időjárás °C Vendel 2021. October 20.
logo
„A beruházások a XXI. század gazdaságát hozzák el a zalai megyeszékhelyre”

A múlt értékeire támaszkodva építik a jövőt Zalaegerszegen

Borsodi Attila
2021.09.10. 06:44 2021.09.10. 11:07
A múlt értékeire támaszkodva építik a jövőt Zalaegerszegen

– Az Év polgármestere díjat ugyan én veszem át, de nemcsak nekem szól, hanem mindazoknak – a családomnak, a velem dolgozó csapatnak, a közösségnek –, akikkel együtt az eredményeket elértük – erről beszélt a lapunknak adott interjúban Balaicz Zoltán, a zalai megyeszékhely első embere. A fideszes politikus szerint a díjjal azt a lokálpatrióta összefogást ismerték el, amit Zalaegerszegen meg tudtak valósítani. A fejlesztések folyamatosak a városban, és már újabb terveken is dolgoznak.

– Az országos szavazás alapján idén ön kapja a Szféra Kft. által alapított Év polgármestere díjat, amelyet Szarvason vehet át a városi polgármesterek randevúja elnevezésű szakmai tanácskozáson. Mit jelent önnek ez az elismerés?

– Sokféle kitüntetésben és díjazásban részesülhetünk az életünk folyamán, de amikor a közösség és azok az emberek ismernek el, akikért dolgozunk, az mindig a legfontosabb. Márpedig a szavazáson ezt a bizalmat nyertem el, nemcsak a szülővárosomból, hanem szerte az országból. George Bernard Shaw egyszer azt mondta: „Vannak, akik olyannak látják a dolgokat, amilyenek, és azt kérdik: miért? És vannak, akik olyannak álmodják a dolgokat, amilyenek lehetnének, és azt kérdezik: miért ne?” Én ez utóbbi kategóriába tartozom. Amióta 2014-ben Zalaegerszeg polgármestere lettem, a munkámat szolgálatnak tekintem, mindig is a közösség építése, az emberekre való odafigyelés, a problémáik megoldása volt a legfontosabb számomra. Az Év polgármestere díj talán ennek a helyes útnak a visszaigazolása.
 
– Növeli a díj értékét, hogy az elismerést az állampolgárok szavazatai alapján ítélik oda?
— Mindenképpen, és az is komoly elismerés, hogy az elmúlt negyed évszázadban kik részesültek ebben a díjban. Idén 26. alkalommal adják át ezt a kitüntetést, és olyan névsorba kerültem most be, amely nívós városvezetői tablót alkot. Van köztük személyes példaképem, mint például Szita Károly, remek kollégáim, mint Cser-Palkovics András, Porga Gyula vagy Szalay Ferenc, és kiváló elődöm, Gyimesi Endre is. Ő 2008-ban kapta meg ezt az elismerést, így Zalaegerszeg az első város, ahol már a második városvezető lett az év polgármestere.
 
– Mit ismertek el ön szerint a polgárok azzal, hogy ennyien támogatták a versenyben?
– Úgy gondolom, a díjjal azt a sokaknak például szolgáló lokálpatrióta összefogást ismerték el, amit Zalaegerszegen meg tudtunk valósítani. Mindenki, aki hozzánk látogat vagy itt él, nagyon gyakran mondja, hogy más településekhez képest városunk a béke szigete. S igen, Zalaegerszegen valóban létrehoztunk egy olyan összefogást, amelyben ugyan sokan sokfélék vagyunk és sokféleképpen gondolkodunk, de a legfőbb célokban és Zalaegerszeg fejlesztésében egyet tudunk érteni és együtt tudunk működni. A kölcsönös tisztelet mentén azt keressük, ami összeköt, és nem azt, ami szétválaszt. Ehhez olyan lelkület, olyan értékmegőrzés és -továbbadás párosul, ami mostanra teljesedett ki igazán. Továbbá a fejlesztések, amelyek 2014 óta folyamatosan valósulnak meg.
 
– Kinek a munkája járulhatott még hozzá, hogy elnyerhette ezt a rangos elismerést?
– Az Év polgármestere díjat ugyan én veszem át, de nem csak nekem szól. Elismerés a családomnak, hiszen a támogatásuk és a nyugodt háttér nélkül nem tudnám végezni a munkámat. Szól a mellettem dolgozó csapatnak, a kollégáimnak és a teljes közösségnek, akikkel együtt elértük a sikereket. Ki kell emelnem közülük Vigh László és Héjj Dávid országgyűlési képviselőket, Palkovics László zalai miniszterünket, Semjén Zsoltot és Gulyás Gergelyt, akik különösen sokat segítenek. Köszönettel tartozom Sifter Rózsa kormánymegbízottnak, Pál Attila megyegyűlési elnöknek, Rigó Csabának, a Gazdasági Versenyhivatal elnökének, elődömnek, Gyimesi Endrének, az alpolgármestereimnek, a város főjegyzőjének és aljegyzőjének, a képviselő-testület minden tagjának, a városháza osztályvezetőinek és dolgozóinak és tulajdonképpen Zalaegerszeg minden polgárának, hiszen ez a díj kicsit talán minden zalaegerszeginek is szól.
 
