időjárás 22°C Gábor , Karina 2023. március 24.
logo

Orbán Viktor: Véget ért az EU-csúcs, a közép-európai országok megállapodtak + videó

Gondoskodunk, tehát vagyunk

Faggyas Sándor
2023.02.03. 07:30
Gondoskodunk, tehát vagyunk

A nemzetpolitikában 2023 a gondoskodó nemzet éve, közölte szerdán Potápi Árpád János államtitkár. Ezzel is az a kormány fő célja, hogy tovább erősítse Kárpát-medencei közösségeinket, amelyek ahogy eddig, úgy ezután is számíthatnak egymásra és természetesen a magyar államra. Hisz Magyarország – ahogy a tizenkét éve elfogadott alaptörvényünk kimondja – az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, a szülőföldön való boldogulásukat, valamint előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal.

Az ennek szellemében 2010 óta folytatott nemzetpolitika, valamint a gyakorlatban egyre erősödő nemzeti összetartozás és szolidaritás választ ad Szabó Dezső sokat – bár általában csak csonkán idézett – híres kérdésére: „Mikor teljesedik minden magyar lélek ösztönös legfőbb irányítójává, minden akarata éber beidegzőjévé megmaradásunk, anyagi és lelki megújhodásunk alaptétele: Minden magyar felelős minden magyarért?” És ez megerősíti azt az evidens igazságot is, amit a kálvinista író-próféta előtt száz évvel Himnuszunk költője így fogalmazott meg: „Az ember egyedűl gondolva nem több magányos vadállatnál, mely élte fenntartásaért zsákmányt keresve bolyong. Emberi ész és erő csak társaságban fejlik ki; s amint valamely embertársaság szerencsésb, szebb, dicsőbb hazává alkotta magát: polgárai minden szépben és jóban aszerént haladhatának. 

Ezért kell minden mívelt embernek a hazát legfőbb gondjává tennie…” Akinek gondja van saját családjára, az ezáltal gondoskodik hazájáról is, mert (írja Kölcsey) „ki háznépet táplál, az a haza gyermekeinek egy részét táplálja”.

Vagyis a magát és családját fenntartó gondoskodás a haza iránti szent kötelesség teljesítését jelenti. Ebből fakad a közös teherviselés, a társadalmi összetartozás és gondoskodás elve. Minél több olyan ember kell hát a gátra, aki nem másoktól vár alamizsnát, „ingyenebédet”, hanem maga is tenni akar sorsa jobbra fordulásáért. És aki el tudja tartani magát és családját, s anyagi javakban fölöslege marad, akkor azt rászoruló, nála szegényebb, kiszolgáltatottabb honfitársai megsegítésére fordítja.

A Teremtés könyvéből és Arisztotelésztől is tudjuk, hogy az ember társas lény, egyedül egyszerűen nem képes létezni. A gyermek nem légüres térbe születik bele, hanem egy családba, a család pedig egy nagyobb, összetartozó közösség része. A nemzeti közösséget a tág értelemben vett közös kultúra – közös nyelv, közös kommunikációs és együttélési normák, erkölcsi értékek, hagyományok – kötik össze. Ezeket a közös ismereteket és normákat tanítással, neveléssel, példamutatással a közösség tagjai átörökítik az új nemzedékekre. A fiatalok utánozzák szüleiket és a tágabb közösség felnőtt tagjait, és ez biztosítja a közösség fennmaradását. A nemzeti közösségen belüli és a kis közösségek közötti együttérzést, együttműködést, segítőkészséget, szolidaritást, gondoskodást is tanulni és gyakorolni kell. Hogy egy nemzet mennyire életképes, végső soron azon fordul meg, hogy az aktuális sokaságon belül melyik embertípus, illetve magatartásminta, attitűd kerül többségbe: az ember embernek farkasa („homo homini lupus”) vagy ellenkezőleg: az ember embernek felebarátja.

A nemzeti lelket két fő elv jellemzi, illetve tartja fenn: a közös emlék a múltból és a közös terv a jövőre. De Trianon óta mi, magyarok – Szabó Zoltánt idézve – diaszpóranemzet vagyunk, melynek közösségei a Kárpát-medencében ma nyolc államban szétszórva, szétszakítottan élnek.

Több szomszédos országban a magyar kisebbség alávetett, diszkriminált, szorongatott helyzetben küzd a megmaradásáért, Kárpátalján szó szerint a fizikai létéért. Ezért a fenti két fő elven túl a jelenben elemi kötelességünk és feladatunk a külhoni magyar családok, kis közösségek konkrét megsegítése.

Erről is beszélt szerdai videójában Potápi Árpád János, kiemelve például, hogy – az eddigi programok folytatása és bővítése mellett – továbbra is minden, anyasági támogatást igénylő családot babacsomaggal ajándékoznak meg, tovább erősítik a gyermekegészségügyi szakemberek hálózatát, támogatják a külhoni pedagógusok együttműködését, szakmai továbbképzését, valamint a gyerekek táboroztatását. 

Ettől az évtől új, a külhoni magyar régiókhoz kapcsolódó, Határtalanul barangoló című online tananyaggal segítik a Kárpát-medence fiataljait, hogy még inkább megismerjék egymás közvetlen környezetének hagyományait, történelmét, kultúráját. Emellett Kárpát-medence-szerte megújítják a vállalkozói mentorprogramot, hogy a tapasztalt nagyvállalkozók segítségére lehessenek a kezdő vállalkozóknak és egymásnak.

Ez a néhány kiragadott példa is jelzi, hogy mi, mai magyarok felelősséget érzünk és viselünk egymásért, gondoskodunk segítségre szoruló nemzettársainkról. „Gondolkodom, tehát vagyok” – írta egykor a modern racionalizmus atyja, Des­cartes. Gondoskodunk egymásról, tehát vagyunk – ez a magyar megmaradás alaptétele és categoricus imperativusa. Ahogy múltunkban, úgy jelenünkben és jövőnkben is.

Borítókép: Gyerekek ünnepi műsora a magyar kormány támogatásával és egyéb adományokból megújult székelyvajai református templomban (Fotó: MTI/Kiss Gábor)

Hírlevél feliratkozás
Nem akar lemaradni a Magyar Nemzet cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi naponta elküldjük Önnek legjobb írásainkat.