A kárpátaljai katakombaegyház rendíthetetlen papja

A kommunizmus áldozatainak idei emléknapján az Ortutay Elemér hitvalló görögkatolikus pap emlékét őrző és ápoló beregszászi Or­tutay Elemér Görögkatolikus Központ, illetve Pavlics István, nyugalmazott jánosházi plébános kapta a Parma Fidei – Hit pajzsa díjat. Az elismerés – mint azt beszédében Marosi István atya, a központ igazgatója is kiemelte – valójában a névadónak, Ortutay Elemérnek járt volna, aki sajnos huszonhat év óta már csak lélekben van közöttünk. Hitének rendíthetetlensége és nemzetéért való makacs tenni akarása ma különösen példamutató mindannyiunk számára.

2023. 02. 28. 4:00
Marosi István görögkatolikus atya Beregszász Fotó: Ortutay Központ Forrás: Ortutay Központ
Vélemény hírlevélJobban mondva- heti vélemény hírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz füzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elismerést szimbolizáló vörösréz pajzsot – Madarassy István Kossuth-díjas ötvösművész alkotását – szombaton Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter, Spányi Antal megyés püspök, Martos Levente Balázs segédpüspök, a Központi Papnevelő Intézet rektora, Sajgó Szabolcs jezsui­ta szerzetes, Demkó Ferenc és Marosi István görögkatolikus atyák és Horváth Béla, volt országgyűlési képviselő, a díj alapítója jelenlétében, népes közönség előtt adták át Budapesten, a Jezsuita Rend Párbeszéd Háza dísztermében.

A Hit Pajzsa díj átadása – Ortutay Mária, Horváth Béla, Csák János, Sajgó Szabolcs és Marosi István. Fotó: Mirkó István


De ki is volt Ortutay Elemér, és miben áll erkölcsi nagysága? Személye a trianoni Magyarországon máig alig ismert, miközben alakja a kárpátaljai magyar (ukrán és román) görögkatolikusok – és más felekezethez tartozók körében is – szinte ikonnak számít. 1916-ban Kövesligeten, több évszázadra visszatekintő görögkatolikus papi dinasztia sarjaként született. Beregszászon, Olmützben, majd Budapesten tanult, és teoló­giai doktor lett. Papi pályája ­1944-ig úgy alakult, ahogy annak normális körülmények között történnie kellett: Ungváron paptanárként, a püspök környezetében dolgozott. Csakhogy 1944-ben bekövetkezett nemzetünk eddigi talán legnagyobb tragédiája, ami mindent megváltozatott: a kommunizmus.

Ortutay Elemér és Vitéz Gabriella esküvője. A kép bal szélén Ortutay Jenő görögkatolikus főesperes, akkor Beregszász polgármestere. Fotó: Ortutay-központ

Sztálin az NKVD ügynöklistáján is szereplő, nem mellékesen szabadkőműves páholytag Edvard Benes ajánlatát elfogadva úgy döntött, hogy a felvidéki magyarság kitelepítésének engedélyezése fejében Csehszlovákia lemond a Trianonban neki ítélt Kárpátaljáról, amelyet másodszor is leválasztva Magyarországról ezúttal a Szovjetunióhoz, azon belül az Ukrán Szocialista Tagköztársasághoz csatolnak. Ezt aztán a jaltai konferencián szentesítette is a győztes hatalmak képviselőivel.
A vegyes népességű Kárpátalja magyar és német lakosságának erőszakos asszimilációja a szovjetizálás forgatókönyve szerint azonnal elkezdődött, mindenekelőtt az értelmiség megtörésével. Az elsők között letartóztatott görögkatolikus papok egyike Ortutay Elemér édesapja, Ortutay Jenő főesperes, Beregszász polgármestere, Kárpátalja visszatérte után a magyar parlament felsőházi képviselője volt. Ortutay Jenőt tíz év kényszermunkára ítélték, 1950 szentestéjén, egy gulágtáborban 61 évesen éhen halt.