– Minden polgármester más stílusban vezeti a települését. Milyen a Balaicz-stílus?
– Alapvetően nyugodt, a szakmaiságra koncentráló, a munkát, az összefogást és a tiszteletet fontosnak tartó, de ugyanakkor sikerorientált is. 

– Hét éve áll a zalai megyeszékhely élén, 2014 óta sok beruházás megvalósult, illetve elindult a városban. Mit gondol, a választópolgárok mit értékelnek a legtöbbre?
– A legfontosabb talán a gazdaságfejlesztés és az új munkahelyek létrehozása, hiszen amikor elkezdtük a közös munkát, akkor nem volt könnyű helyzetben a zalai megyeszékhely. Ehhez képest az elmúlt hét évben négyezer új munkahely jött létre, és nincs megállás, elég, ha a járműipari tesztpályára, a Rheinmetall-gyárra, a Metrans logisztikai központra, a Dronemotive kompetencia-központra és más kisebb-nagyobb cégek fejlesztései­re gondolunk. Ezek együttesen teljesen új irányt szabnak a városnak, a beruházások a XXI. század gazdaságát hozzák el a zalai megyeszékhelyre. Ezek mellett szintén nagyon vártuk a közlekedés fejlesztését is, hiszen kicsit elszigetelt volt eddig a település. Ebből a szempontból a kétszer két sávos gyorsforgalmiút-építések nagyon fontosak. Persze a polgármester kollégáim is pontosan tudják, hogy építhetünk mi múzeumot vagy könyvtárat, létrehozhatunk sok mindent, de a városi polgárok mindig az út- és járdafejlesztéseket tartják a legfontosabbnak. Ez valószínűleg minden településen ugyanígy van. E téren több évtizedes lemaradást kezdtünk el pótolni, és olyan út- és járdafejlesztési, illetve parkolóépítési munka indult el a Kovács Károly városépítő programban, amelyre évtizedek óta nem volt példa. Úgy érzem, ezt nagyon várják, és talán el is ismerik a helyi polgárok. 

– Hogyan sikerült ennyi fejlesztést a városba vonzani? Van titok?

– A titok egyrészt a helyi összefogás, hiszen fontos, hogy minden vállalkozó, társadalmi szereplő és polgár megértse, mik a prioritások a városban, és utána együttes erővel, egy irányba tudjunk húzni. Másrészt rendkívül fontos a kormányzattal való korrekt és szoros kapcsolat. Ezek a fejlesztések nem valósultak volna meg Orbán Viktor miniszterelnök úr és a kormány tagjainak segítsége és támogatása nélkül. Szerencsére Zalaegerszeg önkormányzatának kiváló kapcsolata van a kabinettel, és a kormány támogatásával, odafigyelésével, a jó értelemben vett sikeres lobbitevékenységgel nagyon sok fejlesztést meg tudtunk valósítani. Nyilvánvaló persze, hogy a kormány csak azon kezdeményezések mellé tud odaállni, amelyeket maga is értelmesnek, támogatásra érdemesnek tart. Éppen ezért fontos, hogy amikor a kormánynál újabb és újabb ötletekkel lobbizunk, akkor azok jó, támogatható, életképes és jövőbe mutató elképzelések legyenek. Mi azzal segítjük a kabinetet és legfőképpen a zalaegerszegi tervek megvalósulását, hogy igyekszünk ilyen koncepciókat bemutatni. Ilyen például a nemrég elfogadott Zalaegerszeg 2030 gazdaságfejlesztési stratégia.
 
– Egy céltudatos polgármester rendre újabb és újabb fejlesztésen töri a fejét. Mire van még nagy szüksége a városnak?
– Nagyon sok mindenre. Ha egy polgármester ilyen kérdést kap, akkor jár el helyesen, ha a fiókjából előveszi azt a köteget, ami az újabb és újabb megvalósításra váró ötleteket tartalmazza. S ha tőlem ilyet kérdeznek, akkor soha nem fogom azt mondani, hogy kifogytunk az ötletekből, és minden készen van. Nyilvánvalóan rengeteg tervünk, elképzelésünk van, most talán a legfontosabb az, hogy a nagy közlekedésfejlesztési koncep­ciók jól alakuljanak, az M76-os bővítése Budapest irányába befejeződjön, és Körmend, tehát a nyugati határ felé elkezdődjön. Ez most kulcskérdés, mert az elkezdődő gazdaságfejlesztési és logisztikai programok kiteljesedéséhez szükség van ezekre a beruházásokra. Emellett a zalaegersze­giek életminőségének további javításához, a helyi családok támogatásához, az egészség megőrzéséhez és a klímavédelemhez kapcsolódóan számos további elképzelésünk van, amelyekben számítunk a kormány támogatására a következő években is.
 
