igazságtalanságainak ellentételeként – felkínál. Minden egyes magyar személyes felelőssége, hogy a nemzet érdekében álló döntést hozza meg. Nemzeti összetartozásunk teljes elismertetéséig még hosszú utat kell megtennünk, de nem szabad sem megállnunk ezen az úton, sem pedig letérnünk arról. Ez az út az egységes Európába vezet.

Dobos László, Granasztói György, Jávor Béla, Kádár Béla, Martonyi János, Nemeskürty István, O’sváth György, Pálinkás József, Solymosi Frigyes, Tar Pál, Taxner Ernő, Tornai József

Hírlevél feliratkozás
Nem akar lemaradni a Magyar Nemzet cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi naponta elküldjük Önnek legjobb írásainkat.