Következő mérkőzések
Albánia
21:002024. június 24.
Spanyolország
Horvátország
21:002024. június 24.
Olaszország

Amikor halállal büntették a Magyarországhoz ragaszkodás legkisebb jelét is

Árvíz, fosztogatás, szobordöntés, rémuralom – egy nappal a trianoni békediktátum aláírása előtt.

2023. 06. 03. 6:43
Sümeg, 2008. június 4. A trianoni szerződés aláírásának 88. évfordulója alkalmából Trianoni emlékhely ünnepélyes alapkőletételét tartották Sümegen, a Kossuth utcai emlékparkban. Az eseményen mutatták be Madarasi István szobrászművész Turul című emlékművének makettjét. MTI Fotó: Nagy Lajos Fotó: Nagy Lajos
Vélemény hírlevélJobban mondva- heti vélemény hírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz füzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kassai állapotok. Ózdról jelentik: Kassán a napokban nagy tüntetések voltak, melyet a munkásság rendezett élelmezése feljavítása érdekében. Egy péküzletet fel is törtek s azt teljesen kifosztották. Tüntetéskor az internacionálét énekelték s piros jelvényeket viseltek s piros zászlót cipeltek. A szlovák katonák az utcákon állanak és hangosan tüntetőleg beszélnek s énekelnek magyarul, dacára annak, hogy a magyar szótól szigorúan el vannak tiltva. Ungvár körüli falvakban az éhtifusz járványosan pusztít, a lakosság lisztet, burgonyát már hónapok óta nem kapott. Ehhez hasonló sorsuk van a Kassától nyugatra fekvő falvaknak is. Prágában állítólag tüntetés volt a középosztály részéről, melyen Csehországnak Szlovenszkótól való elszakadását követelték, amennyiben Csehországnak e terület fenntartására már 45 milliárd adóssága van a megszállás óta.  

A kassai Fő utca (ma ulica Hlavná), a Szent Erzsébet-főszékesegyház (Dóm), előtte a Szent Mihály-templom. Fotó: Fortepan/Kiss László

Csallóköz víz alatt. A Területvédő Liga kőnyomatosa közli: A híres cseh gazdasági érzék gyönyörűen nyilatkozott meg a Csallóközben az utóbbi árvíz alkalmával. Az árvíz megelőzése végett működésbe kellett volna hozni a szivattyúkat, ám a cseh hatóságok a szivattyútelep részére szükséges szenet ki nem utalták, a szivattyúk nem működhettek, minek következtében több ezer hold került viz alá s még ma is nagy területek állanak viz alatt. (Fő dolog, hogy demokrácia van s a csehek vigan köthetik az üzleteket.)  

A szerbek rémuralma Baján. Budapest jelenti: A szerb megszállás alatt szenvedő Baján nap-nap után felháborító atrocitások történnek, amelyeket a szerb dinasztia ellen való lázítás, hűtlenség, összeesküvés stb. ürügyek felhasználásával követnek el. A városban és környékén statárium van és a Magyarországhoz való ragaszkodás legkisebb jelét is halállal büntetik. A főgimnázium nyolczadik osztályú növendékeit szuronyos fedezettel Szabadkára kisérték, a magyar vasutasokat 12 kivételével elbocsátották és a forgalom biztosítására vasutas őrséget szerveztek, amelyek őrszemei két km-ként ügyelnek a vasúti vonalak és berendezések épségére. Baja környékén nagy zavargások vannak.  

 

Felhívom mindazon gazdasági, ipari és gyári vállalatok tulajdonosait, akik megszállt területről menekült egyéneket elhelyezni, részükre megélhetésüket biztosító foglalkozást nyújtani tudnak, ezen körülményt a városi népjóléti hivatalnál haladéktalanul jelentsék be. Békéscsaba, 1920. május 29.  

(Körösvidék, 1920. június 3.) 

Az Egyetértés munkatársa beszélgetést folytatott dr. Karácsonyi Miklós Hunyadvármegye volt tisztifőorvosával, ki pár nappal ezelőtt érkezett Debreczenbe, miután az oláhok kiutasították Erdély területéről. Karácsonyi Miklós megtagadta az oláh hűségeskü letételét s ezért kellett, mint annyi sok más derék magyar embernek, menekülnie és a vándorbotot kezébe fognia.  