– Milyen lesz a zalai megyeszékhely, ha a tervek megvalósulnak?
– A Zalaegerszeg 2030 gazdaságfejlesztési stratégia felvázolt egy lehetséges jövőképet. Szeretném, hogy a város tíz év múlva olyan település legyen, ahol sikerül megállítani a népességfogyást, és újra a gyarapodás lesz a jellemző, mert nagyon sok zalaegerszegi gondolja majd úgy, hogy családot alapít és gyermekeket vállal. A család mindennek az alapja! Talán sokan lesznek majd olyanok is, akik máshonnan ide költözve találnak új otthonra. Zalaegerszeg olyan város lesz, amely egyszerre büszke a dicső múltjára és dolgozik a jelenben azért, hogy a jövője is sikeres legyen. Megbecsüljük a múlt értékeit, de egyben a jövőbe is tekintünk, hiszen azok az elképzelések, akár az önvezető autók, a drónkutatás, a smart city program, a klímavédelem, a kutatás-fejlesztési és innovációs projektek mind-mind azt mutatják, hogy olyan városi közösség kezd kialakulni, amely a múlt értékei mellett jövőorientált is. Városunk új mottója is ez – Zalaegerszeg: megtalálod a jövőd!

 

Fiatal kora óta a közéletben 

Balaicz Zoltán 1978. augusztus 3-án született Zalaegerszegen. Felsőfokú tanulmányai során, 1997 és 2001 között a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán magyar–történelem szakos tanári, 2001 és 2003 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán történelem szakos bölcsész, míg 2010 és 2012 között a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán közoktatási vezető diplomát szerzett. Első munkahelye 2001 szeptemberétől a Széchenyi István Szakközépiskola volt, ahol – óraadó tanárként – egészen 2015 júniusáig tanított. Ezzel párhuzamosan, 2001-től 2010-ig volt a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány igazgatója.

Majdnem két évtizede, 2002-től a Fidesz tagja, 2006–2014 között választókerületi kampányfőnök, 2015-től a zalaegerszegi szervezet elnöke, korábban a párt kulturális tagozatának Zala megyei elnöke, országos alelnöke volt. Tizenöt évvel ezelőtt, 2006-ban került be a város közgyűlésébe, miután megválasztották Zalaegerszeg belvárosi térsége önkormányzati képviselőjének, majd 2010-ben újra elnyerte a helyi polgárok bizalmát, ebben a ciklusban alpolgármesterként dolgozott. Hét éve, 2014-ben lett Zalaegerszeg polgármestere, öt évvel később, hetvenszázalékos többséggel választották újra.

Ezek is érdekelhetik

Gréczy Zsolt letörte Márki-Zay szarvát

magyarnemzet.hu

A TÖKÉLETES TÉLI VAKÁCIÓ ALAPJAI – ETTŐL JÓ A SÍELÉS

travelo.hu

Franciaország nem kér a woke kultúrából

magyarnemzet.hu

A legmagasabb ligába jutott a hazai exportfinanszírozás

vg.hu

Teljes titokban paktál le egymással Gyurcsány és Márki-Zay

magyarnemzet.hu

Gyomorforgató állatkínzó vádak miatt beperelte riválisait egy amerikai pornósztár

origo.hu

Úgy gondolod, hogy könnyen menne a matek érettségi? Teszteld csak le!

sulilife.unilife.hu

Teljes titokban paktál le egymással Gyurcsány és Márki-Zay

magyarnemzet.hu

Nem fogyhat el néhány hét alatt a 200 milliárdos keret

vg.hu

Ültessünk jobb levegőt!

life.hu

A magukra büszke lipcseiek nehezen emésztik meg a párizsi vereséget

magyarnemzet.hu

Gyomorforgató állatkínzó vádak miatt beperelte riválisait egy amerikai pornósztár

origo.hu

Úgy gondolod, hogy könnyen menne a matek érettségi? Teszteld csak le!

sulilife.unilife.hu

Gonosz lélek közeleg

magyarnemzet.hu

Félre a tabukkal: a szülés utáni hüvelyszárazság tönkreteheti a szexuális életedet

life.hu

Gonosz lélek közeleg

magyarnemzet.hu

A magukra büszke lipcseiek nehezen emésztik meg a párizsi vereséget

magyarnemzet.hu

A legmagasabb ligába jutott a hazai exportfinanszírozás

vg.hu

Nem fogyhat el néhány hét alatt a 200 milliárdos keret

vg.hu

Gréczy Zsolt letörte Márki-Zay szarvát

magyarnemzet.hu

A TÖKÉLETES TÉLI VAKÁCIÓ ALAPJAI – ETTŐL JÓ A SÍELÉS

travelo.hu

Ültessünk jobb levegőt!

life.hu

Franciaország nem kér a woke kultúrából

magyarnemzet.hu

Félre a tabukkal: a szülés utáni hüvelyszárazság tönkreteheti a szexuális életedet

life.hu