időjárás 24°C Vencel 2023. szeptember 28.
logo

Trianontól Zelenszkijig: a kárpátaljai magyarság szenvedéstörténete

Bertók T. László
2023.06.09. 05:50
Trianontól Zelenszkijig: a kárpátaljai magyarság szenvedéstörténete

Ha valahol felmerülne kérdésként, hogy a magyar nemzet szenvedéstörténetében a Szent István-i ország mely régiója az első, az élen minden kétséget kizáróan Kárpátalja állna. Ottani honfitársaink úgy válhattak az ezeréves nemzet biztonságban és jómódban élő tagjaiból egyik napról a másikra saját hazájukban üldözött kisebbséggé, hogy valójában nem voltak vádolhatók semmi mással, mint nemzeti hovatartozásukkal. Magyar mivoltuk elsőként Benes – nyugaton mindmáig demokratikusnak és liberálisnak beállított – csehszlovák államtákolmányának uralma alatt vált bűnné a trianoni döntést követően.  

A Kárpátaljáról besorozott szerző építésvezetőként 1962-ben Szibériában (jobbra). Forrás: Kulcsár Zoltán: Magyar sors Kárpátalján 

 

Magyartalanítás változó brutalitással

Az aktuálpolitikai céllal, ötletszerűen megalkotott közép-európai szláv minibirodalmak szakítottak az Osztrák–Magyar Monarchia hagyományaival, nemzetállam-építésbe kezdtek, és ettől kezdve az uralmuk alá került magyarok valamennyi elcsatolt részen zavaró tényezővé váltak. Kiradírozásuk, beolvasztásuk célja mindenütt azonos, legfeljebb a módszerek brutalitása változó. A cseheké kétségkívül kevésbé volt véres, mint amit a szovjet uralom alatt kellett a kárpátaljaiaknak megélniük, hiszen előbbiek főként „csak” a politikai, nyelvhasználati jogokat korlátozták, „csak” magyar földvagyonokat koboztak el és osztottak szét földreform címén szláv telepesek között, „csak” az etnikai arányokat igyekeztek megváltoztatni a cseh, az ukrán és az orosz népesség módszeres betelepítésével, illetve a magyarok áttelepítésével (hogy most a Pozsonyligetfaluban végrehajtott népirtást ne említsük). 

 

Kárpátalja elszlávosítása

Kárpátalja elszlávosítását Sztálin futtatta fel, akinek kezében az általános birodalomépítési módszertan a kommunista államépítés eszköztárával egészült ki. Kárpátalján az impériumváltás, majd bolsevizálás tankönyvi esete valósult meg 1944-től, kezdve a jog eltörlésével, a tanult rétegek fizikai megsemmisítésével, folytatva az állami terror kiteljesítésével, a kiszemelt embercsoportok kisemmizésének és szó szerinti megsemmisítésének teljes ismert tárházával. 

Minderről nem akadémikus szinten, de leghitelesebben a kortanúk beszámolói képesek szólni. Kulcsár Zoltán is egyike azoknak, akik nyolcvan felett, a rémes XX. századi történelmet kárpátaljai magyarként végigélve még képesek a rég- és közelmúltat saját tapasztalataik alapján leírni. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága kiadásában megjelent, Magyar sors Kárpátalján című kötet több szempontból is kiemelkedő olvasmány, amely minden korosztály számára jó szívvel ajánlható.  

 

Évszázadnyi szenvedés

A történelmi eseményeket behatóan ismerő szerző egy középiskolai szintű, tehát az átlagolvasó számára is világos, rendszerezett és könnyen befogadható összefoglalását adja a történéseknek egészen az Osztrák–Magyar Monarchia „boldog békeéveitől” Zelenszkij – a kötet lezárultakor még magyar szempontból reményt keltő – választási győzelméig. Amiatt nem érezzük mégsem klasszikus történelemkönyvnek, hogy a szerző kitűnő arány- és ütemérzékkel elegyíti az élethelyzeteket, a karaktereket és az egyéni motivációkat ábrázoló családtörténetet a történelmi összefüggések taglalásával. Ráadásul úgy teszi mindezt, hogy nem riad vissza az idősíkok váltásától sem. Irodalmi szempontból figyelemre méltó, hogy ellenáll az olcsó érzelmi manipuláció kísértésének, a leíró mű mindvégig megmarad a tárgyilagosságnál.  

A kárpátaljai katakombaegyház rendíthetetlen papja

Egy rendíthetetlen kárpátaljai görögkatolikus pap, akinek a kommunisták megölték édesapját, a püspökét, paptársait, betiltották egyházát, aki hét évet töltött a Gulágon, mégsem tört meg. Szervezte a katakombaegyházat, illegálisan képezte a kispapokat. Ő volt Ortutay Elemér.

A szerző a rokonainak sorsán, tapasztalatainak tényszerű közlésén keresztül mutatja be mindazt, amit a kárpátaljai magyarság átélt, elszenvedett az elmúlt évszázadban. Amit mi, szerencsések, akik egyre fogyatkozó létszámú nemzettestvéreink szűnni nem akaró küszködését a határ innenső oldaláról szinte tehetetlenül kényszerülünk figyelni ma is, jóformán el sem tudunk képzelni. 

(Kulcsár Zoltán: Magyar sors Kárpátalján. Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Budapest, 2023. 120 oldal. Ára: 2000 forint) 

Borítókép: Vésett magyar nevek Ungvár egyik mára bezárt magyar iskolájának falán. (Fotó: Mirkó István)

94. Ünnepi Könyvhét

Örökségünk hordozói az erdélyi Gyimestől a Mezőségig

A dosszié összes cikke
Hírlevél feliratkozás
Nem akar lemaradni a Magyar Nemzet cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi naponta elküldjük Önnek legjobb írásainkat.