Dr. Karácsonyi Miklós vagonban lakik a pályaudvaron. Pár hónappal ezelőtt még hatszobás lakása volt, de nem zúgolódik, inkább lakik vagonban, mint magyar ember, semmint hatszobás lakásban, mint oláh alattvaló. Ilyenek az erdélyiek! Hőskölteményt lehetne róluk írni.  

[…] A legvadabb dolog, ami most Kolozsváron folyik, a lakások körül van. Ha egy románnak megtetszik egy üzlethelyiség vagy egy lakás, melyben magyar lakik, akkor már akár másnap beköltözhet. Bánffy grófnő hatszobás lakásából négyet elvettek, összes bútorait két szobába zsúfolták össze.  

Nemcsak tisztviselőket, hanem kereskedőket, iparosokat is kiutasítanak a románok. Dr. Karácsonyival együtt jött Kihaber Lajos, a nevezetes Kihaber-kávéház tulajdonosa, őt is kiutasították az oláhok.  

Az oláhok Erdélyben a legvadabb vandalizmust viszik véghez.  

Aradon a vértanuk és a szabadság szobrát a helyéről elszállították és részeg oláh katonák kalapáccsal tördelték széjjel.  

Az oláhok különben mindenütt rombolnak, pusztítanak. 

(Egyetértés, 1920. június 3.) 

A béke aláírásának napján délelőtt fél 9 órakor a menekültek gyülekeznek az 1000 éves emlékmű Árpád szobrai előtt. A menet 9 órakor indul az Andrássy-úton keresztül a Bazilikához, ahol 10 órakor veszi kezdetét a könyörgő istentisztelet. Ugyanakkor istentisztelet lesz a többi budapesti templomban is. Aztán a menekültek a Petőfi térre vonulnak s a Himnusz eléneklése után szétoszlanak. Üzletek és nyilvános helyiségek 10 órától kezdve zárva lesznek. A hivatalokban és a bankokban a munka szünetel. A tőzsde is zárva lesz. A villamosok 10 órakor 10 percre megállanak, a vonatok pedig az egész ország területén 5 percre állanak meg. A harangok 10 órától kezdve fél órán át zúgnak az egész országban, figyelmeztetve a magyar népet arra a nagy csapásra, amelyet Párizsban rámértek. Az összes budapesti kereskedelmi testületek elhatározták, hogy péntek délelőtt 10 órától Budapest összes üzletei – a kávéházak is – zárva tartanak délután 2 óráig.  

(Reggeli Hirlap, 1920. június 3.) 

A trianoni döntés elleni tüntetés a szegedi városháza előtt, 1920. Fotó: Fortepan/Fődi Gábor

Az iparüzemek közül a „Kőolajgyár” és a „Cserzőgyár” virágzik legjobban. A gázgyár, a „Magyar Olajipar” (most „Fiumei Olajipar”) a „Torpedo” és a „Danubius”-gyárak silány produktumokkal birkóznak, bár nyersanyaggal rendelkeznek.  

Az elégületlenség a szó teljes értelmében: általános.  

[…] Egy nagy ellensége is van az ottani magyaroknak, aki a minden olasz irredentizmust is túlszárnyaló erővel dolgozik: Nagy Ferenc detektív, a magyarok üldözője, az olasz hatóságok arcátlan besúgója.  

A jugoszlávok és a fiumei olaszok között fennállott halálos gyűlölet még mindig megvan.  

A „Dante Alighiere” királyhű csatahajó ott horgonyoz Fiume bejáratánál, legénysége azonban nem hagyta el a fedélzetet, nem lépett partra. A többi ott veszteglő cirkáló D’Annunzióhoz hű. […] Szegény tisztviselők… Az emberi léleknek minden húrja sir, látni azt a gárdát, amely oly sok viszontagság és megpróbáltatás közepette is – remél… és némán meg tud nyugodni a balsorsban… 

Mintha az enyészet örök törvénye halotti tort ülne mindenen… A magyarok milliárdjainak és munkájának nagy temetője Fiume, ahol temetve van a magyar kereskedelem, ez: Fiume. 

(Uj-Somogy, 1920. június 3.) 

Az idézetek forrása: Arcanum Digitális Tudománytár 

Borítókép: A trianoni szerződés aláírásának 88. évfordulója alkalmából a trianoni emlékhely ünnepélyes alapkőletétele Sümegen. Az eseményen mutatták be Madarassy István szobrászművész Turul című emlékművének makettjét, 2008. június 4. (Fotó: MTI/Nagy Lajos)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.