idezojelek

Július elsején mi jövünk (II. rész)

Európa további hanyatlását csak egy mélyreható változással akadályozhatjuk meg.

Zsigmond Barna Pál avatarja
Zsigmond Barna Pál
Cikk kép: undefined
Fotó: Sathiri Kelpa / ANADOLU /AFP

2024 nemcsak a június 9-i európai parlamenti választások miatt lesz izgalmas számunkra, hanem azért is, mert júliustól hazánk veszi át az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét. Az erre az időszakra történő felkészülésünk jól halad, és meghatároztuk a magyar elnökség főbb fókuszpontjait is. Fontos, az állampolgárok mindennapjait érintő témák szerepelnek az általunk meghatározott célok között. Vegyük most górcső alá az EU versenyképességének javítása, a demográ­fiai kihívások kezelése, az illegális migráció elleni küzdelem és a védelempolitika uniós szintű erősítése kérdésköreit.

Az Európai Unió az utóbbi évtizedekben folyamatosan veszít versenyképességéből. Harminc éve Európa a világ GDP-jének több mint húsz százalékát állította elő, ma kevesebb mint 15 százalékát. A versenyképesség évtizedek óta tartó gyengülésének orvoslására hosszú távú stratégiai megoldást szükséges találnunk. A mikro-, kis- és középvállalkozások kulcsszerepet játszanak Európa gazdasági teljesítőképességének előmozdításában, emellett jelentős munkahelyteremtő potenciáljuk van. A soros elnökségünk adta keretek között fokozni kívánjuk a termelékenységet, többek között a belső piac meglévő akadályainak leépítésével és újak létesítésének megakadályozásával, az egyenlő versenyfeltételek fenntartásával, a kis- és középvállalkozások válságállóságának megerősítésével, valamint az adminisztratív terhek csökkentésével.

Vélemény hírlevélJobban mondva- heti vélemény hírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz füzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 

Az iparpolitika tekintetében olyan uniós szintű program kialakítását szorgalmazzuk, amely a gyártókat és a fogyasztókat egyaránt ösztönzi a zöld- és digitális átállásra az európai gazdaság erősítése mellett. A mi környezetvédelemmel kapcsolatos politikánk nem ideológiai és nem pártalapú. Az álláspontunk:

zöldenergia igen, zöldideológia nem. 

Azt valljuk, hogy a zöldátállás költségeit nem szabad az emberekre hárítani, és a normalitás talaján kell mozogniuk az elképzeléseknek. Nem hagyhatjuk, hogy a brüsszeli baloldali bürokraták lázálmai valósuljanak meg. Ehhez azonban a meglévő források bővítésének lehetőségeiről is párbeszédet kell folytatni az illetékes szereplőkkel. Ez összefügg mind a kohéziós politika hangsúlyainak meghatározásával, mind a következő hétéves költségvetési ciklus elfogadásával, amelyek szintén az elnökségünk idejére esnek. A zöld- és fenntartható átállás megvalósításakor teljes mértékben tiszteletben kell tartani olyan alapelveket, mint a technológiasemlegesség, a méltányosság és a szolidaritás, valamint a biztonságos és megfizethető energiaellátás. Hangsúlyozzuk azonban, hogy minden tagállamnak szuverén joga dönteni saját energiamixéről, Magyarország pedig elkötelezett nukleáris kapacitásainak fenntartása és bővítése mellett.

Az EU egyre növekvő mértékben függ a nélkülözhetetlen, kritikus nyersanyagok importjától, ezért fokozott erőfeszítésekre van szükség az alternatív lehetőségek kihasználásához. A körforgásos gazdaság irányába tett lépések szintén javítják a versenyképességet és csökkentik a függőséget a külső szereplőktől. Az elnökségi fél év alatt sürgetni fogjuk továbbá az európai értékláncok megerősítését is. Az EU iparának vissza kell szereznie a vezető szerepet a legfontosabb technológiák tekintetében is.

A figyelmet az olyan területek fejlesztésére kívánjuk irányítani, mint a mesterséges intelligencia, a csipgyártás, a nettó zéró energiatermeléshez kapcsolódó eszközök, az elektromobilitás, a hidrogéngazdaság, a robotok, valamint a védelmi és űripari termékek.