 

Ortutay Jenő főesperes letartóztatása után. Fotó: Ortutay-központ

Huszonöt év Gulág misézésért

A szovjetizálási módszertanába illeszkedett a görögkatolikus egyház feje, Romzsa Tódor püspök meggyilkolása, majd – az összes nem pravoszláv felekezettel együtt – az egyház(ak) felszámolása is. A papokat, lelkészeket és rabbikat koholt vádak alapján 10–25 év kényszermunkára ítélték, miközben a görögkatolikusokat egzisztenciális döntésre kényszerítették, miszerint ha átlépnek a pravoszláv egyházba, akkor nem esik bántódásuk, folytathatják tovább papi hivatásukat. A téma kutatója, az Ortutay Központ igazgatója, Marosi István beregszászi atya adatai szerint 382 ruszin, ukrán, szlovák, román és magyar nemzetiségű görögkatolikus pap fele valóban aposztata (hittagadó) lett, míg 128-an hitvallóként vállalták a következményeket: harmincat közülük azonnal meggyilkoltak, a többiek kevés kivétellel kényszermunkatáborba kerültek. Ortutay Elemér is közéjük tartozott, noha egyetemi katedrával is csábították, mégsem tagadta meg papi esküjét. Bíróság elé citálták, és huszonöt évet kapott a „fasizmus támogatásáért” olyan „perdöntő bizonyítékok” alapján, hogy misézett Horthy neve napján és Hitler hatalomra jutásának évfordulóján.

 

Ortutay Elemér (balról a második) és rabtársai a Gulágon. Fotó: Ortutay-központ

 

Katakombaegyház

A kényszermunkatáborból hét évvel később, 1956-ban engedték haza a családjához. Kályhagyári munkásként, majd raktárosként dolgozhatott Ungváron, de munkahelyén nem is sejtették róla, hogy teológiai doktor. „Önfeloszlatás” címszó alatt ekkorra már ténylegesen betiltották Kárpátalja legnépesebb egyházát, templomait a pravoszláv egyház kapta meg. Csakhogy Ortutay – a gulágról szintén hazatért Chira Sándor püspökkel és az életben maradt paptársakkal együtt – titokban megszervezte az illegális Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegyét mint „katakombaegyházat”.

 

Papi szeminárium a konyhaasztalnál

Ez úgy működött, hogy a papok a világtól (és a KGB-től) rejtve családoknál végezték a liturgiát, az esketéseket, a keresztelőket, és titokban temettek. Így maradt fenn illegalitásban a görögkatolikus egyház a szovjet világ végéig. Sőt Halavács József titokban felszentelt segédpüspökkel közösen Ortutay Elemér irányította a titkos szemináriumot is, ami abból állt, hogy a paptanárok a lakásukon magánbeszélgetésnek álcázva oktatták a papnövendékeket. Ebben a képzési gyakorlatban nyolc-tíz paptanár vett részt, és az évek során 48 fiatalt készítettek fel a görögkatolikus papi hivatásra. A KGB szimatolt, időnként házkutatást tartott náluk, de nem tudtak „fogást találni” rajtuk, mivel – és ez a legszebb az egészben – a hívek, a növendékek között egy sem akadt, aki júdásnak bizonyult volna.

Ortutay Elemér atya szentáldozás előtt. Háttérben titkos szemináriumi tanítványa, Szabó Konstantin. Fotó: Ortutay-központ


Ortutay Elemér 1993–94 környékén komoly szerepet vállalt a görögkatolikus egyház kárpátaljai újjászervezésé­ben. Életművére az tette fel a koronát, amikor 1991-ben II. János Pál pápa személyes kérésére Máriapócson a Szentatyával együtt misézhetett. Úgy érezte, ez számára minden szenvedéséért kárpótló ajándék volt a Jóistentől.

Címlapkép: görögkatolikus szertartás, háttérben Marosi István atya (Fotó: Ortutay-központ)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.