Versenyképességről nem beszélhetünk rugalmas és fenntartható munkaerőpiac és aktív korú népesség nélkül. Ennek megteremtése és fenntartása érdekében elengedhetetlen a demográfiai kihívások kezelésének átfogó vizsgálata, ugyanis a demográfiai, illetve munkaerőpiaci kihívások, az illegális migráció elleni küzdelem és a védelempolitika erősítésének kérdéskörei egyértelműen összefüggnek egymással. Mi, magyarok az európai gazdaságot érintő munkaerő­hiány megoldását nem a migrációban, hanem a munkaalapú társadalomban, a fia­talok bevonásában, az aktív idősödés támogatásában, a munka és a magánélet összehangolásában, ezzel összefüggésben a családok támogatásában, az európai gyermekek születésé­ben látjuk. Bár a családpolitika nem tartozik uniós hatáskörbe, és meggyőződésünk, hogy ezekben a kérdésekben a szuverén nemzetállamoknak kell dönteniük, a magyar családtámogatási modell jó példaként szolgálhat számos más országnak is, és a kormányzati intézkedéseink bemutatására a soros elnökség is jó alkalmat teremt.

Meglepve és elkeseredetten tapasztaljuk, hogy a brüsszeli baloldali elit egyfajta lehetőségként tekint a tömeges migrációra, ha Európa jövőjéről van szó.

Nem értünk egyet a tanács állandó képviselői által minősített többséggel elfogadott, átgondolatlan javaslatokat tartalmazó végső szöveggel a menekültügyi és migrációs paktum keretében a bizottság által javasolt, elsősorban menekültügyi reformokat megvalósító tíz jogalkotási dossziéból álló csomag tekintetében. 

Mindemellett elkeserítő az európai határvédelemért felelős hivatalos szerv, a Frontex igazgatójának kijelentése is, amely szerint „semmi sem tartóztathatja fel az embereket a határok átlépésében, se fal, se kerítés, se tenger, se folyó”.

A fentiekből az következik, hogy az elviek­ben az európai határok megvédéséért felelős vezető ennyire alkalmatlannak gondolja a saját maga által vezetett illetékes hatóságot arra, hogy megvédje Európa hatá­rait. A magyar modell pedig egyértelmű és sikeres: politikai akarat, jogi és fizikai határzár. Senki sem léphet be az ország területére, amíg az általa leadott menekültügyi kérelmet el nem bírálták. Elkeserítő adatként szolgál, hogy uniós viszonylatban a kiutasítási határozatok végrehajtási aránya 2022-ben mindössze 21,54 százalék volt. Elnökségünk alatt javasoljuk a működő magyar példa tanulmányozását európai szinten is.

Biztosítanunk kell továbbá az unión belüli mobilitást, a külső schengeni határok védelme és erősítése mellett a belső schengeni határok átjárhatóságát: támogatjuk Románia és Bulgária schengeni csatlakozását. Sajnos a különböző krízisek, mint például a szomszédunkban, Ukrajnában dúló háború vagy a külső határainkra zúduló és egyre növekvő migrációs nyomás súlyos kihívások elé állították a tagországokat. Ennek következményeként az egyes szakaszokon tagállami hatáskörben visszaállított határellenőrzések lényegében a schengeni övezet működését veszélyeztetik és kérdőjelezik meg. Égető szükség van az Európai Unió külső határainak megerősítésére és szigorúbb védelmére, hogy a belső határok ismét szabadon átjárhatók legyenek. A belső piac nyújtotta előnyök visszaállítása a szabad mozgáshoz való jog mellett esszenciális tényező az áruk és szolgáltatások szabad mozgása miatt is.

Mi hiszünk Európában. Abban a közösségben, amelyet annak idején az alapító atyák megálmodtak, és amelyhez mi – és a térségünk többi országa – csatlakozni kívánt. Abban az unióban, amelyet erős, szuverén nemzetállamok alkotnak, amely büszke az értékeire és megvédi a polgárai érdekeit és biztonságát. 

Ma azonban olyan ideológiák és mechanizmusok hatják át a brüsszeli intézményrendszert és az európai baloldalt, amelyekkel egy szuperállamot próbálnak létrehozni, ez a gyakorlatban viszont egy szétcsúszó intézményrendszert, évről évre gyengülő közösséget eredményez. Ahhoz, hogy megakadályozzuk Európa további hanyatlását, változásra van szükség szerte a kontinensen. A júniusi európai parlamenti választások esélyt adhatnak erre.
A szerző miniszterhelyettes 
(Európai Uniós Ügyek Minisztériuma)

Borítókép: Plenáris ülés az Európai Parlamentben, Strasbourgban (Fotó: Sathiri Kelpa/Anadolu/AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Szentesi Zöldi László avatarja
Szentesi Zöldi László

Csanytelek az egész ország

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós

Nevelőedző

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás

Nem állunk meg Schwechatnál

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia

Tizenkét héttel később

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.